Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Business Models with Intelligent Platforms

Alustatalouden liiketoimintamallit – B2B-ekosysteemi yrityksen kasvun lähteenä

Menestyäkseen myös tulevaisuudessa yritykset tulevat tarvitsemaan erilaisia liiketoimintamalleja. Näiden joukossa alustoilla on merkittävä rooli. Millä tavoin kehittää alustatalouden liiketoimintamalleja, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia innovaatioiden luomiseen, liiketoiminnan uudistamiseen ja kasvun lähteiksi? Entä, kun samalla pitää turvata olemassa oleva liiketoiminta?

Alustastrategian rakentaminen on monimutkaista erityisesti siksi, että se haastaa oletukset siitä, millä tavoin liiketoimintaa tulisi perinteisesti tehdä. Digitaalisten teknologioiden ja alustojen lisääntyessä innovaatiotoiminnan paikka, järjestämisen tapa, osapuolet ja käytännöt muuttuvat. Luotettava data on alustatalouden raaka-aine ja tekoäly sen keskeinen työkalu.

Tässä ainutlaatuisessa ohjelmassa opit ymmärtämään alustoja perusteellisemmin kuin vain markkinapaikkoina tai palveluprosessien reaaliaikaisena monitorointina. Saat syvällisen käsityksen alustataloudesta ja millä moninaisilla tavoilla alustoilla voi luoda ja ottaa haltuun arvoa. Konkreettisten esimerkkien avulla sovellat oppeja ja menetelmiä käytäntöön omassa organisaatiossasi.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksi Lataa englanninkielinen esite

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Kysy lisätietoa

Omaksu syvällinen käsitys alustataloudesta ja siitä, miten arvoa luodaan ja otetaan haltuun alustoilla ja oivalla, millä tavoin sinun yrityksesi voi hyötyä siitä

Opi, millä tavoin saat linjattua yrityksesi alustastrategian saman suuntaiseksi muiden käynnissä olevien digitalisaatiohankkeittenne ja yleisen yritysstrategianne kanssa

Hahmota periaatteet, miten johdetaan alustoja ja hyödynnetään tekoälyä luodaksesi menestyksekkään alustaliiketoimintamallin ja sovella oppeja ja menetelmiä käytäntöön omassa organisaatiossasi konkreettisten esimerkkien avulla

Hyödyt

Omaksut syvällisen ymmärryksen alustataloudesta ja siitä, miten arvoa luodaan ja otetaan haltuun alustoilla ja oivallat, millä tavoin sinun yrityksesi voi hyötyä siitä. Opit linjaamaan yrityksesi alustastrategian saman suuntaiseksi muiden käynnissä olevien digitalisaatiohankkeittenne ja yleisen yritysstrategianne kanssa. Hahmotat periaatteet, miten alustoja johdetaan ja tekoälyä hyödynnetään menestyksekkään alustaliiketoimintamallin luomiseksi. Sovellat oppeja ja menetelmiä käytäntöön omassa organisaatiossasi konkreettisten esimerkkien avulla.

Hahmotat erilaiset loogisesti eheät alustaliiketoimintamallit ja ymmärrät niiden perustavanlaatuiset eroavaisuudet
Opit vertailemaan ja arvioimaan vaatimuksia, joita erilaiset lähestymistavat alustojen rakentamiseen asettavat ja ymmärtämään niiden tuomat riskit ja mahdollisuudet omalle yrityksellesi
Hyödynnät tekoälyn laaja-alaiset mahdollisuudet löytää algoritminen etu, automatisoida partneruudet, optimoida tuotanto ja räätälöidä muutosprosessi
Luo tuottoisa alustaliiketoimintamalli omalle yrityksellesi tekemällä perusteltuja valintoja liittyen alustan rakentamiseen ja kasvattamiseen, tulonmuodostukseen, teknologiavalintoihin ja oikeanlaisen tiimin ja organisaatiorakenteen kehittämiseen

Kenelle?

Ohjelman kehittämiseen on osallistunut tavoitellun kohderyhmän edustajia asiakasyrityksistämme. Ohjelma on suunniteltu suuryritysten liiketoimintajohtajille ja heidän tiimeilleen sekä keskisuurten yritysten johtohenkilöille, jotka ovat vastuussa strategisista investointipäätöksistä. Haluat syventää osaamistasi koskien alustojen viimeisimpiä teknologisia kehitysaskeleita sekä tekoälyä voidaksesi viestiä ja työskennellä tehokkaasti teknologia-asiantuntijoiden kanssa, johtaa ja tehdä perusteltuja tulevaisuuteen suuntautuvia liiketoiminnallisia päätöksiä.

Ohjelma sopii teollisuus- ja muiden B2B-yritysten liiketoimintajohtajille, jotka vastaavat
- liiketoimintastrategioista
- innovaatioista
- kehittämisestä
- digitalisaatiosta ja/tai
- palveluista

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma antaa syvällisen ymmärryksen alustataloudesta ja siinä hyödynnettävistä liiketoimintamalleista. Muodostat käsityksen erilaisten lähestymistapojen vaatimuksista ja niiden tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista omalle yrityksellesi. Opit hyödyntämään viimeisintä teknologiaa ja tekoälyn suomia mahdollisuuksia. Oivallat, miten jatkuvasti oppivan tekoälyn avulla hankitaan algoritminen etu, automatisoidaan partneruudet, optimoidaan tuotanto ja räätälöidään muutosprosessi. Keskittyen oman yrityksesi näkökulmaan seuraat strukturoitua kehitysprosessia huippukouluttajiemme ohjauksessa. Ohjelman auttaa ymmärtämään, minkälainen alustaliiketoimintamalli sopii parhaiten oman yrityksen tarpeeseen ja hahmottamaan, millä tavalla asiaa kannattaa edistää.

Ohjelmassa on viisi kohtaamista neljän kuukauden aikana. Vaivattoman osallistumisen varmistamiseksi opetus tapahtuu iltapäivisin.

Katso opintojaksojen tarkempi sisältö

Ohjelman rakenne

Orientaatiojakso

Henkilökohtainen valmistautuminen ja ennakkotehtävät

Viisi reaaliaikaista etätapaamista

Viisi intensiivistä tapaamista huippukouluttajien johdolla

Alustaprojekti

Sovella oppimaasi tiimisi kanssa huippukouluttajien tuella

Kouluttajat

Ville Eloranta

Tero Ojanperä

Timo Vuori

Timo Vuori on strategisen johtamisen professori (associate professor) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt myös Hankenilla, INSEADissa ja Leeds University Business Schoolissa sekä osallistunut Stanford Universityn ohjelmaan. Hän on tutkinut strategian muodostamista useissa eri organisaatioissa yli 10 vuoden ajan ja kirjoittanut yli 60 artikkelia ja muuta työtä aiheesta. Vuori on myös kirjoittanut kirjan Elävä Strategia yhdessä Timo Ritakallion kanssa.

Useat hänen töistään ovat saaneet merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hänet tunnetaan parhaiten Nokiaa ja pelkoa käsitelleestä tutkimuksestaan, joka julkaistiin kansainvälisesti arvostetuimmassa johtamistutkimuksen lehdessä. Akateemisen työn lisäksi Timo on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten kanssa konsultointiprojektien kautta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta