Katariina Silander

Katariina Silander on työskennellyt terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimushankkeissa julkisen ja yksityisen sektorin kanssa yhteistyössä ja on toiminut Aalto-yliopiston HEMA-instituutin tutkimusjohtajana.

tutkimusjohtaja, Aalto-yliopisto, Hema-instituutti

Hänellä on käytännön kliinistä kokemusta perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta. Silanderin tutkimusaiheita ovat muun muassa terveyspalveluiden massaräätälöinti ja modularisointi, vaikuttavuus sekä interventioiden arviointi. Hän viimeistelee väitöskirjaansa sairaalapalveluiden modularisoinnista ja erikoistuu terveydenhuoltoon.