Avenue-asiakasportaali

Käyttöehdot

Päivitetty 28.11.2019

In English

Yleistä

Avenue-asiakasportaali (”Avenue”) on Aalto University Executive Education Oy:n (“Aalto EE”) asiakaspalveluportaali, joka sisältää muun muassa seuraavat palvelut:

 • Avenue Learning (kurssien verkko-oppimisympäristö),
 • Avenue eLearning (verkkokurssit) ja
 • Avenue Alumni Center (palvelut entisille opiskelijoille).

Käyttämällä Avenue-portaalia käyttäjä (“Käyttäjä tai “Sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) myöhempine muutoksineen sen sisältöisenä, kuin ne kulloinkin ovat nähtävillä Aalto EE:n sivuilla. Rekisteröidyttyäsi Käyttäjäksi ja/tai hyväksyttyäsi nämä Käyttöehdot Aalto EE myöntää Sinulle ilman yksinoikeutta olevan, rajoitetun, siirtämättömän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Avenue-portaalia.

Palvelu on saatavilla rekisteröinnistä lähtien toistaiseksi. Palvelu on myöskin Aalto University Executive Educationin entisten opiskelijoiden saatavilla (“Alumnijäsenet”).

Tietosuoja

Rekisteröitymällä Käyttäjäksi ja/tai käyttämällä Avenue-portaalia hyväksyt tietosuojapolitiikkamme, joka on osa näitä Käyttöehtoja. Tietosuojapolitiikkaamme noudatetaan Avenue-portaalin käytössä. Pyydämme lukemaan ja hyväksymään tietosuojapolitiikkamme ennen Avenue-portaalin käyttämistä.

Avenuen käyttö

Käyttäjät voivat käyttää Avenue-portaalia opintosuorituksiinsa liittyvien tietojen katsomiseen sisältäen palautteen saamisen suorituksistaan. Lisäksi Käyttäjällä on pääsy osallistujalistaan niiden kurssien osalta, joihin hän itse osallistuu sekä tietoihin koskien opiskelija- tai Alumnijäsenkollegoitaan. Käyttäjillä on lisäksi mahdollisuus jakaa ammattiprofiilinsa ja muuta henkilökohtaista informaatiota muille Käyttäjille, sekä mahdollisuus yksityisyysasetuksia muuttamalla rajoittaa tiettyjen tietojen näkymistä Avenue-portaalissa muille Käyttäjille.

Avenue-portaalia voi lisäksi käyttää opiskeluun esimerkiksi:

 • verkkokursseille osallistumalla;
 • hyödyntämällä Avenuesta löytyvää opetusmateriaalia opintojen suorittamiseen ja/tai suorittamalla Avenuesta löytyviä tehtäviä;
 • osallistumalla kursseille ja/tai akateemisiin keskusteluihin kurssilla olevien kollegoiden, kurssin vastuutiimin ja/tai opettajien kanssa;
 • tarkastelemalla tapahtumatietoja ja opetusmateriaalia ja tallettamalla niitä Käyttäjän omaan käyttöön;
 • tarkastelemalla (mutta ei lataamalla) videomateriaalia ja
 • oman ammattitaidon kehittämiseen lukemalla ja tallentamalla omaan käyttöön artikkeleita ja oheismateriaalia Aalto Leaders’ Insight -verkkolehdestä.

Lisäksi Käyttäjät voivat saada Alumnijäsenyyden ja siten ilmoittautua alumnitapahtumiin, osallistua keskusteluihin alumnifoorumilla ja tutustua Alumnijäsenille jaettuihin materiaaleihin ja tallettaa tätä materiaalia omaan käyttöönsä.

Käyttäjän velvollisuudet

Rekisteröitymällä Käyttäjäksi sitoudut antamaan Avenue-portaaliin vaaditut ja totuudenmukaiset tiedot. Harhaanjohtavien tai väärien tietojen antaminen on kiellettyä. Sitoudut lisäksi pitämään henkilökohtaiset tietosi ajan tasalla.

