Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Commercial Excellence – uskalla kasvaa

Miten johdetaan onnistunutta kasvustrategiaa yrityksessä, joka on jo vakiinnuttanut paikkansa markkinoilla ja jolla menee hyvin? Jopa markkinajohtajien tulisi varautua tulevaisuuteen kyseenalaistamalla ja uudelleenarvioimalla jatkuvasti menestystekijöitään. Miten tuotteeni ja palveluni täyttävät asiakkaiden tarpeet? Vastaavatko kyvykkyytemme ja prosessimme strategisia tavoitteitamme?  Mitä kaikkea tämä vaatii johtajuudelta? Miten johdan organisaatiotani ja koko verkostoa luoden yhteistyötä yli siilojen – ja varmistan operatiivisen osaamisen?

Kaupallinen menestyminen ja kasvu ovat tämän ohjelman keskiössä. Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit uudelleenarvioida kaupallisen strategiasi ja tulevaisuuden menestystekijät. Ohjelma kehittää kykyjäsi rakentaa kaupallista menestystä ja antaa uutta ymmärrystä siitä, miten voit nopeuttaa yrityksesi kasvua.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksiLataa englanninkielinen esite 

Aloitus

Commercial Excellence – Dare to Grow

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Valmennuksen hyödyt

Ohjelma uudistaa tapaasi ajatella ja lähestyä kaupallista kasvua ja menestystä. Ammennat uusia oivalluksia siitä, miten vakiintunut yritys voi johtaa onnistunutta kasvustrategiaa ja huolehtia siitä, että organisaation kyvykkyydet vastaavat strategisia kasvutavoitteita. Opit millaisia rakenteita, keinoja ja työkaluja kannattaa hyödyntää arvopohjaisen ajattelun toteuttamiseen markkinoinnissa, myynnissä ja asiakassuhteiden johtamisen prosesseissa.

Opi luomaan haluttava portfolio asemoimalla tuotteesi ja palvelusi
Ymmärrä erilaisten tuotto- ja hinnoittelustrategioiden mahdollisuudet
Opi, kuinka luotsata kasvustrategia kyvykkyyksiksi päivittäisessä johtamistyössäsi
Kasvuvalmennus kaupalliseen strategiaasi

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu kasvua etsiville johtajille, jotka haluavat uusia näkökulmia organisaation kaupallisten prosessien ja osaamisen kehittämiseen. Ohjelma sopii niin liiketoimintayksiköiden johtajille, myynti- ja markkinointipäälliköille, kaupallisille johtajille kuin liiketoimintapäälliköille.

Liiketoiminnassa menestyminen vaatii tänä päivänä huippuosaamista ja syvällistä ymmärrystä siitä, kuinka luotsata yrityksesi kasvua. Opi, miten johtaa menestyksekästä kasvustrategiaa yritykselle, jolla menee jo hyvin. Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit uudelleenarvioida kaupallisen strategiasi ja tulevaisuuden menestystekijät.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma keskittyy asiakaskeskeisen kasvuajattelun ja arvopohjaisen ajattelun toteuttamiseen markkinoinnin, myynnin ja asiakassuhteiden johtamisen prosesseissa. Saat kokonaisvaltaisen näkemyksen ja konkreettisia työkaluja asiakaslähtöisen kasvustrategiasi toteuttamiseen.

Lukuisat esimerkit yritys- ja kuluttajamarkkinoilta avautuvat osallistujille syvällisesti opintojaksojen aikana niin interaktiivisten asiantuntijaluentojen, käytännön työpajojen, strategiasimuloinnin, yritysvieraiden kuin yritystapausten avulla.

Ohjelman teemat:
•    Kaupalliset konseptit ja kohderyhmät, kilpailuetua liiketoiminnan tarkoituksesta ja markkina-asemasta
•    Arvohinnoittelu ja arvoviestintä – markkinointi ja arvon myynti
•    Tuotto- ja hinnoittelustrategiat, ja kuinka muuttaa niitä käytännössä
•    Johtamistyylit, joilla saavutat siilot läpäisevän muutoksen organisaatiossasi

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Nermin Hairedin

Strategisen ja digitaalisen markkinoinnin osaaja Nermin Hairedin on ollut digitalisoimassa liiketoimintoja yli 20 vuoden ajan.

Hänellä on merkittävä kokemus strategisesta markkinoinnista, myynnistä sekä datan hyödyntämisestä liiketoimintajohdossa ja hallituksissa. Hairedin on ohjelmistoja kehittävän Frumatic Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Hän on myös SOK:n, VR-Yhtymän, Örumin sekä Delipapin hallitusten jäsen. Lisäksi Hairedin toimii yritysten neuvonantajana, konsulttina ja sijoittajana.

Pekka Mattila

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii käytäntöön suuntautuneena professorina (Professor of Practice) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mattila valmentaa säännöllisesti yrityskohtaisesti räätälöidyissä ohjelmissa, Executive MBA - ja MBA-ohjelmissa sekä valikoiduissa avoimissa ohjelmissa niin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa kuin Pohjois-Amerikassa. Hänen erikoisalueitaan ovat organisaatiokäyttäytyminen ja -kulttuuri, ylimmän johdon työskentely, muutoksen johtaminen, strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät, strateginen markkinointi sekä liiketoimintamalli-innovaatiot ja palvelujohtaminen. Vuosina 2011–2021 hän toimi myös Aalto University Executive Education -yhtiön toimitusjohtajana.

Yli kymmenen finanssialan kehitys- ja johtotehtävissä vietetyn vuoden jälkeen Pekka Mattila siirtyi 2008 markkinoinnin ratkaisuiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin pariin. Hän on toiminut tai toimii parhaillaan hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä muun muassa median, talotekniikan, teknologian, verkkokaupan, elintarviketeollisuuden, oppimisteknologian ja finanssialan yrityksissä. Mattila on ollut aktiivinen myös julkisissa luottamustehtävissä.

Viime vuosina Pekka Mattila on julkaissut monipuolisesti erityisesti henkilökohtaisen johtajuuden, muutoksen johtamisen ja strategisen markkinoinnin teemoista. Helsingin yliopistossa sosiologian alalla suoritettujen tutkintojen (VTT 2006, VTM 2003) jälkeen hän syvensi liikkeenjohdon osaamistaan London Business Schoolissa (Executive MBA 2010). Mattila vierailee säännöllisesti opettajana johtavissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Vuosien mittaan Pekka Mattila on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 480 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, kasvuyritykselle, julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa.

Mikko Laukkanen

KTT Mikko Laukkanen on tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii akateemisena johtajana Aalto University Executive Educationissa.

Mikko Laukkanen kouluttaa ja konsultoi aktiivisesti asiakaskokemuksen johtamisesta, palveluliiketoiminnasta, strategisesta markkinoinnista, liiketoimintamalli-innovaatioista sekä innovaatioiden johtamisesta.

Laukkasella on runsaasti kokemusta suurten kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyistä koulutus- ja tutkimushankkeista.

Aalto University Executive Educationissa Laukkanen vastaa ohjelmien akateemisesta laadusta. Lisäksi hän työskentelee osa-aikaisena tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella. 

Mikko Laukkanen on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013 ja valmistunut maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2008. Vuonna 2012 hän toimi vierailevana tutkijana University of California, Berkeleyn Haas -kauppakorkeakoulussa. 

Juha Äkräs

Juha Äkräs on yksi Hintsa Performance Oy:n perustajajäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja. Tämän lisäksi hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta, Executive in Residence-roolissa, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Juha johtaa “The Exponential Work Project: Cascading Wellbeing Climate & Organizational Performance” –ohjelmaa yhdessä Aalto-yliopiston tutkimusryhmän kanssa. The Exponential Work Project kuuluu Aalto-yliopiston laajempaan Future of Work -tutkimusohjelmaan.

Juha on työskennellyt aiemmin henkilöstöjohtajana (Executive Vice President, Human Resources, Nokia Oyj) sekä Nokian johtoryhmän jäsenenä (Nokia Executive Board ja Nokia Siemens Networks Board of Directors). Tätä ennen, Juha työskenteli erilaisissa johtotehtävissä, mm. liiketoimintaryhmän johtajana Nokia Networksissa (Senior Vice President, Core Networks, Nokia Networks).

Juhalla on ollut erilaisia luottamustehtäviä useissa yritys- ja järjestösektorin organisaatioissa. Juha on aktiivinen myös työelämän ulkopuolella. Hän lukee ja kehittää itseään aktiivisesti sekä harrastaa liikuntaa eri muodoissa.

Juha valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, tuotantotalouden laitokselta. Hän on opiskellut teollisuustaloutta, työpsykologiaa ja tietoliikennettä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta