"Koulutus oli minulle ammatillisesti käänteentekevä merkkipaalu. Sain täysin uudenlaista näkemystä ja tekemiseeni uuden vaihteen silmään.”

Mikko Tiira
Kehityspäällikkö, Metsähallituksen Luontopalvelut

Kehityspäällikkö Mikko Tiira on työskennellyt luonnonsuojelualueiden hoitoon liittyvien hankkeiden parissa jo 20 vuoden ajan. Vuosien varrella hän on vaikuttanut niin kansalaisjärjestöissä kuin Euroopan Komission hankearvioinneissakin. Tätä nykyä Tiira vastaa yhtenä kehitystiimin jäsenenä Metsähallituksen Luontopalveluissa hanketoiminnan kehittämisestä, tekee sisäistä ja ulkoista konsultointityötä ja kouluttaa eri puolilla Eurooppaa.

Tiira osallistui Aalto PRO:n Master Class in Quality - MQ -ohjelmaan. Hän ei peittele innostustaan koulutuksesta puhuessaan.

”Ohjelma on kannattava investointi kahdella tapaa: siitä on merkittävää hyötyä sekä osallistujalle että hänen työnantajalleen. Työnantajan kannattaa tosin valmistautua siihen, että koulutuksesta palaa organisaation vanhat toimintatavat haastava ihminen – varsinkin jos laatuajattelu ei ole organisaatiossa entuudestaan kovin tuttua. Tämä ei ole mikään tyypillinen kurssi”, Tiira kertoo.

”Koulutus oli minulle ammatillisesti käänteentekevä merkkipaalu. Sain täysin uudenlaista näkemystä ja tekemiseeni uuden vaihteen silmään”, hän jatkaa.

Ohjelma on kannattava investointi kahdella tapaa: siitä on merkittävää hyötyä sekä osallistujalle että hänen työnantajalleen."

Tiira kiittelee ohjelman monipuolista otetta laatuasioihin: koulutuksessa käsiteltiin muun muassa strategista-, laatu- ja muutosjohtamista, palvelumuotoilua, hankesalkun johtamista ja ongelmanratkaisua.

”Sisältö oli hyvä yhdistelmä käytännön tekemistä ja teoriaa. Monen asian ytimessä on puhtaasti halu tehdä asioita paremmin. Ohjelma antoi minulle uutta näkemystä siitä, kuinka prosesseja voi kehittää, saadaan innostus aikaan ja päästään sanoista tekoihin”, hän toteaa.

Koulutuksen suurin anti oli Tiiran mukaan ymmärrys siitä kuinka jatkuvan kehittämisen kulttuuri kääntää perinteiset johtamisopit miltei päälaelleen:

”Kehitystyössä ei tarvita perinteisiä johtajia, vaan fasilitaattoreita. Johtajat ovat sitä parempia mitä paremmin alaiset toimivat. Oleellista on ottaa useiden eri tahojen mielipiteet huomioon ja luoda yhteinen näkemys siitä, kuinka mennään eteenpäin. Tunneside, omistajuus, into ja motivaatio muutokseen syntyy vasta kun kaikkia kuunnellaan tasavertaisesti”, hän kertoo.

”Tämä oli minulle iso oivallus, jota olen ilokseni onnistunut edistämään työpaikallani. Siitä on ollut erityisen paljon apua hallinnoidessani laajoja, useiden eri kumppaneiden kanssa toteutettavia projektisuunnitteluprosesseja”, hän jatkaa.

Kehitystyössä ei tarvita perinteisiä johtajia, vaan fasilitaattoreita."

Tiira kertoo olleensa myös positiivisesti yllättynyt ohjelmassa opittujen työkalujen hyödyllisyydestä.

”Saimme todella paljon pragmaattisia työkaluja joiden avulla voi esimerkiksi fasilitoida, mitata ja havainnollistaa asioita. Olen ottanut meillä Metsähallituksen Luontopalveluissa käyttöön eritoten erilaisia osallistavia työtapoja. Niistä on tullut paitsi hyvää palautetta organisaatiossamme, myös ennen kaikkea tuloksellisuutta”, Tiira painottaa.

Ohjelmasta saamiensa uusien oppien ja työkalujen ohella Tiira kehuu myös kouluttajia ja muita ryhmäläisiä:

”Kouluttajina oli kovan luokan laatuasiantuntijoita sekä Suomesta että ulkomaita.  Osallistujakaartissa oli puolestaan vahvasti edustettuna sekä julkishallinto että yksityissektori, mikä oli erittäin iso etu. Suurin rikkaus tässä ohjelmassa olivat keskustelut ja yhdessä tekeminen, asioiden ratkaiseminen ja pohtiminen eri tulokulmilta”, hän kertoo.

Osallistavista työtavoista on tullut paitsi hyvää palautetta organisaatiossamme, myös ennen kaikkea tuloksellisuutta.”

Tiira pitää edelleen yhteyttä muihin osallistujiin ja toimii lisäksi alumniyhdistys MQ-klubin hallituksen puheenjohtajana.

”MQ-klubi on avoin kaikille koulutuksen käyneille, kaiken kaikkiaan meitä on jo noin 450. Klubissa kohtaa ihmisiä joihin ei oman työn merkeissä törmäisi. Järjestämme vuosittain 4-5 tilaisuutta: erilaisia vierailuja ja kutsumme asiantuntijoita puhumaan mielenkiintoisista aiheista. Klubi tarjoaa oivan mahdollisuuden saada ja jakaa uutta tietoa. Minulle se on ollut mainio tilaisuus luontonäkökulmien esilletuontiin”, Tiira kertoo.

Tiira sanoo suosittelevansa lämpimästi Master Class in Quality - MQ -koulutukseen osallistumista.

”Jos olet kiinnostunut siitä, miten asioita voisi tehdä paremmin, niin tämä on erinomainen ohjelma johon kannattaa ehdottomasti osallistua. Ohjelma sopii kaikille laatuasioista kiinnostuneille toimialasta riippumatta, ainoat lähtövaatimukset ovat halu oppia paljon ja ennakkoluuloton asenne”, hän tähdentää.

”Erityisesti kannustaisin julkishallinnon edustajia osallistumaan. Meillä laatuajattelu ei ole vielä yhtä pitkällä kuin yksityisellä sektorilla ja tarvitsisimme lisää kriittistä massaa: laatuasiantuntijoita jotka edistäisivät jatkuvan kehittymisen ideaa. Lopputuotteena olisi aivan takuuvarmasti julkisen toiminnan tehostaminen – ja sehän on kaikkien etu.”

 

Master Class in Quality – MQ