Käyttäjätilisi on henkilökohtainen. Sitoudut valitsemaan vahvan ja turvallisen salasanan, pitämään salasanasi suojattuna ja luottamuksellisena sekä käyttäjätilisi ainoastaan henkilökohtaisessa käytössäsi. Olet henkilökohtaisesti vastuussa (i) käyttäjätilistäsi ja Avenuen kaikesta käytöstä; (ii) kaikesta Avenue-portaaliin tuottamastasi sisällöstä ja (iii) voimassa olevien lakien ja näiden Käyttöehtojen noudattamisesta sekä (iv) kaikista näihin liittyvistä seuraamuksista. Sitoudut ilmoittamaan käyttäjätilisi väärinkäytöksistä Aalto EE:lle.

Sitoudut lisäksi olemaan suoraan tai välillisesti (i) lisensoimatta, myymättä, vuokraamatta, luovuttamatta tai muuten siirtämättä mitään Avenue-portaalissa olevaa sisältöä, (ii) muuttamatta tai antamatta kolmannen osapuolen muuttaa mitään Avenuen sisältöä sekä (iii) paljastamatta kolmannelle sellaista materiaalia, joka luonteensa johdosta on selkeästi tarkoitettu ainoastaan Käyttäjille jaettavaksi.

Toimittamalla Avenue-portaaliin mitä tahansa sisältöä, informaatiota tai palautetta (”Materiaali”) hyväksyt sen, että olet Materiaalin omistaja ja että Sinulla on oikeus julkaista Materiaali. Sitoudut hankkimaan kaikki tarvittavat suostumukset, luvat tai lisenssit Materiaalin toimittamiseen Avenue-portaaliin lain edellyttämällä tavalla.

Aalto EE varaa oikeuden valvoa ja poistaa minkä tahansa Materiaalin Sinä tai muut Käyttäjät olette toimittaneet Avenue-portaaliin tai sen avulla. Koska emme mahdollisesti kykene valvomaan tai kontrolloimaan kaikkea Materiaalia, joka on julkaistu Avenue-portaalissa tai Avenue-portaalia käyttämällä, tai Materiaalia, joka on yksityisesti julkaistu Avenue-portaalin avulla, emme ole vastuussa Materiaalista, jota Käyttäjät tuottavat Avenue-portaaliin eikä meillä ole siihen kohdistuvia velvoitteita.

Avenue-portaaliin tuotetun Materiaalin käyttäminen ja siihen luottaminen ovat omalla vastuullasi. Emme ole vastuussa mistään Sinun tai muiden Käyttäjien Avenue-portaaliin toimittaman Materiaalin totuudenmukaisuudesta, täydellisyydestä, virheettömyydestä tai luotettavuudesta emmekä mielipiteistä, joita ne edustavat. Emme ole missään tilanteessa vastuussa Materiaalista tai minkäänlaisista vahingoista tai tappioista, jotka ovat aiheutuneet Avenue-portaaliin toimitetun Materiaalin käytöstä.

Sitoudut olemaan julkaisematta Avenue-portaalissa mitään laitonta, loukkaavaa tai sopimatonta Materiaalia. Sitoudut muun muassa siihen, ettet luo väärää identiteettiä Avenue-portaaliin tai esitä virheellisesti nykyistä tai aiempaa asemaasi tai pätevyyttäsi. Sitoudut lisäksi olemaan käyttämättä tai julkaisematta mitään, mikä sisältää ohjelmistoviruksia, matoja tai minkäänlaista vahingollista koodia sekä ryhtymättä mihinkään muuhun laittomaan tai vahingolliseen toimeen.

Sitoudut kunnioittamaan muiden yksityisyyttä Avenue-portaalia käyttäessäsi ja sisältöä Avenue-portaalissa julkaistessasi.

Palvelu on suunniteltu tukemaan elinikäistä oppimista. Palvelu voi hyödyntää käytettyjen sisältöjen luokittelutietoa sekä käyttäjätietoja oppimisympäristössä tuotettavien suositusten tarjoamiseen loppukäyttäjälle.

Käyttäjätilisi pysyy palvelussa voimassa toistaiseksi. Käyttäjätilisi poistamisen jälkeen Aalto EE varaa oikeuden poistaa kaiken Materiaalin, jonka olet toimittanut Avenue-portaaliin. Joitain jälkiä tai kopioita informaatiosta tai sisällöstä, jota olet tuottanut Avenue-portaaliin, voi kuitenkin jäädä, jos se on uudelleenjaettu tai jos joku muu Avenuen Käyttäjä on sen toimittanut Avenue-portaaliin tai se on muutoin tallennettu toisten Avenue-portaalin Käyttäjien toimesta.

Saatavuus ja Avenuen muutokset

Aalto EE varaa oikeuden oman harkintansa mukaan kehittää, korjata ja muuttaa Avenue-portaalia. Huoltokatkojen aikana ja mahdollisina muina aikoina Avenue ei välttämättä ole käytettävissä. Aalto EE voi myös päättää olla jatkamatta Avenue-portaalin tai minkä tahansa sen osan ylläpitämistä toimittamalla siitä Sinulle etukäteisen ilmoituksen, ellei se olosuhteet huomioon ottaen ole kohtuutonta Aalto EE:lle.

Hyväksyt, että Aalto EE:llä ei ole velvollisuutta säilyttää, ylläpitää tai antaa Sinulle kopiota mistään sisällöstä tai informaatiosta, jota Sinä tai kolmannet osapuolet tuotatte tai toimitatte Avenue-portaaliin, ellei sitä ole edellytetty voimassa olevassa lainsäädännössä tai tietosuojapolitiikassamme.

Kolmansien osapuolien linkit, sivustot ja palvelut

Meillä voi olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille tai lähteitä, jotka eivät ole Aalto EE:n omistuksessa tai kontrollissa. Otat huomioon ja hyväksyt sen, että Aalto EE ei ole vastuussa linkkien tai lähteiden saatavuudesta, virheettömyydestä eikä sisällöstä, ellei voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellytä. Kolmansien osapuolien linkkejä, sivustoja ja palveluita koskee niiden omat oikeudelliset ehdot ja tietosuojaohjeet. Hyväksyt, että näiden linkkien klikkaaminen tai kolmansien osapuolien sivustojen tai palveluiden käyttäminen on omalla vastuullasi. Tämän johdosta suosittelemme, että tutustut kolmansien oikeudellisiin ehtoihin ja tietosuojaohjeisiin ennen kuin menet tai käytät näiden osapuolien linkkejä, sivustoja ja sovelluksia.

Rajoitukset

Kaikki data, sisältö, informaatio ja materiaali, joka on löydettävissä Avenue-portaalista, sisältäen muun muassa Käyttäjätiedot, sisäänkirjautumiset ja salasanat, kuvat, kuvitukset, grafiikat, valokuvat, ääniklipit, videoklipit, tekstit, kuvamateriaalit, ohjelmistot tai HTML koodit (yhdessä ”Sisältö”) on suojattu yksityisyyden suojalla, luottamuksellisuuden suojalla, tavaramerkeillä, tekijänoikeuksilla ja/tai muilla aineettomilla oikeuksilla tai lisensseillä, jotka ovat Aalto EE:n, sen tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen hallussa, ja jotka ovat lisensoineet kyseessä olevan materiaalin ja sisällön Avenue-portaalin käyttöön.

Käyttäjänä hyväksyt ja tiedostat, että Avenue-portaalin käytön johdosta ei myönnetä minkäänlaista oikeutta tai lisenssiä näiden aineettomien oikeuksien käyttöön. Sitoudut erityisesti siihen, ettet:

 • kopioi muiden Käyttäjien informaatiota taikka luo näistä minkäänlaista rekisteriä;
 • uudelleen julkaise mitään opetusmateriaalia (esimerkiksi luentomateriaalia, luentomonisteita, tehtäviä, ohjeistuksia tai artikkeleita taikka käytännön tapausten kuvauksia, jotka on suojattu tekijänoikeuksilla ja/tai muilla aineettomilla oikeuksilla tai lisensseillä) Avenuen ulkopuolella;
 • lataa ja/tai tallenna videoita edes Käyttäjän omaan käyttöön.


Turvallisuus

Takaamme Avenue-portaalin turvallisuuden kohtuullisia toimia käyttäen. Emme kuitenkaan pysty takaamaan sitä, etteivät oikeudettomat kolmannet osapuolet pysty kiertämään turvatoimiamme. Pyydämme Sinua informoimaan meitä välittömästi kaikenlaisesta käyttäjätilisi oikeudettomasta käytöstä tai muista Avenue-portaalissa havaituista turvallisuusongelmista.

