"Kouluttajilla oli kokemusta ja näkemystä aiheesta ja he innostuivat kysymyksistä! Esitin haastaviakin kysymyksiä ja sain aina todella hyvää, sparraavaa apua ja konkreettista opastusta.”

Ritva Vainionpää
Group Controller, Atria

Ritva Vainionpää on työskennellyt reilun kolmen vuoden ajan Atrialla Group Controllerina. Hänen tehtäväalueeseensa kuuluvat muun muassa konsernilaskenta, Atrian eri yhtiöiden taloudenkehittämis- ja harmonisointiprojekteja, tilintarkastus ja kansainvälinen verotus. Lisäksi Vainionpäälle kuuluu konsernitasoinen riskienhallinta ja siihen liittyvät vakuutukset.

Vainionpää osallistui hiljattain Aalto EE:n Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -ohjelmaan.

”Olin omatoimisesti tutustunut etukäteen aihealueeseen. Minulla oli suuria odotuksia ja hyvin selkeä mielikuva siitä, mitä koulutukselta haluan”, Vainionpää kertoo.  

Ohjelman käytyään Vainionpäällä on pelkkää hyvää sanottavanaan. Kouluttajien ammattitaito ja aktiivisuus saavat Vainionpäältä erityiskiitokset, kuten myös vuorovaikutus muiden ryhmäläisten kanssa.

Keskustelut muiden ryhmäläisten kanssa olivat mielenkiintoisia. Ohjelman aikana oppi tuntemaan muita osallistujia ja vuorovaikutus heidän kanssaan oli antoisaa."

”Opettajilla oli kokemusta ja näkemystä aiheesta ja he innostuivat kysymyksistä! Esitin haastaviakin kysymyksiä ja sain aina todella hyvää, sparraavaa apua ja konkreettista opastusta. Kaikesta näki, kuinka asiat ovat mietityttäneet heitä itseäänkin ja siinä syntyi hyvää dialogia”, Vainionpää kertoo.

”Samoin keskustelut muiden ryhmäläisten kanssa olivat mielenkiintoisia. Ohjelman aikana oppi tuntemaan muita osallistujia ja vuorovaikutus heidän kanssaan oli antoisaa”, Vainionpää kehuu.

Vainionpää kertoo ammentaneensa ohjelmasta paljon oppeja, joista on suoraan käytännön hyötyä töissä.

”Siirtohinnoitteludokumentaatio oli mielenkiintoinen aihe, josta on minulle paljon apua töissä. Pystyn nyt paremmin ohjaamaan siirtohinnoittelua ja sen dokumentointia uusien säännösten mukaisesti täältä konsernitasolta”, Vainionpää toteaa.

”Verostrategia on toinen hyvä esimerkki. Se oli kiinnostava, iso kokonaisuus, joka aukesi koulutuksessa hyvin. Opimme, kuinka tärkeää verostrategian tekeminen on, ja miten verostrategia on järkevä tehdä, jotta saamme toimintaamme liittyville verokysymyksille selkeät linjaukset”, hän kuvailee.

Vainionpää on vienyt monet koulutuksessa oppimansa vinkit saman tien käytäntöön töissä.

”Koulutus auttoi ymmärtämään, kuinka tärkeää on konsernissa tiedottaa myös verotukseen liittyvistä muutoksista, jotta muutokset saadaan toiminnan suunnitteluprosessiin mukaan. Olen käynyt esimerkiksi palavereissa kertomassa, kuinka asiat muuttuvat ja mitä meidän kannattaisi ottaa huomioon. Aktiivinen tiedotus on otettu meillä hyvin vastaan. Ihmiset ovat kokeneet aiheet mielenkiintoisiksi ja kertoneet ymmärtävänsä nyt, miksi kysyn tiettyjä asioita”, Vainionpää toteaa.

Koulutus auttoi ymmärtämään, kuinka tärkeää on konsernissa tiedottaa myös verotukseen liittyvistä muutoksista, jotta muutokset saadaan toiminnan suunnitteluprosessiin mukaan."

Vainionpää sanoo suosittelevansa Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -ohjelmaa mielellään.

”Olen itse asiassa jo suositellut sitä! Koulutus antaa oikein hyvän kokonaiskuvan kansainvälisen verotuksen johtamisesta. Ohjelma olisi varmasti hyödyllinen myös ammattilaisille, jotka hoitavat kapeampaa siivua kansainvälisestä verotuksesta, vaikkapa juuri siirtohinnoittelua. Tuleville opiskelijoille kertoisin vinkkinä sen, että ennakko- ja päätöstehtävien tekemiseen kannattaa panostaa – näin koko koulutuksesta saa vielä enemmän irti”, hän pohtii.

Opintojen alkaessa Vainionpäällä oli suuret ennakko-odotukset ja selkeä mielikuva siitä mitä hän halusi ohjelmasta saada. Nyt koulutuksen käytyään hän kertoo kokemuksen jopa ylittäneen odotukset.

”Kouluttajat olivat todellisia asiantuntijoita ja ohjelman sisältö oli hyvä kooste erittäin ajankohtaisista asioista kansainvälisessä verotuksessa. Ohjelma oli toimiva kokonaisuus – ja lisäksi pisteenä i:n päälle Aalto EE on miljöönä kaltaiselleni taiteen ystävälle mitä virkistävin opiskelupaikka”, Vainionpää kiittää.

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen