"Sain ohjelmasta paljon käytännöllisiä työkaluja ja uusia ajatuksia, jotka ohjaavat työtä entistä tavoitehakuisemmaksi.”

Päivi Väänänen
Avainasiakaspäällikkö, Farenta Oy

Päivi Väänänen on työskennellyt farmaseuttisen henkilökunnan henkilöstövuokraukseen keskittyvässä Farentassa vuodesta 2008 lähtien avainasiakaspäällikkönä. Väänänen hoitaa työssään muun muassa sopimusasiakkuuksia ja uusasiakashankintaa. Iso osa Väänäsen työstä tapahtuu asiakasrajapinnassa Etelä-Suomen apteekeissa.

”Henkilöstövuokrausyrityksessä asiakaskokemus rakentuu monesta asiasta, muun muassa henkilökemiasta työntekijämme ja asiakkaamme välillä. Kuuntelun ja viestinnän merkitys on tässä työssä keskeistä: avainasiakaspäällikkönä ammattitaidon kulmakiviä on se, että osaa toimia välittäjänä asiakkaan ja oman organisaation välillä ja viestiä molempiin suuntiin”, Väänänen painottaa.

Väänänen kävi hiljattain Aalto PRO:n Key Account Manager -ohjelman. Hän kiittää kokemusta mainioksi.

”Olin ohjelmaan erittäin tyytyväinen. Monipuolisessa ohjelmassa oli asiasisältöä todella runsaasti ja tuntui siltä, että menemme koko ajan eteenpäin”, Väänänen kertoo.

Väänänen sanoo ammentaneensa ohjelmasta ajatuksia erityisesti suunnitelmallisempaan asiakkuuksien hoitoon ja johtamiseen.

Sain ohjelmasta paljon käytännöllisiä työkaluja ja uusia ajatuksia, jotka ohjaavat työtä entistä tavoitehakuisemmaksi.”

”Sain ohjelmasta paljon käytännöllisiä työkaluja ja uusia ajatuksia, jotka ohjaavat työtä entistä tavoitehakuisemmaksi. Olen toki aina käyttänyt työssäni seurantaa ja kirjannut asioita ylös, mutta Aalto PRO:n ohjelma muistutti, kuinka tärkeää on tehdä johdonmukaista työtä luottamuksen rakentamiseksi ja asiakkuuksien syventämiseksi. Kannattaa asettaa selkeät tavoitteet ja lokeroida asioita tavalla, joka auttaa toteuttamaan konkreettiset askeleet tavoitteeseen pääsemiseksi”, Väänänen pohtii.

”Parasta Key Account Manager -ohjelmassa oli sen antama kattava kokonaiskuva, joka auttoi jäsentämään ja hahmottamaan asioita. Ohjelma kokosi yhteen hyvin monipuolisesti eri teorioita avainasiakkuuksien hoidosta ja selkiytti omaa toimenkuvaa: se pisti sanoiksi irrallisia asioita ja teki niistä eheän kokonaisuuden”, Väänänen kiteyttää.

Aalto PRO:n ohjelman kouluttajat saavat Väänäseltä isot kehut: ”Kouluttajilla oli erittäin hyvä tietotaito ja heidän esiintymisensä tuki hyvällä tavalla tiedon välittämistä.  Minut yllätti positiivisesti se, kuinka harvinaisen tasalaatuisia kouluttajat olivat: kaikki olivat todella ammattitaitoisia ja tismalleen yhtä hyviä omalla sarallaan. Olin hyvin tyytyväinen opetuksen tasoon ja opetussisältöön kokonaisuutena”, Väänänen kiittää.

Parasta ohjelmassa oli sen antama kattava kokonaiskuva, joka auttoi jäsentämään ja hahmottamaan asioita.”

Väänänen kertoo ohjelmasta olleen paljon käytännön hyötyä sekä hänelle itselleen ammattilaisena että hänen työnantajalleen. Monia ohjelmasta ammennettuja ideoita on hyödynnetty Farentalla käytännön työssä, sillä Väänänen kävi ohjelman kuluessa aina esimiehensä kanssa läpi kaikki oppimansa asiat ja yhdessä he poimivat Farentalle sopivia ideoita eteenpäin työstettäväksi.

”Olemme tehneet esimieheni kanssa muun muassa aiempaa laajempia asiakkuudenhoitosuunnitelmia ja muokanneet koko palvelukokonaisuuttamme asiakaslähtöisemmäksi – tavoitteenamme on, että kaikkia toimintojamme voi lähestyä asiakaslähtöisesti. Meidän alallamme tämä tarkoittaa sekä apteekkiasiakkaidemme että sisäisten asiakkaidemme eli työntekijöidemme huomioimista”, Väänänen sanoo.

Kohta kymmenen vuotta avainasiakaspäällikön tehtävässä viihtynyt Väänänen on kouluttautunut työn ohessa vuosien varrella paljon. Vaikka Key Account Manager -ohjelmassa oli mukana toki tuttuakin asiaa, hän korostaa saaneensa ohjelmasta erittäin paljon irti.

”Suosittelen osallistumista erittäin mielelläni. Ohjelmasta on paljon hyötyä myös kokeneemmalle alan ammattilaiselle. Se herätti paljon uusia ajatuksia ja myös uudenlaista tiedon janoa, nyt innostaisi mennä oppimaan vieläkin lisää!” Väänänen naurahtaa.

Key Account Manager