Käyttäjätilin lopettaminen

Voit lopettaa käyttäjätilisi, jos et enää halua käyttää Avenue-portaalia. Käyttäjätilin lopettamiseksi voit olla yhteydessä Avenuen tukeen (avenue@aaltoee.fi). Tilin lopettamisen jälkeen Sinulla ei enää ole pääsyä Avenue-portaaliin ja käyttäjätilisi poistetaan.

Aalto EE varaa oikeuden lopettaa käyttäjätilisi ja sulkea sen, jos näiden Käyttöehtojen rikkomisesta on merkkejä. Hyväksyt, että käyttäjätilisi lopettamisen jälkeen Aalto EE:llä ei ole velvollisuutta säilyttää, ylläpitää tai antaa kopioita informaatiosta tai sisällöstä, jota Sinä tai muut olette tuottaneet, ellei sitä voimassa olevan lainsäädännön mukaan edellytetä, tai toisin ole sanottu tietosuojapolitiikassa.

Ei takuita

Hyväksyt, että Avenue-portaali tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kun se on käytettävissä”. Aalto EE ei anna mitään takuita tai ehtoja, nimenomaisia tai epäsuoria, soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi, tarkoitukseen sopivuudesta tai kolmansien oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Aalto EE ei ole vastuussa: (i) Avenue-portaalin tai minkään sen sisällön saatavuudesta, ajantasaisuudesta, täydellisyydestä, virheettömyydestä, turvallisuudesta tai luotettavuudesta; (ii) mistään tietokonejärjestelmällesi tai mobiilijärjestelmällesi aiheutuneesta vahingosta, informaation tai datan menettämisestä tai muusta vahingosta, joka on aiheutunut Avenue-portaaliin tai mihinkään sen informaatioon pääsystä tai käytöstä; tai (iii) datan poistosta tai epäonnistumisesta säilyttää tai johtaa mitään sisältöä tai tiedonsiirtoa. Emme voi taata Avenue-portaalin virheetöntä käyttömahdollisuutta, emmekä siitä, että Avenue-portaali täyttää vaatimuksesi.

Korvausvastuu

Sitoudut korvaamaan ja pitämään Aalto EE:n vapaana kaikista vastuista koskien kolmansien osapuolien vaatimuksia tai vastuista koskien joko (i) Sinun näitä Käyttöehtoja koskevaa rikkomusta; (ii) Sinun aineettomia oikeuksia tai kolmannen oikeuksia koskevaa oikeudenloukkausta tai rikkomusta tai (iii) Sinun käyttäjätilisi väärinkäyttöä, joka johtuu siitä, ettet ole riittävin toimin suojannut käyttäjänimeäsi tai salasanaasi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA AALTO EE JA/TAI HENKILÖT TAI YHTEISTÖT, JOIDEN KANSSA AALTO EE TYÖSKENTELEE JA/TAI JOTKA TYÖSKENTELEVÄT AALTO EE:LLE, EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, EPÄSUORASTA, SEURANNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI RANGAISTUKSESTA JOHTUVASTA VAHINGOSTA, TAI DATAN, INFORMAATION, MAHDOLLISUUKSIEN, MAINEEN, TUOTTOJEN TAI TULOJEN HÄVIÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, HAITASTA TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ AVENUE-PORTAALIA, VAIKKA AALTO EE:TÄ OLISI TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KAIKISSA LAINSÄÄDÄNNÖISSÄ KAIKKIA YLLÄ MAINITTUJA VASTUUNRAJOITUKSIA EI VOIDA TEHDÄ, JOTEN NÄMÄ VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISESSA TILANTEESSA AALTO EE:N VASTUUNRAJOITUS ON TEHTY SIINÄ LAAJUUDESSA, KUIN LAKI SEN SALLII.

Sovellettava laki ja riidan ratkaisu

Ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu hyväksyt, että näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lain valintaa koskevat säännökset.

Kaikki näihin Käyttöehtoihin tai Avenue-portaaliin pääsyyn tai käyttöön liittyvät riidat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse osapuolten välillä. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse, riita ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystietomme

Aalto University Executive Education (Y-tunnus 0590964-3)
Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki
Tel. +358 10 837 3700