Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Big Data -verkkokurssi

Massadatan hyödyntäminen ja kehitys

Big Data, massadata, ympäröi meitä kaikkialla. Tietoa kerätään monesta eri lähteestä, mutta mitä tietoa tarkalleen ja miten sitä oikein käytetään? Big Data-verkkokurssi on tehokas opintokokonaisuus, jossa käydään massadatan alkeet perusteellisesti läpi. Mitkä ovat Big Datan haasteet ja hyödyt?

Digitalisoituvassa maailmassa dataa kertyy organisaatioille useista eri kanavista. Kanavien valinta riippuu yrityksestä ja tietoa kerääntyy yleensä enemmän kuin mitä voidaan käsitellä. Millainen tieto on relevanttia ja mitä tiedolla voi tehdä? Mitä organisaation tulisi ottaa huomioon dataa kerättäessä? Big Datan myötä kertyvän tiedon analysoinnista ja reaaliaikaisesta hyödyntämisestä on tullut keskeinen osa eri liiketoimintamalleja.

Kurssilla käyt läpi Big Datan perusteet; mitä Big Data on ja millä tavoin se määritellään. Opit myös, miten teknologian kehitys vaikuttaa Big Dataan ja miten tietoa voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.

Big Data-verkkokurssi sisältää kattavat perustiedot massadatan määritelmistä, tiedon laadusta ja hyödyntämisestä. Kurssi sisältää videoituja luentoja sekä kirjallista materiaalia oppimisen tukena. Mukana on myös tehtäviä, joiden avulla voit testata omaa osaamistasi kussakin aihealueessa.

Kurssi toteutetaan suomeksi.

Kysy lisätietoja

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulle myönnetään Aalto EE:n Big Data -sertifikaatti.

"Selkeä kurssi, avautuu myös perustietämyksen omaavalle, ei tarvitse olla alan ammattilainen."

(Opiskelijapalautetta verkkokurssista)

Videoluentoja ja kirjallista materiaalia, valitset itse oman aikataulusi ja tahdin

Harjoituksia, joilla voit testata osaamisesi kussakin aihepiirissä

Kehität osaamistasi digitalisaation yhdestä peruspilarista

Tutustu verkkokurssiin – katso video:

Verkkokursseista hyötyä sinulle ja organisaatiollesi

Opiskele joustavasti oman aikataulusi mukaisesti
Verkkokurssi on kustannustehokas tapa kehittää osaamistaan
Saat virallisen todistuksen verkkokurssin suorittamisesta
Verkkokurssilla opiskelu on myös kestävä tapa kehittää itseään paikasta riippumatta
Opit peruskäsitteet ja työkalut kustakin aiheesta, ja pystyt johtamaan ihmisiä ja projekteja paremmin
Saat ideoita ja eri näkökulmia verkkokurssilta suoraan omaan työhösi ja organisaatioosi
Verkko-oppiminen joustaa työtehtäviesi mukaisesti eikä edellytä poissaoloja työpaikaltasi

Hyödyt

Big Data-verkkokurssi auttaa sinua ymmärtämään Big Datan perusteet ja viimeaikaisen kehityksen. Se auttaa myös rakentamaan yhtenäisen osaamistason valituille tiimeille, ryhmille tai osastoille.

Kätevä tapa kerrata massadatan perusasiat ja parantaa ymmärrystä digitalisaatiosta
Kurssi auttaa hahmottamaan massadatan tärkeyden ja tarjoaa oivallisen alustan perehtyä mahdollisuuksiin
Tarjoaa kattavan kokonaisuuden Big Datasta, mitä se on ja mitä tulee ottaa huomioon

Kenelle?

Analytiikka ja siten data on merkittävä osa monessa eri tehtävässä. On siten hyvä ymmärtää mistä tietoa kerätään ja mitä se käytännössä on. Esimerkiksi tekoäly ei toimi ilman dataa, eikä massadata ole mahdollista tehokkaasti hyödyntää ilman tekoälyä.

Kurssi sopii henkilöille, joiden on ymmärrettävä digitaalisia toimintatapoja ja niiden mahdollisuuksia. Verkkokurssi sopii myös kaikille, jotka kaipaavat kertausta ja harjoitusta Big Datan peruskäsitteistä ja niiden tyypillisistä käyttöyhteyksistä.

Sisältö ja aikataulu

Big Data verkkokurssilla käyt läpi massadatan perusteet, mitä erilaisia määritelmiä Big Datalle on sekä miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnassa analytiikan avulla. Kurssilla opit ymmärtämään mitä Big Data on, sen mahdollisuuksia ja missä sitä voi hyödyntää.

Kurssi rakentuu kolmesta moduulista sekä interaktiivisista moduulikohtaisista kysymyksistä ja oppimista tukevista tehtävistä. Tämän lisäksi kurssi tarjoaa kaksi case-puheenvuoroa havainnollistamaan massadatan käyttöä. 

Kurssin kokonaiskesto on n. kolme tuntia, opiskelutahtia voit soveltaa joustavasti omaan aikatauluusi parhaiten sopivaksi. Suositeltu opiskeluaikataulu on 1-2 tuntia viikossa, 2-3 viikon ajan.

Koulutusjaksot

Kouluttaja

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme