"Ohjelma avasi lean-johtamisopin teorian ja simulaatioharjoitusten kautta opit konkretisoituivat käytäntöön.”

Taina Hussi
Kehittämissuunnittelija, Helsingin kaupunki

Yhteiskuntatieteen maisteri Taina Hussi on viihtynyt kehittäjänä Helsingin kaupungin lapsiperhepalveluissa liki viidentoista vuoden ajan. Hussi työskentelee parhaillaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston palvelujen uudistamisen parissa, missä hänen työpanoksensa kohdistuu erityisesti Perhekeskus-toimintamallin ja lapsiperhepalvelujen kehittämiseen.

Hussi osallistui vuonna 2016 Aalto PRO:n Lean-muutosagentti -ohjelmaan. Hussilla oli ohjelman alkaessa jo perustiedot leanista, sillä hän oli käynyt aiemmin lean-lyhytkurssin ja syventänyt osaamistaan lukemalla aihepiiristä muutaman kirjan – hän kertoo jo näiden myötä tykästyneensä lean-filosofiaan.

”Organisaatiossamme halutaan lisätä lean-osaamista ja -tekemistä, ja esimieheni suositteli minulle Aalto PRO:n ohjelmaa”, Hussi muistelee. ”Tavoitteenani oli syventää lean-ymmärrystäni ja -osaamistani, sekä saada tietoa sen soveltamismahdollisuuksista erilaisiin kehittämistarpeisiin. Ennen kaikkea odotin saavani uusia virikkeitä leanin käyttöön ja käytännön työkaluja lean-kehitystyöhön.”

Kysyttäessä ohjelman arvokkainta oppia Hussilta tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä: ”Se, että lean on filosofia. Lean on johtamisoppi, jonka elementtejä voi soveltaa hyvin erilaisiin työyhteisöihin ja prosesseihin. Arvon tuottaminen asiakkaalle on keskeistä!”

Teoriaopetuksen ohessa meillä oli myös erilaisia simulaatioharjoituksia, joiden kautta opit konkretisoituivat ja lean-hyödyt saatiin näkyviin.”

”Pidin siitä, että kouluttajillamme oli niin laaja kokemuspinta. Opetusta elävöittävät esimerkit ulottuivat aina teollisesta tuotannosta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Teoriaopetuksen ohessa meillä oli myös erilaisia simulaatioharjoituksia, joiden kautta opit konkretisoituivat ja lean-hyödyt saatiin näkyviin”, Hussi kiittää.

Hussi kertoo ohjelman antavan hyvän kokonaiskuvan lean-ajattelusta ja -opeista. ”Minusta oli antoisaa voida syventyä lean-oppeihin suhteellisen pitkäkestoisesti – ohjelmahan on noin viiden kuukauden pituinen. Sen aikana ehtii hyvin sisäistämään oppimaansa myös välitehtävien kautta”, Hussi korostaa, joskin kertoo opiskelun ja välitehtävien yhdistämisen omaan hektiseen työrytmiin olleen aika ajoin haastavaa.

Hussi sanoo yllättyneensä ohjelman aikana positiivisesti siitä, kuinka hyvin eri aloilta tulevat osallistujat istuivat samaan koulutukseen. ”Jaoimme muiden osallistujien kanssa kokemuksia, mikä itseasiassa rikasti oppimista entisestään. Oli hienoa verkostoitua eri aloilta tulevien osallistujien sekä myös opettajiemme kanssa.”

Jaoimme muiden osallistujien kanssa kokemuksia, mikä itseasiassa rikasti oppimista entisestään. Oli hienoa verkostoitua eri aloilta tulevien osallistujien sekä myös opettajiemme kanssa."

Lean-projektityössään Hussi auttoi viemään Helsingin lapsiperhepalveluiden palvelumallia ketterämpään suuntaan. Hänen työpaikallaan oli aiemmin käytäntönä ohjata apua tarvitsevat perheet monelle eri taholle, jolloin jokainen palveluntarjoaja laati omat asiakassuunnitelmansa. Kokonaisuus oli hajanainen ja ketjutetut arvioinnit veivät aikaa.

”Uudistimme jokin aika sitten lapsiperhepalveluissa uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin mallia. Kokosimme silloin moniammatilliset tiimit, jotka tekevät arviointia yhteisenä työnä. Se lyhentää arvioinnin kokonaiskestoa huomattavasti – ja asiakas saa suunnitelmaviidakon sijasta yhden asiakassuunnitelman ja kokonaisuudesta vastaavan vastuuhenkilön”, Hussi taustoittaa.

”Lean-muutosagentti -ohjelman harjoitustyössä sparrasin moniammatillista tiimiä nopeuttamaan asiakkaan arviointiprosessin alkua poistamalla siitä erilaista hukkaa. Autoin heitä muun muassa vakioimaan tiedonkeruuta ja dokumentointia, hyödyntämään tiimissä olevaa osaamista suunnitelmallisemmin, sekä nopeuttamaan asiakkaan arvioinnin läpivirtausta”, hän kuvailee.

Hussi tähdentää, että Lean-muutosagentti -ohjelmasta saa eniten irti, mikäli voi jo ohjelman aikana samalla soveltaa työssään lean-oppeja. ”On hyvä pohtia, onko opiskelua mahdollista liittää omaan työtehtävään ja onko opintoihin aikaa myös lähiopetuspäivien rinnalla. Konkreettisen tekemisen kautta asia avautuu parhaiten. Suosittelen ohjelmaa mielelläni, ja erityisesti niille, jotka haluavat ja voivat hyödyntää oppeja omassa työssään esimerkiksi johtamisessa tai prosessien kehittämisessä.”

Lean-muutosagentti