Asiakaskokemuksia

"Aalto EE:n ohjelman käytyään tiesi, että tiesi.”

Timo Salmisaari
Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Huhtikuussa 2014 psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Timo Salmisaari sai Vuoden Maineteko -palkinnon kiitoksena ennakkoluulottomasta ja onnistuneesta uudistustyöstään Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Salmisaari kertoo saaneensa Aalto EE:n Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmasta korvaamatonta apua suureen muutostyöhönsä.

Eksotessa yhdistettiin jäsenkuntien mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä erikoissairaanhoidon psykiatrian tulosyksikkö. Nettomenot pienenivät, henkilöstöpula on poistunut, työtyytyväisyys on ennallaan ja asiakastyytyväisyys on parantunut. Suurin muutos asiakkaille näkyy siinä, että Etelä-Karjalassa mielenterveys- ja päihdepotilaat eivät jonota. Jonoja ei ole.

"Sairaalahoitojen tarve on puolitettu ja ulkopuolisten päihdehoitojen tarve pienentynyt yli 70 %. Poistimme jonot ja nettotoimintamenomme ovat vähentyneet kahdessa vuodessa noin 15 %. Taantuma selätettäisiin, jos samanlainen uudistus toteutettaisiin kaikkialla Suomessa," Salmisaari haastaa ja kertoo muutostyön taustalla olleen kolme keskeistä tekijää: kehys, asiakas edellä -ajattelu ja johtajuus.

"Maakunnallinen kehys oli tärkeä onnistumisen edellytys. Olemme hyvä ennakkoesimerkki tuoreen sote-linjauksen toimivuudesta."

"Kaikki lähtee nyt siitä, mikä tuo asiakkaalle arvoa. Meille voi hakeutua kuka vain, milloin vain, ilman lähetteitä. Päihdetyö kuuluu nyt kaikille. Toiminnan ydin on kohtaaminen, olemme lähimmäisiä lähimmäisille."

"Muutostyötä on johdettava. Se, että henkilökunta taipuu, eikä asiakas – se on vaatinut hyvin määrätietoista johtamista, omiin visioihin luottamista ja strategiassa pitäytymistä. Sain siihen Aalto EE:ltä mittaamattoman tärkeää apua."

"Olen miettinyt sitä, miksi olin niin tavattoman tyytyväinen Aalto EE:n Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmaan. Minulla ei ole mitään kielteistä sanottavaa. Jos hakee keskeisintä onnistumista kaikista niistä superlatiiveista, jotka Aalto EE:n liitän, niin se on metatiedon taso. Ohjelman käytyään tiesi, että tiesi. Sai vakuutuksen omille ajatuksilleen."

"Suurissa muutoksissa on isoja kysymyksiä, joihin ei ole oikeita vastauksia, on vain valintoja. Aalto EE:n Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmassa erittäin laaja teoreettinen tietämys ja kokemukseen pohjautuva asiantuntemus yhdistyi henkilökohtaisen luovuuden kannustamiseen. Ohjelman käytyäni tiesin voivani luottaa omaan ajatteluuni ja intuitioon ja viedä muutoksen läpi," Salmisaari kiittää.

Johtaminen terveydenhuollossa