"Lähiopetuspäivinä oli täysi vapaus olla innovatiivinen – oli aikaa sinisille ajatuksille”

Matti Rantanen
Laatujohtaja, Puolustusvoimat

Insinöörieverstiluutnantti Matti Rantanen työskentelee laatujohtajana Puolustusvoimien pääesikunnassa. Rantanen kävi Aalto PRO:n Master Class in Quality – MQ -ohjelman viime vuonna.

"MQ-ohjelman parhaita puolia oli muiden ihmisten kanssa sparraaminen ja ajatusten vaihto. Oli antoisaa saada ideoita laatujohtamisesta, strategisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta muilta osallistujilta eri toimialoilta", Rantanen sanoo.

Rantanen on koulutukseltaan maanmittausalan diplomi-insinööri. Ennen siirtymistään Puolustusvoimien palvelukseen vuonna 2001 hän loi uraa toistakymmentä vuotta yksityisellä sektorilla ja opettajana ammattikorkeakouluissa. MQ-ohjelman luennoitsijat saavat Rantaselta kiitosta paitsi jakamastaan tietosisällöstä, myös tavasta jolla he haastoivat osallistujia kyseenalaistamaan vanhat ajattelumallinsa.

”Pidin siitä, miten luennoitsijat haastoivat meitä. Sehän on jatkuvan kehittymisen perusedellytys”, Rantanen kiittää. ”Ohjelman kuluessa käytettiin myös monipuolisesti erilaisia työtapoja. Itselleni esimerkiksi työpajat jäivät mieleen positiivisina oppimiskokemuksina.”

Rantanen tähdentää, että laatujohtamisen kenttä voidaan jakaa karkeasti ottaen kahtia: laadunvarmistuksen tehtävänä on seurata, että eletään standardien mukaisesti – ja laadun kehittämisen on tarkoitus olla innovatiivista. Kaikessa kehitystyössä on muistettava, ettei mikään järjestelmä toimi, jolleivät ihmiset voi hyvin. MQ-ohjelma antoi Rantasen mukaan eväitä etenkin luovalle ajattelulle ja uusien ideoiden kehittämiseen.

Palatessani työpaikalle pystyin saman tien testaamaan syntyneitä ideoita käytännössä sekä pohtimaan uusia näkökulmia laatujohtamistiimissä kollegoideni kanssa.”

”Lähiopetuspäivinä suljin puhelimeni, enkä ollut tavoitettavissa. Silloin oli täysi vapaus olla innovatiivinen – oli aikaa sinisille ajatuksille. Ohjelman puitteissa pääsin työstämään työelämän aihioita ja palatessani työpaikalle pystyin saman tien testaamaan syntyneitä ideoita käytännössä sekä pohtimaan uusia näkökulmia laatujohtamistiimissä kollegoideni kanssa”, Rantanen kuvailee.

Rantanen myöntää työajan käytön vaatineen jonkin verran järjestelemistä, jotta hän pystyi irrottamaan aikaa opiskeluun. Rantanen toteaakin olleensa onnekas, sillä hän joutui loppujen lopuksi jättämään väliin koko ohjelman aikana ainoastaan yhden lähiopetuspäivän ja MQ-ekskursion.

”Puolustusvoimista on pitkään ollut tapana lähettää MQ-ohjelmaan joka vuosi kaksi osallistujaa. Myös minun kanssani oli kollega samaan aikaan ohjelmassa. Siitä oli meille etua, että kävimme ohjelman yhdessä: keskustelimme oppimastamme ja vaihdoimme tietoa niiltä päiviltä, jolloin toinen ei päässyt paikalle”, Rantanen pohtii. ”Toivoisin, että voisimme jatkossa lähettää vuosittain ainakin yhden osallistujan. MQ-ohjelmaan osallistumisesta on selkeää hyötyä.”

Laatujohtamisen lopputyön tekeminen oli Rantaselle mielekäs kokemus. ”Kouluarvosanani siitä prosessista on 10+. Se meni niin sanotusti kuten Strömsössä”, Rantanen naurahtaa.

Toivoisin, että voisimme jatkossa lähettää vuosittain ainakin yhden osallistujan. MQ-ohjelmaan osallistumisesta on selkeää hyötyä.”

”Olin suunnitellut tekeväni lopputyön prosessiohjauksen kokonaisuudesta. Puolustusvoimauudistuksen mullistama johtamisrakenne toimii meillä kokonaisuutena hyvin, mutta kehittämistarpeitakin on tunnistettu”, Rantanen taustoittaa.

”Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä aiheeseen tarttumiseksi. Vaihdoin lennossa aihetta ja lähdin rakentamaan Puolustusvoimille itsearvioinnin ohjeistusta”, Rantanen muistelee. Lopputyötä tehdessään hän oivalsi voivansa luoda järjestelmän, jonka avulla Puolustusvoimissa pystyisi arvioimaan jokaisen toimialan, hallintoyksikön ja erillisten prosessien tehokkuutta. Lopputyön valmistuttua hän sai johdon haastettua testaamaan uutta itsearvioinnin menetelmää – ja tämä johtikin Rantaselle mielekkääseen lopputulokseen.

”Lopputyöni testaus vei asioita eteenpäin niin, että nyt olemme siinä pisteessä missä meillä on hyvä tilaisuus katsoa prosessejamme kokonaisuuksina ja tehdä niitä tarpeellisia korjausliikkeitä. Työskentelen nyt siis parastaikaa sen alkuperäisen lopputyöaiheeni parissa”, Rantanen toteaa tyytyväisenä.

Rantanen kertoo suosittelevansa MQ-ohjelmaa mielellään ja uskovansa, että ohjelmasta on hyötyä hyvinkin erilaiset taustat omaaville osallistujille: ”Vaikkei osallistuja tietäisi laadunhallinnasta tai prosesseista mitään, tämän ohjelman aikana pystyy hyvin tuomaan itsensä tasolle, jossa hahmottaa miten asiat kokonaisvaltaisesti toimivat. Ohjelmasta on kuitenkin varmasti hyötyä myös todella kokeneille laadunhallinnan ammattilaisille. Erityisesti suosittelen ohjelmaa ihmisille, jotka työskentelevät toiminnan kehittämisen parissa.”

Master Class in Quality – MQ