Ohjelmaesitteet

Alla olevasta osiosta voit ladata esitteen kaikista Aalto EE:n, Aalto PRO:n ja Aalto ENT:n ohjelmista. Esitteet ovat löydettävissä joko aihealueiden, ohjelman nimen tai kielen mukaan.

Esitteessä kuvataan ohjelman sisältö ja rakenne, sekä kerrotaan kesto, alkamisaika ja kustannukset. Löydät esitteestä ohjelman tiedot kompaktissa ja helposti luettavassa muodossa. Esitteestä saat tukea ja lisätietoa omaan päätöksentekoosi. Lisäksi se auttaa ohjelman esittelemisessä esimiehelle, tiimin jäsenille tai HR:lle.