"Mystiikka Big datan ja koneälyn ympäriltä poistui. Koulutuksen kuluessa minulle muodostui realistinen näkemys siitä mitä datalla voi tehdä.”

Pasi Viitaharju
Global Quality Manager, ABB Oy, Motors and Generators

Pasi Viitaharju on työskennellyt ABB:llä jo 24 vuotta, joista viimeiset neljä laatupäällikkönä ABB:n Moottorit ja Generaattorit -liiketoimintayksikössä. Taloustilanteen kääntyminen kasvuun näkyy Viitaharjun mukaan ABB:llä positiivisena vireenä. 

”ABB on vahvasti mukana muun muassa koneoppimisessa, robotiikassa ja teollisessa internetissä. Lisätieto datan hyödyntämismahdollisuuksista oli yksiköllemme tervetullutta ja niinpä esimieheni ehdotti, että etsisin hyvän koulutuksen tältä saralta”, Viitaharju taustoittaa päätöstään osallistua Analytiikka ja datastrategiat (ent. (Big) Data ja analytiikka) -ohjelmaan.

Viitaharju kertoo lähteneensä valmennukseen avoimin mielin, taustatietonaan pitkälti median välittämä mielikuva Big datasta ja analytiikan mahdollisuuksista – eli omien sanojensa mukaan jopa hiukan mystifioitu näkemys siitä, että Big datalla saa ihmeitä aikaan.

Valmennus antoi minulle juuri sen mitä lähdin hakemaankin. Heti ensimmäisellä luennolla kaikki mystiikka Big datan ja koneälyn ympäriltä poistui."

”Valmennus antoi minulle juuri sen mitä lähdin hakemaankin. Heti ensimmäisellä luennolla kaikki mystiikka Big datan ja koneälyn ympäriltä poistui. Koulutuksen kuluessa minulle muodostui realistinen näkemys siitä mitä datalla voi tehdä”, hän toteaa.

Viitaharju luonnehtii koulutusohjelmaa hyväksi, tiiviiksi paketiksi josta sai paljon uutta tietoa. Erityiskiitoksen saavat niin hyvät luennoitsijat kuin muut ryhmäläisetkin, joiden kanssa käytyjä keskusteluja hän kehuu erinomaisiksi.

Laatupäällikkönä Viitaharju sanoo innostuneensa erityisesti ajatuksesta datan auditoinnista. Idea on yksinkertainen: vaikka kaikki puhuvat ’Big datasta’, on ’Good data’ paljon tärkeämpi asia.

”Keskustelimme koulutuksen aikana paljon datan rikastamisesta ja auditoinnista. Tavallaan data on kuin mikä tahansa komponentti valmistusprosessissamme. Datasta on pidettävä huolta, jos sitä halutaan hyödyntää liiketoiminnassa”, hän tähdentää.

Datan auditointia on jo lähdetty viemään Viitaharjun aloitteesta ABB:n Moottorit ja Generaattorit -liiketoimintayksikössä eteenpäin.

”Data on ollut meillä tavallaan irrallinen saareke. Emme ole riittävän tarkasti seuranneet datan syntyprosessia ja arvioineet sen laatua, vaikka datan pohjalta ohjataan tuotantoa. Olemme nyt aloittaneet datan auditoinnin ja vaikka haasteita ja opeteltavaa riittää, jo nyt näkee työn hyödyllisyyden. Esimerkiksi yksikkömme Lean Six Sigma Black Belt -projekteissa on laadukkaampi data erittäin tervetullutta”, hän mainitsee.

Viitaharju kertoo ymmärtävänsä koulutuksen ansiosta paremmin kuinka erilaisilla tavoilla ihmiset voivat tulkita dataa – ja oppineensa myös monia oivallisia keinoja datan visualisointiin.

Datan auditoinnin ohella Viitaharju kiinnostui ohjelman aikana myös datan visualisoinnista. Hän kertoo ymmärtävänsä koulutuksen ansiosta paremmin kuinka erilaisilla tavoilla ihmiset voivat tulkita dataa – ja oppineensa myös monia oivallisia keinoja datan visualisointiin.

”Minulla on ollut hyvin insinöörimäinen tapa viestiä kaikki data numeroina ja graafeina. Tietoa kannattaisi kuitenkin inhimillistää ja pyrkiä esittämään sellaisessa muodossa, että mahdollisimman moni saa siitä otteen. Kokeilen nyt aktiivisesti uusia, yksinkertaisempia visualisointikeinoja ja pyydän niistä palautetta – alaiseni ovat joutuneet koekaniineiksi”, hän naurahtaa.

Viitaharju sanoo suosittelevansa Analytiikka ja datastrategiat -ohjelmaa oikein mielellään.

”Minulle jäi ohjelmasta hyvin positiivinen kuva. Olen ABB:llä suositellut osallistumista jo monelle kollegalle. Yksikkömme vetäjä ilmoittautui juuri seuraavaan ohjelmaan kuultuaan, kuinka hyödyllisenä ja tärkeänä pidin opetussisältöä”, Viitaharju huomauttaa.

Analytiikka ja datastrategiat