Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Jos haluaa IPR-alalle tai on jo päässyt alalle työskentelemään, tähän koulutukseen kannattaa osallistua.”

Nina Virolainen

Patentit-Teollisuus-Tekniikka

Nina Virolainen on ympäristöbiotekniikkaan erikoistunut filosofian tohtori. Työskennellessään tutkijana cleantech-alan startup-yrityksessä hän oli keksijänä muutamassa patenttihakemuksessa ja osallistui myös hakemusten kirjoittamiseen. Kokemus herätti Virolaisessa suuren kiinnostuksen teollisoikeuksia ja keksintöjen suojaamista kohtaan ja hän päätti hakeutua alan töihin.

”Minusta on aina ollut mielenkiintoista oppia uutta ja ottaa asioista selvää. Tutkijana keskityin verrattain kapeaan sektoriin, mutta patenttien kanssa työskennellessäni pääsen laajentamaan omaa tietämystäni ja näkemään monipuolisesti millaisia keksintöjä kemian ja biotekniikan alalle on tulossa”, Virolainen sanoo.

Virolainen aloitti keväällä 2017 työt patenttikäsittelijänä ja työskenteli Patentit-Teollisuus-Tekniikka -ohjelman aikaan Kolster Oy Ab:llä. Vuonna 1874 perustettu Kolster on yksi Euroopan vanhimpia immateriaalioikeuksiin ja lakipalveluihin erikoistuneita asiantuntijayrityksiä.

Kolsterilla on pitkään jatkunut perinne lähettää uudet patenttikäsittelijät Aalto PRO:n Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutukseen. Myös Virolainen osallistui koulutukseen aloitettuaan uuden työnsä.

”Kaikesta huomasi, että koulutusta hoidetaan vuosien kokemuksella. Ohjelma oli erinomainen kokonaisuus ja kaikki järjestelyt toimivat sujuvasti”, Virolainen sanoo.

Kaikesta huomasi, että koulutusta hoidetaan vuosien kokemuksella."

Virolainen kertoo tutustuneensa ohjelman kuluessa liki kaikkiin tahoihin, jotka työskentelevät immateriaalioikeuksien parissa Suomessa. Ohjelman kouluttajat ovat asiantuntijoita, joista suurin osa tekee päivittäin töitä teollisoikeuksien parissa. Alan ja yritysten akuutit ongelmatilanteet ovat kouluttajille tuttuja ja he ammentavat teorian lisäksi oppia suoraan omista kokemuksistaan.

”Koulutuksessa saa paitsi hyvän kuvan koko Suomen IPR-alasta, myös luo samalla arvokkaita kontakteja. Jos haluaa IPR-alalle tai on jo päässyt alalle työskentelemään, tähän koulutukseen kannattaa osallistua”, Virolainen suosittelee.

Virolainen kertoo monipuolisen koulutussisällön tarjonneen hänelle paljon eväitä uuteen työhön. Hän antaa muutaman esimerkin opeista, jotka hän on huomannut työssään erityisen hyödyllisiksi:

”Esimerkiksi virastojen välipäätöksiin vastaaminen käytiin läpi seikkaperäisesti niin sanotun ’problem-and-solution approachin’ avulla. Olen aina välillä töissä palannut luentomateriaaleihin kerratakseni, kuinka asia kannattikaan tehdä”, Virolainen kuvailee.

”Toinen mieleenpainuva luento käsitteli patentin suojapiirin määrittämistä. Asiat esitettiin hyvin havainnollisesti. Oli myös mielenkiintoista oppia eri maitten patenttivirastojen ja oikeusjärjestelmien eroista immateriaalioikeuksissa”, hän lisää.

Koulutuksessa saa paitsi hyvän kuvan koko Suomen IPR-alasta, myös luo samalla arvokkaita kontakteja."

Erityisen tyytyväinen Virolainen kertoo olleensa viikon opintomatkaan, jonka aikana osallistuttiin Euroopan patenttivirastossa pidettäviin suullisiin väite- ja valituskäsittelyihin. Matka antoi konkreettisen kokonaiskuvan sekä Euroopan patenttiviraston että yritysten ja patenttiasiamiestoimistojen toiminnasta suullisissa käsittelyissä.

”Münchenin matka oli hyvin järjestetty – kuin olisi matkatoimiston järjestämällä reissulla ollut. Kokemus oli todella hyödyllinen oman työni kannalta, sillä pääsen hyvin todennäköisesti joskus asiamiehenä puolustamaan asiakkaan keksintöä Euroopan patenttivirastossa kilpailevaa yritystä vastaan. Oli hienoa päästä näkemään, miten kaikki käytännössä tapahtuu. Opin toimintatapoja ja sain hyvän käsityksen siitä, kuinka suullisiin käsittelyihin kannattaa valmistautua”, Virolainen toteaa.

Haastavinta koulutuksessa oli Virolaisen mukaan suuren tietomäärän omaksuminen.

”Onneksi luennot olivat mielenkiintoisia ja ryhmätyöt ja yhdessä pohtiminen auttoivat syventämään saatuja oppeja. Pidin myös tenteistä. Niihin lukeminen auttoi minua kertaamaan ja jäsentämään tietoa, mikä oli ehdottomasti hyväksi”, Virolainen muistelee.

Virolainen sanoo suosittelevansa mielellään Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelmaa:

”Ohjelma tarjoaa kattavan tietopaketin patenttihakemusten laatimisesta ja patenttivirastojen kanssa toimimiseen eri puolilla maailmaa. Se antaa myös hyvän kuvan siitä, kuinka yritykset hyödyntävät patentteja omassa toiminnassaan. Lisäksi ohjelman aikana luo mainion verkoston. Olisi vaikeaa saada mitään muuta kautta niin hyvää kokonaiskuvaa IPR-alasta kuin mitä tämä koulutus tarjoaa. Suosittelen osallistumista lämpimästi”, Virolainen kertoo.

Lue lisää Patentit-Teollisuus-Tekniikka-ohjelmasta

Nina Virolainen on myöhemmin siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.