"Sain Diploma in IT Leadership -koulutuksesta irti juuri sen mitä hain: uutta näkökulmaa ja perspektiiviä siihen, miten asioita voisi tehdä entistä paremmin. Diploma in IT Leadership -ohjelma uudisti ajatteluani.”

Petri Hassinen
yrittäjä, hallitusammattilainen

Petri Hassinen oli vuoden 2017 täyspäiväisellä opintovapaalla ja suoritti tänä aikana Aalto PRO:n Diploma in IT Leadership -ohjelman ja lisäksi Aalto EE:n Global Leader -ohjelman. Opintovapaalla ollessaan Hassinen myös perusti ystäviensä kanssa tekoälyratkaisuihin keskittyvän startup-yrityksen, JigLabsin. Palattuaan opintovapaalta töihin Hassinen nimitettiin pian myös Joutsen Oy:n hallitukseen tuomaan yritykseen uutta asiantuntemusta digitalisaatiosta.

”Viimeiset kaksi vuotta ennen opintovapaatani työskentelin IT-operaatioiden johtajana. Koin, että minun olisi hyvä koota tiettyyn raamiin saamani kokemus. Halusin vahvistaa osaamistani liiketoimintalähtöisen IT-johtamisen ja siihen liittyvän strategian alueella. Lisäksi halusin oppia lisää digitalisaatiosta ja uusista tulevaisuuden teknologioista”, Hassinen taustoittaa päätöstään osallistua Diploma in IT Leadership -ohjelmaan.

Hassinen kertoo koulutuksen vastanneen hyvin hänen odotuksiaan. Korkeatasoinen opetus, ryhmätyöt, lukupiirit, sekä omista käytännön kokemuksistaan kertovat mielenkiintoiset ulkopuoliset puhujat saavat kaikki Hassiselta positiivista palautetta.

Ohjelma antoi kattavan kokonaiskuvan siitä mitä hyvä IT-johtaminen on." 

”Olen tyytyväinen päätökseeni osallistua tähän koulutukseen. Ohjelma antoi kattavan kokonaiskuvan siitä mitä hyvä IT-johtaminen on. Käsittelimme esimerkiksi IT-strategiaa, portfolionhallintaa, IT-arkkitehtuuria, IT-palveluita, digitalisaatiota ja vuorovaikutusjohtamista”, Hassinen listaa.

”Toki koulutuksessa oli minulle töiden kautta entuudestaan tuttuakin asiaa, mutta sain koulutuksesta irti juuri sen mitä hain: uutta näkökulmaa ja perspektiiviä siihen, miten asioita voisi tehdä entistä paremmin. Ohjelma uudisti ajatteluani”, Hassinen alleviivaa.

Hassinen kehuu ohjelman pääkouluttaja Kari Hiekkasen ammattitaitoa. Myös Jari Ylitalon vetämä vuorovaikutusjohtamista käsitellyt osuus saa Hassiselta kiitosta.

Sain koulutuksesta irti juuri sen mitä hain: uutta näkökulmaa ja perspektiiviä siihen, miten asioita voisi tehdä entistä paremmin. Ohjelma uudisti ajatteluani.”

”Paneuduimme vuorovaikutusjohtamisen metodiikkaan, mikä oli erittäin positiivinen asia ja teki koko koulutuksesta hyvin eheän kokonaisuuden. Oli hyödyllistä sisäistää uudelleen vuorovaikutuksen tärkeys, sillä IT-johtamisessakin puolet ajasta on vuorovaikutusjohtamista”, Hassinen huomauttaa.

Opiskelumetodit ja opintojen rytmitys olivat niin ikään Hassiselle mieleen.

”Opinnot vaativat keskittymistä ja ajan ottamista. Onneksi ohjelma tarjosi hyvin kohdennettua ja ajankäytöllisesti varsin tehokasta oppimista. Kerrallaan oli aina kaksi tai kolme lähiopetuspäivää, joita ennen teimme ennakkotehtävät. Se varmisti, että kaikilla on sopiva lähtötaso. Lähipäivien jälkeen kotitehtävät auttoivat sisäistämään opit. Malli oli oikein onnistunut, se toi opintoihin rytmiä ja ryhtiä”, hän pohtii.

Hassinen luonnehtii opiskeluryhmäänsä erinomaiseksi ja kertoo vuorovaikutuksen muiden ryhmäläisten kanssa olleen hyödyllistä ja hauskaa.

”Koulutus tarjosi minulle erinomaisen madollisuuden peilata sitä, kuinka me KONEella olemme asioita tehneet. Ryhmässä käydyt keskustelut lisäsivät ymmärrystäni siitä, kuinka kollegat eri yrityksistä asiat kokevat ja miten asioita on johdettu muualla”, hän sanoo.

Hassinen kertoo ryhmäläisten järjestäneen yhteistapaamisia myös opintojen päätyttyä.

Ohjelman aikana syntyi hyvä verkosto, mikä on aina mielekäs asia. Yhteydenpito opintojen jälkeen on ollut antoisaa." 

”Ohjelman aikana syntyi hyvä verkosto, mikä on aina mielekäs asia. Yhteydenpito opintojen jälkeen on ollut antoisaa. Olemme tänä vuonna järjestäneet jo kaksi yhteistapaamista. Sparraamme toisiamme siinä, kuinka ohjelman opit ovat menneet perille ja miten olemme töissä vieneet ideoita käytäntöön”, Hassinen kuvailee.

Hassinen kertoo kannustavansa mielellään muita osallistumaan Aalto PRO:n koulutukseen.

”Yksi kollegani kyseli jo kannattaisiko hänenkin osallistua ja rohkaisin häntä ilman muuta lähtemään mukaan. Suosittelen ohjelmaa mielelläni. Jos on valmis uudistumaan ja pystyy irrottamaan vaaditun ajan, Diploma in IT Leadership -ohjelmaan kannattaa osallistua”, Hassinen toteaa.

Diploma in IT Leadership