"Johtaminen terveydenhuollossa oli minulle kasvuspurtti johtajana. Ohjelma jäsensi ajatuksiani useasta tulokulmasta ja olen monessa asiassa varmempi ja tarkempi valmennuksen ansiosta.”

Markus Paananen

Keravan terveyspalvelujen johtaja Markus Paanasen vastuulla on noin 150 terveydenhuoltoalan ammattilaista, jotka työskentelevät avoterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa ja kuntouttavien palveluiden parissa.

Ennen terveydenhuoltoalan johtotehtäviin siirtymistä Paananen oli tehnyt lääkärintyön lisäksi muun muassa tutkimustyötä post doc -tutkijana Australiassa. Tutkimus- ja konsultointityö ovat edelleen osa Paanasen arkea terveydenhuoltoalan johtotöiden ohella: hän muun muassa ohjaa kolmea väitöskirjatutkijaa.

”Lääkärin tehtävä on tuottaa terveyttä. Siirtyminen kliinikon ja tutkijan roolista ensin ylilääkäriksi ja pian sen jälkeen terveyspalvelujen johtajaksi ei ollut minulle itsestään selvä uravalinta, mutta olen ollut hyvin tyytyväinen päätökseeni. Minulla on Keravalla mukavat työkaverit ja työyhteisö – ja tässä työssä voin vaikuttaa paljon terveyteen”, Paananen pohtii.

Paananen osallistui Aalto EE:n Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmaan. Paanasen toiveena oli saada valmennuksesta uutta tietoa johtamisesta ja taloudesta, sekä lisäksi uusia työkaluja ja ongelmanratkaisukeinoja. Ohjelman suoritettuaan Paananen kertoo saaneensa juuri sitä, mitä hakikin.

Valmennus antoi hyvän kokonaisnäkemyksen terveydenhuollosta. Käsittelimme todella innostavia teemoja ja monet palaset loksahtelivat opetuksen aikana kohdalleen.”

”Löydettyäni ohjelman Aalto EE:n sivuilta otin yhteyttä ystävääni, joka on suorittamassa Aalto EE:llä EMBA-tutkintoa. Hän kehui tätä valmennusta mahdollisesti koko EMBA:n parhaaksi anniksi. Päätös lähteä mukaan oli helppo”, Paananen toteaa.

Paananen kertoo valmennuksen olleen hyvin järjestetty ja huolella suunniteltu kokonaisuus.

”Opiskelukokemus oli hyvin miellyttävä ja puitteet erinomaiset. Vetäjinä oli monipuolinen kattaus kiinnostavia asiantuntijoita, jotka osasivat esittää asiansa mielenkiintoisella tavalla. Teoriaa oli juuri sopivasti ja ryhmätyöt sekä keskustelut omakohtaisista kokemuksista rikastivat teoriatietoa”, hän korostaa.

”Valmennus antoi hyvän kokonaisnäkemyksen terveydenhuollosta. Käsittelimme todella innostavia teemoja ja monet palaset loksahtelivat opetuksen aikana kohdalleen”, hän lisää.

Paananen kuvailee valmennuksen sisältöä ajankohtaiseksi ja hyödylliseksi.

”Pidin erityisesti priorisointia koskevasta keskustelusta: pohdimme ristiriitaa rajallisten resurssien ja lähes rajattomien mahdollisuuksien välillä. Terveyshyödyn mittaamiseen ja muut terveystaloustieteeseen liittyvät teemat olivat myös todella hyödyllisiä, samoin laskentatoimi”, hän muistelee.

Johtaminen terveydenhuollossa oli minulle kasvuspurtti johtajana. Ohjelma jäsensi ajatuksiani useasta tulokulmasta ja olen monessa asiassa varmempi ja tarkempi valmennuksen ansiosta."

”Muutoksen johtaminen jäi mieleeni harvinaisen motivoivana kokonaisuutena – palattuani moduulin jälkeen Keravalle olin aiheesta niin innostunut, että minun piti kaivaa opetuksessa käytetyt kalvot esille kesken lounaan, kun kerroin kaikesta oppimastani hallintopäälliköllemme”, Paananen naurahtaa ja kertoo tarjoutuneensa jo pitämään Keravan sote-toimialan esimiesryhmälle esityksen ohjelmasta ammentamistaan muutosjohtamisideoista.

Paananen sanoo valmennuksen vastanneen hänen odotuksiaan ja osin ylittäneenkin ne. Hän kertoo suosittelevansa mielellään osallistumista muille.

”Vertaiskokemukset ja asioiden pohtiminen toisten osallistujien kanssa yllättivät minut hyvin positiivisesti. Meillä oli äärimmäisen motivoitunutta porukkaa ja hyvä ilmapiiri. Oli antoisaa jakaa kokemuksia muiden kanssa. Valmennuksesta saadusta verkostosta on ollut jo iloa töissäkin: yksi opiskelutoverini oli esimerkiksi tehnyt varsin hyödyllisiä laskemia erään hoitomuodon vaikuttavuudesta, jotka hän jakoi kanssani”, hän huomauttaa.

”Johtaminen terveydenhuollossa oli minulle kasvuspurtti johtajana. Ohjelma jäsensi ajatuksiani useasta tulokulmasta ja olen monessa asiassa varmempi ja tarkempi valmennuksen ansiosta. Kokemus lisäsi myös hyvällä tavalla itsekritiikkiäni johtajana. Osallistujina oli vaikutusvaltaisia ammattilaisia niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ja uskon toimialamme kehittyvän yleisestikin tällaisten foorumien avulla. Suosittelen lämpimästi osallistumista”, Paananen toteaa.

Johtaminen terveydenhuollossa

Markus Paananen on myöhemmin siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.