Edellinen sivu

Aalto CEO Circle

Strategia teknologisessa murroksessa

Teknologinen murros haastaa strategista johtamista ja yritysten toimintakulttuuria. Samalla digitalisaatio tarjoaa uudistumisen ja uuden kasvun mahdollisuudet. Muutos siis haastaa johtajuutta, mutta tarjoaa samalla kasvun mahdollisuuksia. Mitä strategialta ja johtamiselta vaaditaan teknologisen murroksen edetessä?

Aalto CEO Circle tarjoaa kasvua tavoittelevien yritysten toimitusjohtajille mahdollisuuden omaan verkostoon ja näkemysten vaihtoon turvallisessa ympäristössä. Toimitusjohtajakollegoiden sekä Aalto-yliopiston ja muiden professoreiden herättelemänä saat uusia oivalluksia liiketoiminnan johtamiseen.

Aalto CEO Circle käynnistyy 31.1.2019 Aalto-yliopiston apulaisprofessori Timo Vuoren ja OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallion herätellessä uudistamaan strategiaa jatkuvasti tekoälyn, skenaarioiden, analytiikan ja kokeiluiden avulla henkilöstöä innostaen (lue Vuoren ja Ritakallion haastattelu aiheesta).

Vuonna 2019 toimitusjohtajaverkostossa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Miten luodaan jatkuvasti uudistuva, elävä strategia?
 • Mitä mahdollisuuksia tekoäly tarjoaa organisaatiollesi?
 • Mitä liiketoimintamahdollisuuksia alustatalous tuo tullessaan?
 • Miten kyvyyksien johtamisella luodaan arvoa ja erottaudutaan kilpailijoista?
 • Mitä tarkoittaa arvoperusteinen johtaminen?

Aalto CEO Circle -päivinä kokoontuvat myös toimitusjohtajien pienryhmät, joissa omaa johtajuutta kehitetään ja sen teemoista sparrailaan ammatticoachin ja Aalto-yliopiston johtamisen professorin tukemana.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

31.1.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltoee.fi/ceocircle

Ota yhteyttä

Näkemysten ja kokemusten vaihtoa yli toimialarajojen.

Uusinta tutkimustietoa ajankohtaisista teemoista.

Johtajana kehittymistä.

Hyödyt

Kun markkinat järjestäytyvät yhä useammin digitaalisten alustojen kautta, yhteistyön rooli korostuu. Aalto CEO Circle tarjoaa toimitusjohtajille mahdollisuuden näkemysten ja kokemusten vaihtoon yli toimialarajojen. Se lisää ymmärrystä tulevaisuuden johtamisesta ja osaamisvaatimuksista sekä tarjoaa oivalluksia digitaalisen transformaation toimeenpanoon. Toimitusjohtajaverkosto tarjoaa myös mahdollisuuden uusiin yhteistyömuotoihin.

Aktiivinen ja ainutlaatuinen jakamisen ja yhteistyön verkosto
Kokonaisnäkemystä ja uutta tutkimustietoa kasvun, uudistumisen ja liiketoiminnan johtamiseen teknologiamurroksessa
Innostusta oman ajattelun haastamiseen ja rohkeaan kokeiluun
Ymmärrystä omasta johtajuudesta ja tulevaisuuden johtamisvaatimuksista verkostoissa ja ekosysteemeissä

Kenelle?

Aalto CEO Circle on toimitusjohtajille, jotka haluavat uudistaa ajattelua ja yrityksensä toimintaa sekä löytää kilpailuedun lähteitä teknologia- ja toimialamurroksessa.

Sisältö ja aikataulu

Vuoden aikana järjestämme kuusi iltapäivätapahtumaa, joissa käsitellään digitalisaation ja strategian johtamiseen liittyviä teemoja huippuprofessorin ja case-yrityksen toimitusjohtajan herättelemänä.

Tapaamisissa tuetaan verkostoitumista mikä tarjoaa mahdollisuuden ajankohtaisten asioiden keskustelulle ja pohdinnalle. Aamupäivisin kokoontuvat toimitusjohtajien oman johtajuuden kehittämisen pienryhmät ammatticoachin ja johtamisen professorin vetäminä.

CEO Leadership -ryhmä kokoontuu Aalto CEO Circle –päivinä klo 10.00–11.30

Pienryhmissä keskustelemme toimitusjohtajan arjen johtamistilanteista professori Olli-Pekka Kauppilan ohjaamana. Käsiteltäviä teemoja muokataan osallistujien toiveiden mukaisesti. Keskustelun aluksi professori Kauppila johdattelee päivän teemaan. Johtajuusteemoja käsitellään ryhmässä liiketoiminta- ja käytännönläheisesti osallistujien omia esimerkkejä hyödyntäen.

Teemoina mm.:

 • Minä johtajana
 • Johtajuus strategiaprosessissa
 • Päätöksenteko johtamisessa
 • Asiakaslähtöisyyden johtaminen
 • Johtajuuden jakaminen – valtuuttaminen
 • Uudistumisen johtaminen

Rakenne

Kuusi iltapäivätapahtumaa

Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia johtamiseen liittyviä teemoja.

Aikaa verkostoitumiselle

Tapaamisissa tuetaan verkostoitumista.

Oman johtajuuden kehittämisryhmä

Pienryhmissä keskustellaan omasta johtajuudesta ammatticoachin ja johtamisen professorin tukemana.

Valmennuspäivät

Kouluttajat

Ingmar Björkman, dekaani, Aalto-yliopisto
Robin Gustafsson, professori, Tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto
Kimmo Karhu, tutkijatohtori, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto
Olli-Pekka Kauppila, professori, Johtamisen laitos, Aalto-yliopisto
Risto Sarvas, professori, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto

Timo Seppälä, professori, Tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto
Matti Suominen, professori, Rahoituksen laitos, Aalto-yliopisto
Eeva Vilkkumaa, apulaisprofessori, Tieto- ja palvelutalouden laitos, Aalto-yliopisto
Timo Vuori, apulaisprofessori, Tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto

Toimitusjohtajat ja johtajat eri aloilta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta