Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Essentials of Data and Analytics (online)

Essentials of Data and Analytics -verkkokurssilla opit data-analytiikan perusteet sekä sen, miten voit hyödyntää dataa päätöksenteon tukena. Kurssi sisältää videoita, lukumateriaalia ja ajatuksia herätteleviä harjoituksia, jotka tukevat oppimista ja kannustavat syvälliseen tarkasteluun.

Kurssi koostuu kahdesta oppimispolusta: datastrategiasta ja data-analytiikasta, joita kutakin käsitellään erikseen useissa eri aiheita käsittelevissä jaksoissa. Näin osallistujat saavat kattavat perustiedot molemmista teemoista.

Ilman kokemusta data-analytiikasta, asiantuntijoiden kanssa keskustelu sen haasteista, ratkaisuista ja prosesseista voi olla haastavaa. Kurssilla opit huomaamaan miten keskeinen rooli datalla on päätöksenteon lisäksi myös arjessa. Aiheeseen tutustuessasi saatat ajatella, että data-analytiikan terminologia on sekavaa, ja olet kenties myös epävarma sen suhteen, mitä työkaluja datan analysointiin kannattaisi hankkia. Tällöin on hyödyllistä tutustua data-analytiikan esimerkkitapauksiin ja siihen liittyviin haasteisiin.

Verkkokurssi tarjoaa johtajille ja asiantuntijoille tukea päätöksentekoon opettamalla heille data-analytiikan keskeiset käsitteet ja terminologiaa sekä tarkastelemalla esimerkkitapauksia ja tulevaisuuden näkymiä jatkopohdiskelua varten.

Huomioithan, että tämä kurssi on kokonaan englanninkielinen.

Kurssitiedot englanniksi  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Hyödyt

Verkkokurssilla pohdit datan merkitystä, joka yhdessä analytiikan kanssa muodostaa vahvan perustan kaikelle yritystoiminnalle. Ohjelma tarjoaa data-analytiikan perustaidot ja auttaa osallistujia tekemään perusteltujapäätöksiä.

Ymmärrät laadukkaan datan merkityksen ja datan hallinnassa huomioitavat seikat.
Opit tekemään dataan perustuvia analyyttisiä päätöksiä.
Tunnistat data-analytiikan lähtökohdatja ymmärrät paremmin sen vahvuuksia ja heikkouksia.
Ymmärrät, millaisia hyötyjä yhdistetty datan hallinta ja analytiikka tarjoavat.

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat oppia data-analytiikan perusteet ja ymmärtää, miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Aiheesta ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Kurssi sopii niille, jotka haluavat oppia data-analytiikan perusasiat, jotta työskentely datan hallinnan tai analytiikan asiantuntijoiden kanssa olisi sujuvampaa. Kurssi antaa myös hyvät pohjatiedot muihin Aalto EE:n ohjelmiin osallistuville.

Sisältö ja aikataulu

Verkkokurssilla käsitellään data-analytiikkaan liittyvät olennaiset tiedot ja taidot, esimerkiksi datastrategian laatimisen, data-analytiikan käsitteitä ja esimerkkitapauksia. Osallistuja saa yleiskuvan datasta ja sen tärkeydestä, oppii data-analytiikan perusteet ja ymmärtää, miten sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Verkkokurssi sisältää työkirjan, johon voit kätevästi koota kurssin aikana heränneitä ajatuksia. Voit hyödyntää havaintojasi pohtiaksesi oppimaasi ja käyttää työkirjaa oman data-analytiikkaprojektin suunnitteluun.

Kurssi koostuu 11 jaksosta, joiden suorittamiseen kuluu yhteensä noin kuusi tuntia riippuen opiskelutavastasi ja etenemisvauhdistasi. Jaksot koostuvat videoista, luennoista, pohdintatehtävistä ja lukumateriaaleista, joista jokainen käsittelee data-analytiikkaa eri näkökulmasta. Videot sisältävät lisää lukumateriaalia, ajatuksia herätteleviä viestejä ja vuorovaikutteisia kysymyksiä, joilla voit testata oppimaasi.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta