"Valmennus tarjosi monipuolisen kattauksen ajankohtaisista teemoista sote-toimialan johtajille.”

Tarja Puskala & Sari Mäkinen
Tampereen kaupungin suunnittelujohtaja & Tampereen yliopistollisen sairaalan Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri, vastuualuejohtaja

Syntyykö Suomeen toimivia sote-ekosysteemejä? Eri toimijoiden roolit eivät tule enää annettuina, vaan jokaisen on löydettävä ekosysteemeissä oma paikkansa. Verkostomaiset toimintaympäristöt vaativat johtajilta syvällistä osaamista ekosysteemien talouden, toiminnan ja teknologian kehittämisen tueksi.

Aalto EE järjesti vuosina 2018-2019 sote- ja maakuntauudistuksen johtohenkilöille suunnatun valmennuksen. Kyseessä oli pilottiohjelma, jonka pohjalta luotiin Aalto EE:n uusi Sote-toimialan johtaja muutoksen ja tulevaisuuden tekijänä -ohjelma.

Tampereen kaupungin suunnittelujohtaja Tarja Puskala ja ylilääkäri, vastuualuejohtaja Sari Mäkinen Tampereen yliopistollisen sairaalaan Perusterveydenhuollon yksiköstä osallistuivat pilottiohjelmaan. Kokemuksensa perusteella he kertovat suosittelevansa mielellään uuteen ohjelmaan osallistumista.

Mäkinen ja Puskala sanovat Aalto EE:n valmennuksen tarjonneen monipuolisen kattauksen ajankohtaisista teemoista sote-toimialan johtajille – aina tiedolla johtamisesta ekosysteemitalouden uusiin toimintamalleihin.

Kaksikko kertoo saaneensa erityisen paljon irti ekosysteemiajattelusta, joka on kantava teema myös Aalto EE:n uudessa ohjelmassa.

”Meillä oli juuri käynnistymässä iso ekosysteemejä kehittävä hanke, jota johdan. Uusi tieto tuli kuin tarjottimella siihen tarpeeseen”, Mäkinen toteaa.

”Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus oli aihealue, joka alun perin herätti kiinnostukseni ohjelmaa kohtaan. Julkisen sektorin on terveellistä katsoa yksityisen puolen liiketoimintamalleja ja lähestymistapoja – poimien asioita, jotka auttaisivat uudistumisessa. Sain ekosysteemiajattelusta paljon uusia eväitä reppuun”, Puskala korostaa.

Valmennus tarjosi laaja-alaisesti tietoa erilaisissa tehtävissä toimiville sote-toimialan johtajille. Puskalan työ painottuu tuottavuuden kehittämiseen ja hän kertoo saaneensa uusia ideoita etenkin tietojohtamiseen, digitalisaatioon ja mittaamiseen.

”Mieleeni jäivät erityisesti onnistuneet yritysvierailut: ne tarjosivat hyvän mahdollisuuden peilata kuinka tietojohtamista ja digitalisaatiota edistetään yksityisellä sektorilla”, Puskala kuvailee.

Julkisen sektorin on terveellistä katsoa yksityisen puolen liiketoimintamalleja ja lähestymistapoja – poimien asioita, jotka auttaisivat uudistumisessa."

”Yritysvierailujen aikana oli myös silmiä avaavaa nähdä, kuinka pitkälle voidaan päästä tarkoin valikoiduilla, strategisesti merkittävillä mittareilla. Julkisella sektorilla on usein taipumuksena laatia mahdottomia mittaripaketteja, jotta kaikki alueet tulevat varmasti huomioitua”, Mäkinen lisää.

Skenaariotyöskentely oli aihealue, josta Mäkinen puolestaan kertoo saaneensa paljon irti:

”Elämme äärimmäisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Olemmeko tekemässä tulevaisuutta vai annammeko hyökyaallon tulla ja sopeudumme? Ajattelulogiikka ja työvälineet skenaarioiden tekemiseen olivat minulle aivan uutta osaamista”, Mäkinen toteaa.

Sekä Mäkinen että Puskala kuvaavat pilottiohjelman valmentajia valovoimaisiksi asiantuntijoiksi.

”Laadukas valmennus välitehtävineen varmisti opetuksen tarjoavan kiinnittymiskohtia omaan työhön: konkreettisia muistijälkiä, joiden avulla pystyi hyödyntämään opittuja asioita heti omassa arjessa. Lisäksi valmennuksen aikana saamamme ja itse tuottamamme materiaali on osoittautunut erittäin hyödylliseksi töissä. Olen palannut muistiinpanojeni pariin toistuvasti”, Puskala sanoo.

Myös vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa saa Puskalalta ja Mäkiseltä kiitosta.

”Kuten tällaisissa laaja-alaisissa koulutuksissa liki aina käy, muodostaa verkostoituminen ja vuorovaikutus muiden kanssa ison osan ohjelman annista. Opimme kaikki toisiltamme paljon”, Mäkinen huomauttaa.

Ekosysteemit ja verkostot haastavat julkissektorin perinteisen hierarkkisen johtamisjärjestelmän. Osataanko tunnistaa tarpeet toimia ja tuottaa palveluja verkostoissa?"

Aalto EE:n uudessa Sote-toimialan johtaja muutoksen ja tulevaisuuden tekijänä -ohjelmassa käsitellään aihepiirejä, joita Puskala ja Mäkinen luonnehtivat tuhannen taalan kysymyksiksi. Sote-toimialan dynamiikan muutos on tästä hyvä esimerkki.

”Muutosajureitahan riittää: esimerkiksi työn murros, väestön ikääntyminen ja tekevien käsien tarve digitalisaatiosta huolimatta”, Puskala listaa.

”Ekosysteemit ja verkostot haastavat julkissektorin perinteisen hierarkkisen johtamisjärjestelmän. Osataanko tunnistaa tarpeet toimia ja tuottaa palveluja verkostoissa? Verkostojen ja ekosysteemien tuloksellinen toiminta edellyttää toimijoiden tiivistä vuorovaikutusta ja teknisiä ratkaisuja verkoston koossa pitämiseksi”, hän jatkaa.

”Julkisella puolella on helmasyntinä poteroihin kaivautuminen ja omien toimintamallien suojeleminen. Pitäisi olla rohkeutta kokeilla uutta. Esimerkiksi Tampereella Tesoman Allianssi-hyvinvointikeskuksen toimintamallissa palvelut toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuutena. Heidän kokemuksistaan voisi moni muukin ammentaa ideoita”, Mäkinen pohtii.

Sote-toimialan johtaja muutoksen ja tulevaisuuden tekijänä -ohjelmassa osallistujille on luvassa toimintaympäristön syy-seuraussuhteita avaava strateginen sote-peli, jossa tehdään aiemmissa moduuleissa opittujen teemojen pohjalta strategisia ja taktisia päätöksiä.

Osallistujat heitetään pelikentällä uuteen asemaan, mikä auttaa heitä näkemään kehittämiskohteita selkeästi. Sote-pelissä potilaan hoitopolkua lähestytään integraation ja vaikuttavuuden näkökulmasta, ja osaoptimoinnin haitallisuus valkenee analysoimalla osallistujien päätöksien kustannusvaikuttavuutta.

Puskala ja Mäkinen osallistuivat valmennuksen pilottiversiossa strategiapeliin, jonka pohjalta uusi sote-peli on kehitetty. He kehuvat oppimiskokemusta poikkeuksellisen hyväksi.

”Pelissä asetuttiin kilpailijan asemaan ja lähestyttiin asioita markkinoiden ja kilpailukyvyn kautta. Vaihtamalla näkökulmaa näki oman toimialan haasteet ja ongelmat paljon paremmin. Kokemus kirkasti yksityisen sektorin mallien soveltuvuutta julkiselle puolelle ja avasi eri toimijoiden rooleja uudella tavalla”, Mäkinen tähdentää.

”Pelin konsepti oli erinomainen. Siihen rohkeni heittäytyä! Et ole enää omien ajattelukehikkojesi vanki, kun yhtäkkiä hyökkäät kilpailijana markkinoille. Se oli hieno kokemus, jota voin lämpimästi suositella”, Puskala alleviivaa.

”Pelipäivän jälkeen olimme huikean innostuneita. Strategiapeli auttoi hahmottamaan monimutkaisia asioita niin mainiosti, että pohdimme jo keskenämme, saisikohan sote-kentästä luotua peliä? Nyt kuulimme, että Aalto EE:n uudessa ohjelmassa on myös uusi peli, jossa on nimenomaan vahva sote-sisältö. Tekisi todella mieli päästä pelaamaan tätä uuttakin peliä”, Mäkinen naurahtaa.

Sote-toimialan johtaja muutoksen ja tulevaisuuden tekijänä