Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Kaupallinen menestyminen –
uskalla kasvaa

Miten johdetaan onnistunutta kasvustrategiaa yrityksessä, joka on jo vakiinnuttanut paikkansa markkinoilla ja jolla menee hyvin? Jopa markkinajohtajien tulisi varautua tulevaisuuteen kyseenalaistamalla ja uudelleenarvioimalla jatkuvasti menestystekijöitään. Miten tuotteeni ja palveluni täyttävät asiakkaiden tarpeet? Vastaavatko kyvykkyytemme ja prosessimme strategisia tavoitteitamme?  Mitä kaikkea tämä vaatii johtajuudelta? Miten johdan organisaatiotani ja koko verkostoa luoden yhteistyötä yli siilojen – ja varmistan operatiivisen osaamisen?

Kaupallinen menestyminen ja kasvu ovat tämän ohjelman keskiössä. Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit uudelleenarvioida kaupallisen strategiasi ja tulevaisuuden menestystekijät. Ohjelma kehittää kykyjäsi rakentaa kaupallista menestystä ja antaa uutta ymmärrystä siitä, miten voit nopeuttaa yrityksesi kasvua.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

10.3.2022

Valmennuksen hyödyt

Ohjelma uudistaa tapaasi ajatella ja lähestyä kaupallista kasvua ja menestystä. Ammennat uusia oivalluksia siitä, miten vakiintunut yritys voi johtaa onnistunutta kasvustrategiaa ja huolehtia siitä, että organisaation kyvykkyydet vastaavat strategisia kasvutavoitteita. Opit millaisia rakenteita, keinoja ja työkaluja kannattaa hyödyntää arvopohjaisen ajattelun toteuttamiseen markkinoinnissa, myynnissä ja asiakassuhteiden johtamisen prosesseissa.

Opi luomaan haluttava portfolio asemoimalla tuotteesi ja palvelusi
Ymmärrä erilaisten tuotto- ja hinnoittelustrategioiden mahdollisuudet
Opi, kuinka luotsata kasvustrategia kyvykkyyksiksi päivittäisessä johtamistyössäsi
Kasvuvalmennus kaupalliseen strategiaasi

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu kasvua etsiville johtajille, jotka haluavat uusia näkökulmia organisaation kaupallisten prosessien ja osaamisen kehittämiseen. Ohjelma sopii niin liiketoimintayksiköiden johtajille, myynti- ja markkinointipäälliköille, kaupallisille johtajille kuin liiketoimintapäälliköille.

Liiketoiminnassa menestyminen vaatii tänä päivänä huippuosaamista ja syvällistä ymmärrystä siitä, kuinka luotsata yrityksesi kasvua. Opi, miten johtaa menestyksekästä kasvustrategiaa yritykselle, jolla menee jo hyvin. Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit uudelleenarvioida kaupallisen strategiasi ja tulevaisuuden menestystekijät.

Read more content here.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma keskittyy asiakaskeskeisen kasvuajattelun ja arvopohjaisen ajattelun toteuttamiseen markkinoinnin, myynnin ja asiakassuhteiden johtamisen prosesseissa. Saat kokonaisvaltaisen näkemyksen ja konkreettisia työkaluja asiakaslähtöisen kasvustrategiasi toteuttamiseen.

Lukuisat esimerkit yritys- ja kuluttajamarkkinoilta avautuvat osallistujille syvällisesti opintojaksojen aikana niin interaktiivisten asiantuntijaluentojen, käytännön työpajojen, strategiasimuloinnin, yritysvieraiden kuin yritystapausten avulla.

Ohjelman teemat:
•    Kaupalliset konseptit ja kohderyhmät, kilpailuetua liiketoiminnan tarkoituksesta ja markkina-asemasta
•    Arvohinnoittelu ja arvoviestintä – markkinointi ja arvon myynti
•    Tuotto- ja hinnoittelustrategiat, ja kuinka muuttaa niitä käytännössä
•    Johtamistyylit, joilla saavutat siilot läpäisevän muutoksen organisaatiossasi

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Nermin Hairedin

Strategisen ja digitaalisen markkinoinnin osaaja Nermin Hairedin on ollut digitalisoimassa liiketoimintoja yli 20 vuoden ajan. Hänellä on merkittävä kokemus strategisesta markkinoinnista, myynnistä sekä datan hyödyntämisestä liiketoimintajohdossa ja hallituksissa. Hairedin on ohjelmistoja kehittävän Frumatic Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Hän on myös SOK:n, VR-Yhtymän, Örumin sekä Delipapin hallitusten jäsen. Lisäksi Hairedin toimii yritysten neuvonantajana, konsulttina ja sijoittajana.

Valt. tri Pekka Mattila

Toimitusjohtaja

Associate Dean, Executive Education

Professor of Practice, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

pekka.mattila@aaltoee.fi

Mikko Laukkanen

KTT Mikko Laukkanen on tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii akateemisena johtajana Aalto UNiversity Executive Educationissa.

Mikko Laukkanen kouluttaa ja konsultoi aktiivisesti asiakaskokemuksen johtamisesta, palveluliiketoiminnasta, strategisesta markkinoinnista, liiketoimintamalli-innovaatioista sekä innovaatioiden johtamisesta.

Laukkasella on runsaasti kokemusta suurten kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyistä koulutus- ja tutkimushankkeista.

Aalto University Executive Educationissa Laukkanen vastaa ohjelmien akateemisesta laadusta. Lisäksi hän työskentelee osa-aikaisena tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella. 

Mikko Laukkanen on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013 ja valmistunut maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2008. Vuonna 2012 hän toimi vierailevana tutkijana University of California, Berkeleyn Haas -kauppakorkeakoulussa. 

Juha Äkräs

Olli-Pekka Kauppilan keskeisiä tutkimus- ja opetusalueita ovat johtaminen, organisaatiokäyttäytyminen ja sitoutuminen, strategian toteuttaminen ja strategiaprosessi, innovaatiot ja innovatiiviset toimintamallit.

Hän on tutkinut mihin johtamisella voidaan vaikuttaa, johtamisen psykologisia prosesseja, tehokkaiden johtajien tyyliä, johtajien hyvinvointia ja johtamisen autenttisuutta. Myös muutosjohtaminen ja luovuus ovat hänen tutkimusaiheitaan.

Hän toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Olli-Pekka Kauppila on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta