Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Tutkinto antoi kattavan yleiskuvan vakuutusalasta. Sen ansiosta ymmärrän markkinaa entistä paremmin, tietopääomani karttui ja sain syventävää tietoa monista vakuutuslajeista.”

Paula Saloviin

Paula Saloviin työskenteli vakuutusyhtiö Folksamilla vuodesta 2007 lähtien ja viihtyi monta vuotta asiakaspalvelutehtävissä. Kaivatessaan uusia haasteita hän siirtyi vuonna 2014 Folksamin vastaperustettuun Partner-tiimiin koordinaattoriksi.

”Partner-tiimiin kuuluu vain kolme henkeä ja työni on mukavan monipuolista. Tehtäviini kuuluu muun muassa yksi yhteistyöasiakkuus, raportointitöitä sekä esimieheni ja tiimin toisen jäsenen avustaminen. Välillä teen myös luovempia töitä kuten materiaalien valmistelua ja erilaisia projektitöitä, minkä lisäksi pidän silloin tällöin koulutuksia”, Saloviin kuvailee vastuualueitaan.

Ajatus Vakuutustutkinto, VTS:n suorittamisesta oli ollut Saloviinin mielessä jo pitkään. Työkiireet ja kaksi lasta saivat Saloviinin kuitenkin epäröimään riittäisikö hänellä aikaa opiskella tarvittava määrä.

Tutkinto antoi kattavan yleiskuvan vakuutusalasta. Sen ansiosta ymmärrän markkinaa entistä paremmin, tietopääomani karttui ja sain syventävää tietoa monista vakuutuslajeista."

”Vuoden 2015 loppupuolella töissä oli luvassa hetkellinen suvantovaihe, kun saimme ison projektin päätökseen. Tällöin päätin lähteä viimein mukaan. Suoritin ensimmäisen tentin tammikuussa 2016”, Saloviin kertoo.

”Olen aika perusteellinen ihminen. En halunnut vain päästä tenteistä läpi, vaan saada tutkinnosta mahdollisimman paljon irti. Tentteihin oli paljon luettavaa, mutta ensimmäisen tentin suoritettuani oloni oli varmempi. Tiesin kuinka paljon on luettava sisäistääkseen materiaalit ja miten tenttijärjestelmä toimi”, hän jatkaa.

Saloviin suoritti aina yhden aiheen kerrallaan voidakseen keskittyä siihen kunnolla ennen seuraavaan tenttiin siirtymistä. Opiskelua hän luonnehtii samaan aikaan sekä antoisaksi että vaativaksi.

”Järjestelmällisyys auttoi minua. Pyrin jaottelemaan jokaisen tentin materiaalin niin, että tiesin päivässä luettavan materiaalin määrän, missä vaiheessa käyn läpi vanhoja tenttikysymyksiä ja milloin aloitan kertaamisen. Tunteet vaihtelivat laidasta laitaan: opiskelu oli ajoittain rankkaa, mutta jokaisen tentin jälkeen oli erittäin iloinen olo, kun pääsin kunnialla läpi ja tiesin voivani edetä seuraavaan aiheeseen”, Saloviin kuvailee.

Saloviin kertoo olevansa hyvin tyytyväinen saamaansa tietoon ja tutkinnon sisällön vastanneen hyvin hänen odotuksiaan.

Tutkinnosta saa paljon hyödyllistä tietoa. Olen kuullut ihmisten sanovan, että tämän tutkinnon pitäisi olla vakuutusalalla pakollinen. Opintojen jälkeen tuli vähän sama tunne."

”Tutkinto antoi kattavan yleiskuvan vakuutusalasta. Sen ansiosta ymmärrän markkinaa entistä paremmin, tietopääomani karttui ja sain syventävää tietoa monista vakuutuslajeista. Olen ollut alalla useamman vuoden ja oppinut vuosien varrella paljon. Olin ehkä jopa hieman yllättynyt, kun vastaan tuli aivan uusiakin asioita, joita ei ole koskaan päässyt töissä miettimään”, hän pohtii.

Tutkinnon käytännön järjestelyt toimivat Saloviinin mukaan myös hyvin. Tenttien suorittaminen sähköisenä omalla työpaikalla oli kätevää ja tutkinnon suoritustahti oli mieluisa: tenttien välillä sai sopivan tauon, jonka jälkeen jaksoi taas uudella innolla tarttua seuraavaan rupeamaan.

Vakuutustutkinto VTS on tuonut Saloviinin mukaan ennen kaikkea uutta varmuutta töihin.

”Vedän toisinaan koulutuksia vakuutustarjonnastamme ja niissä voi tulla vastaan kysymyksiä myös ohi aiheen. On ollut hauska huomata tietävänsä enemmän kuin ennen ja osaavansa varmuudella vastata yllättäviinkin kysymyksiin”, Saloviin toteaa.

Saloviin kertoo suosittelevansa tutkintoa mielellään, kunhan opiskeluun varaa riittävästi aikaa.

”Tutkinnosta saa paljon hyödyllistä tietoa. Olen kuullut ihmisten sanovan, että tämän tutkinnon pitäisi olla vakuutusalalla pakollinen. Opintojen jälkeen tuli vähän sama tunne. Tutkinto on toki työläs, mutta ainakin minä sain paljon sellaista tietoa mihin en todennäköisesti olisi törmännyt omassa työssäni – tai jos olisin, niin oppi olisi mahdollisesti tullut kantapään kautta”, hän naurahtaa.

Vakuutustutkinto, VTS