Edellinen sivu

Digital Business Network

Liiketoimintaa, tutkimusta ja käytäntöä

Digital Business Network tuo yhteen digitaalisen liiketoiminnan keskeiset toimijat, tämän päivän ja tulevaisuuden keskustelunaiheet sekä alan uusimman tiedon. Aalto-yliopistossa ja muissa kansainvälisissä yliopistoissa tehtävä tutkimustyö nivoutuu yhteen tuoreiden liiketoimintaesimerkkien kanssa. Uudet näkökulmat ja näkemykset auttavat organisaatioita pääsemään digitalisaatiossaan vielä uudemmalle tasolle.

Digitalisaatio tuo organisaatioihin haasteita, ja digitalisaatiossa menestyminen edellyttää entistä laajempaa osaamista. Digital Business Network -ohjelmassa on kuusi kulmakiveä: teknologia, innovaatiot, organisaatio, strategia, data ja johtajuus. Ohjelman aikana osallistujat saavat kattavan käsityksen digitaalisen liiketoiminnan tämänhetkisistä ja tulevista trendeistä sekä valmiuksia muutoksen ymmärtämiseen.

Huomioithan että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksi

Aloitus

10.4.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltoee.fi/dbn

Ota yhteyttä

Digital Business Network tukee osallistujia muutoksen toteuttamisessa. Tunnistamme digitalisaatioon liittyvät ilmiöt hyvissä ajoin ennen kuin ne alkavat toden teolla kiihdyttää toimialamurrosta.

Kuhunkin seminaariin voi osallistua viisi henkilöä kustakin jäsenorganisaatiosta. Mitä useammalla työntekijällä on ajantasaista tietoa muutoksesta, sitä helpompaa muutoksen toteuttaminen on.

Kaikki jäsenorganisaation työntekijät voivat osallistua seminaareihin virtuaalisesti, ja seminaarit ovat saatavissa myös tallenteina jälkikäteen.

Talous haltuun virtuaalisesti -verkkokurssi sisältää kattavat perustiedot sekä rahoittajien että johdon laskennan alueelta. Kurssi sisältää 18 videoitua luentoa kestoiltaan noin 10 minuuttia. Mukana on myös tehtäviä, joiden avulla voi tarkistaa oman osaamisen kussakin aihealueessa.

Hyödyt

Johtajille ja esimiehille hämmentävin haaste on päättää, millä teknologioilla he lähtevät rakentamaan tulevaisuuden menestystä. Entä miten suhtautua uudenlaisiin koneen ja ihmisen yhdistelmiin? Millaisia liiketoimintaetuja voidaan saavuttaa yhdistämällä nykyteknologia huippuluokan sosiaalisiin taitoihin? Digital Business Networkin tavoitteena on vastata näihin kysymyksiin.

Kehityt digitalisaation edelläkävijäksi ja tunnet uusimmat trendit
Ymmärrät nykyteknologian tarjoaman potentiaalin liiketoiminnan johtamisessa
Löydät uusia tapoja hyödyntää organisaatiosi potentiaalia täysimääräisesti osallistamalla muutosagentit muutosprosessiin
Ymmärrät esimiestyön ja innovaatioiden merkityksen menestyksen saavuttamisessa

Kenelle?

Digital Business Network on tarkoitettu muutosagenteille – johtajille, liiketoimintajohtajille ja asiantuntijoille, jotka haluavat viedä organisaationsa uudelle tasolle ja edistää innovaatioita nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Verkostot ovat organisaatiokohtaisia – vain jäsenorganisaatioiden edustajat voivat osallistua seminaareihin.

Sisältö ja aikataulu

Digital Business Network koostuu kuudesta seminaarista, jotka järjestetään Helsingissä vuoden aikana. Seminaaripäivän aikana osallistujat oppivat aina jotakin aivan uutta ja perehtyvät päivän teemoihin käytännön harjoitusten avulla.

Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja muutoksen johtamiseen. Oppimisprosessissa hyödynnetään verkoston vahvuuksia ryhmäharjoitusten ja Thinkathon-työpajojen muodossa. Seminaaripäivät järjestetään Helsingin keskustassa, ja kunkin päivän kesto on klo 9.00–15.00.

Ohjelman rakenne

Näkemyksiä

Arvostettujen asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja

Käytännön harjoituksia

Työkaluja muutoksen johtamiseen

Verkostoitumista

Ryhmäharjoituksia ja Thinkathon-työpajoja

Seminaarit

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomakkeet ovat ohjelman englanninkielisillä sivuilla

Englanninkieliset sivut