"Ohjelman aikana kasvoin noviisista lean-agentiksi”

Merja Korhonen
Osastonhoitaja, lean-kehittäjä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala

Tyksin lean-agentti Merja Korhosella on takanaan 33 vuoden työura, joista hän on ollut viimeiset 10 esimiestehtävissä. Korhonen on ollut mukana monenlaisissa kehityshankkeissa – muun muassa suunnittelemassa Tyksin uutta T-sairaalaa. Kun Korhoselle tarjottiin tilaisuutta ryhtyä lean-agentiksi Tyksin Medisiinisellä toimialueella elokuusta 2015 lähtien, hän hakeutui samana syksynä Aalto PRO:n Terveydenhuollon lean-muutosagentti -ohjelmaan syventääkseen osaamistaan uutta työtehtävää varten.

”Tiesin heti tahtovani lisäoppia uuden työtehtäväni tueksi. Meillä oli Tyksissä käynnistymässä myös oma lean-koulutus kaikille esimiehille, mutta halusin syvällisempää tietoa ja koulutuksen, jossa perehtyisin kaikkiin keskeisiin lean-oppeihin ja -työkaluihin”, Korhonen muistelee.

”Tutkin tarjolla olevia lean-ohjelmia ja vakuutuin siitä, että Aalto PRO:n ohjelma on paras vaihtoehto. Työnantajani lähti mielellään tukemaan kouluttautumistani. Ohjelman sisällön katsottiin olevan todella hyödyllinen uuteen työtehtävääni”, Korhonen sanoo.

Korhonen kuvaa ohjelmaa erittäin perusteelliseksi. Hän kertoo saaneensa siitä jopa enemmän irti kuin mitä osasi toivoa.

Opiskelumme oli hyvin interaktiivista ja sain muilta osallistujilta ja luennoitsijoilta hyvin avuliaasti neuvoja ja oivalluksia siitä, mitä erilaisissa tilanteissa kannattaisi tehdä. ”

”Luennoitsijat olivat erinomaisia ja sisältö ylitti odotukseni. Lähiopetuspäivät olivat kieltämättä hyvin pitkiä ja täyspainoisia – mutta ajattelin vain, että nekin olivat ’leanattu’ – kolmen päivän ohjelma kahdessa päivässä! Tehokasta”, Korhonen nauraa.

Opiskelu oli Korhosen mukaan antoisaa: ”Erityiskiitokset täytyy ehdottomasti lähettää hienolle ryhmällemme. Opiskelumme oli hyvin interaktiivista ja sain muilta osallistujilta ja luennoitsijoilta hyvin avuliaasti neuvoja ja oivalluksia siitä, mitä erilaisissa tilanteissa kannattaisi tehdä. Hyvää keskusteluyhteyttä varmasti edesauttoi se, että kyseessä oli terveydenhuollon oma ohjelma ja puhuimme kaikki samaa kieltä.”

Korhonen viihtyy erinomaisesti uudessa työssään lean-agenttina. Hän sanoo saaneensa ohjelmasta kattavan tietopaketin uuteen toimenkuvaansa ja huomauttaa kartuttavansa lean-tietouttaan Aalto PRO:n avulla edelleen, sillä hän kirjoittaa parhaillaan ohjelman projektityötä. Se käsittelee mahdollisuuksia kehittää lean-oppien avulla potilaiden kotiuttamisaikoja ja lääkärikierroksia.

Lean-agenttina Korhonen toimii fasilitaattorina koko Medisiiniselle toimialueelle. Se käsittää 7 vuodepaikkaostastoa ja 9 toimenpideyksikköä, joissa työskentelee yhteensä yli 600 henkeä.

”Kun yksikössä havaitaan kehittämisaiheita, niin riennän apuun. En toteuta muutoksia vaan ohjaan, kannustan ja autan – ja ulkopuolisen silmin osaan kenties kyseenalaistaa joitain asioita paremmin”, hän pohtii ja painottaa lean-ajattelulla olevan Tyksissä johdon vankka tuki.

Aalto PRO:n ohjelman aikana kasvoin noviisista lean-agentiksi.”

”Johtoryhmäkin muistuttaa ihmisiä lean-agentin avun käyttämisestä. Ihmiset osaavat erittäin hyvin ottaa minuun yhteyttä”, Korhonen kiittää. Hän toteaa käyttävänsä useita Aalto PRO:n ohjelmassa oppimiaan taitoja uudessa työssään säännöllisesti. Päällimmäisinä mieleen nousevat visualisointi, työpajojen pitämisen tekniikka, datan keruun merkitys erilaisten työtapojen tehokkuutta verrattaessa ja yleisesti seurannan tärkeys kaikissa lean-hankkeissa.

”Olen saanut vanhemmalla iällä itselleni kokonaan uuden uran lean-kehittämistehtävissä – ja Aalto PRO:n ohjelman aikana kasvoin noviisista lean-agentiksi”, Korhonen tiivistää. Hän sanoo suosittelevansa osallistumista mielellään muille.

”Minusta ohjelma sopii erityisen hyvin terveydenhuollon lähiesimiehille. He ovat avainhenkilöitä jalkauttamassa uusia asioita omiin yksikköihinsä. Jos yksiköistä pääsisi lisäksi suoraan työntekijöitä osallistumaan koulutukseen, niin sehän avaisi heille loistomahdollisuuden olla suoraan mukana pelipaikalla tekemässä ja löytämässä ideoita!”

Lean-muutosagentti