Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

APV CPD -tentti

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä tutkintoja ja tenttejä ajantasaisen sijoituspalvelualan osaamisen ylläpitämiseksi.

Sijoituspalveluista tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien ammattilaisten osaamisen jatkuva ylläpito on tärkeää rahoitusmarkkinoiden nopeassa muutoksessa ja lainsäädännön vaatimusten lisääntyessä. Sijoituspalvelualan APV CPD -tentti (Continuous Professional Development) on tarkoitettu kaikille sijoitusalan asiantuntijoille jatkuvan osaamisen ylläpidon varmentamiseksi. Suorittamalla tentin vuosittain varmistat, että osaamisesi ja tietosi ovat ajan tasalla.

APV CPD -tentin voi suorittaa digitaalisesti missä ja milloin vain. Tentti on rakennettu ALEX-oppimisympäristöön, jossa tentin tekeminen on helppoa ja tietosuojan ja -turvan kannalta turvallista.

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


APV CPD -tentti ei edellytä matkustamista tenttipaikkakunnalle, vaan tentti tehdään omalta tai työnantajan laitteelta hyödyntäen koneen etälukitusta ja videovalvontaa. Ostamalla tenttioikeuden Aalto EE:n verkkokaupasta hyväksyt samalla etävalvonnan tenttitilanteessa.

Valitse tenttipäivä

Milloin vain

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

APV CPD -tentin sisältö

APV CPD -tentti kattaa seuraavat keskeiset aihealueet: markkinat, talous ja taloudellinen informaatio, sijoitustuotteet ja sijoittaminen, sijoitusneuvonta sekä sijoituspalveluihin liittyvä säätely ja verotus.

Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio

 • Kansantalous
 • Rahoitusmarkkinoiden rakenne
 • Kansainvälinen talous
 • Julkinen talous
 • Rahapolitiikka

Sijoitustuotteet ja sijoittaminen

 • Rahoitusvälineet, ominaisuudet ja hinnoittelu
 • Sijoittamisen peruskäsitteet, osakesijoitukset
 • Korkosijoitukset
 • Sijoitusrahastot
 • Salkunhoito

Sijoitusneuvonta

 • Markkinoiden väärinkäyttö
 • Menettelytavat asiakassuhteissa

Sijoituspalveluihin liittyvä sääntely ja verotus

 • Verotuksen pääpiirteet
 • Sijoittajan verosuunnittelu
 • Rahanpesun estäminen

APV CPD -tentissä on 20 monivalintakysymystä. Vastausvaihtoehtoja on neljä (4) ja tenttiaika on 45 minuuttia. Kaikkiin tenttikysymyksiin tulee vastata, mutta vain oikeat vastaukset lasketaan. Oikeita vastauksia voi olla useampia kuin yksi. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 55 % oikeita vastauksia. Tentin voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä valitsemalla kieli ennen tentin aloittamista.

Oheismateriaalit

Ennen tenttiä voit halutessasi valmistautua tenttiin oheismateriaalien avulla. Materiaalien lukeminen on vapaaehtoista ja voit tulla tenttiin myös valmistautumatta, jos koet perusosaamisesi vahvaksi.

Toimintaohjeet

1. Osta tenttioikeus verkkokaupasta

Tutustu huolella sähköpostitse saapuviin tenttiohjeisiin.

2. Kirjaudu ALEX-oppimisympäristöön, tutustu ohjeisiin ja tee tentti haluamasi päivänä

Huomaathan, että tentti on suoritettava seitsemän (7) päivän sisällä verkkokauppaostosta. Tentin tekemiseen sujuu parhaiten omalta tai työnantajan koneelta.

Asiakastuki arkisin klo 10.00-14.00

Soita +358 10 837 3800 tai lähetä sähköposti apv@aaltoee.fi. Tenttituloksen saa tietää heti tentin jälkeen. Hyväksytystä tentistä saat tenttitodistuksen SmartCertificate-palvelusta noin 2 viikon sisällä tentin suorittamisesta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Valitse tenttipäivä