Asiakaskokemuksia

"Olen tyytyväinen, että otin osaa juuri AaltoJOKO® -ohjelmaan”

Mari Mustakoski
Lakiasiainjohtaja, RAY

Olen tyytyväinen, että otin osaa juuri AaltoJOKO®-valmennusohjelmaan, RAY:n lakiasiainjohtaja Mari Mustakoski kertoo. Mustakosken vastuulle kuuluvat RAY:n laki- ja hankinta-asiat. Tammikuusta 2008 RAY:n palveluksessa ollut Mustakoski on RAY:n johtoryhmän jäsen ja hallituksen sihteeri. Hän kertoo etsineensä koulutusohjelmaa, jolla päivittää ja laajentaa liiketaloudellista osaamistaan ja saada uusia ideoita strategiatyöhön. Nähtyään AaltoJOKO®-ohjelmasisällön Mustakoski tiesi löytäneensä etsimänsä.

Juristikoulutuksessa talousasiat eivät kovin paljon painotu. Opiskelin juristiksi Helsingin yliopistossa, auskultoin Helsingin käräjäoikeudessa ja minulla on LLM-tutkinto Kingstonin yliopistosta. Ajatuksissani oli MBA:n hankkiminen niiden lisäksi. Kävin kuuntelemassa muutaman eri ohjelman esittelyjä ja sitten näin AaltoJOKO®n. Sisältö oli juuri sitä mitä hain, ohjelma oli hyvin kattava ja sopivan pitkä vaativan työn rinnalla suoritettavaksi.

AaltoJOKO® vastasi tarpeisiini erittäin hyvin. Sain konkreettisia keinoja ideointiprosesseihin, tiimin innostamiseen ja sparraamiseen, sekä uusia eväitä omaan työhöni johtajana. Käytännön esimerkkinä voisin nostaa esille luovan prosessin, jolla olemme tehneet tiimin omaa karttaa toiminnan kehittämisen tueksi, Mustakoski sanoo ja antaa kahdelle koulutuksen osa-alueelle erityismaininnan: Koko ohjelma on erittäin hyödyllinen. Olin erityisen tyytyväinen viimeiseen osuuteen, joka käsitteli muutoksen johtamista. Lisäksi luovien ihmisten johtaminen oli osuus, josta sain paljon. Luota, luotsaa ja luovuta on hyvä ohjenuora – myös juristin työ on luovaa.

AaltoJOKO®n aikana oli palkitsevaa huomata, kuinka paljon jo tiesin ja nähdä selviäväni kunnialla kaikkein vaativimmistakin taloustehtävistä.

Talousosaamisen vahvistaminen oli Mustakoskelle selkeä tavoite. AaltoJOKO® oli hänen mukaansa tässä suhteessa onnistunut valinta: Olen kouluttautunut talousasioissa työn ohessa paljon ennenkin. AaltoJOKO®n aikana oli palkitsevaa huomata, kuinka paljon jo tiesin ja nähdä selviäväni kunnialla kaikkein vaativimmistakin taloustehtävistä. Opin tietysti myös todella paljon ja vahvistin kokonaiskuvaani talousasioista.

Valmennusohjelmassa on vahvasti esillä strategia- ja liiketoimintanäkökulma. Mustakosken AaltoJOKO®-ryhmän projektityö toteutettiin RAY:lle, jonka hallitus oli vahvistanut uuden strategian vuonna 2013.

Ryhmä oli onnistuneesti valittu. Mukana oli ihmisiä tahoilta, joissa tiukka sääntely ohjaa toimintaa kuten meillä RAY:ssa, esimerkiksi vakuutusalalta ja julkiselta sektorilta. Lisäksi oli muun muassa IT-yrityksen toimitusjohtaja, joka toi aivan uusia näkökulmia. Projektityömme aihe liittyi suoraan johtoryhmässä minulle sovittuun vastuualueeseen eli toiminnan kehittämiseen. Ryhmämme käytti paljon aikaa tähän työhön. Tapasimme sekä valmennuspäivien jälkeen että erikseen ja työ oli hyvin hedelmällistä. Sain RAY:lle tehdystä projektityöstä hyvin paljon irti ja ymmärsin kaikkien ryhmäläistemme kokeneen sen antaneen paljon, Mustakoski pohtii. Hän kertoo suosittelevansa ohjelmaa mielellään.

Suosittelisin ohjelmaa totta kai! Osallistumiseen on suhtauduttava pienellä vakavuudella, jotta saa kaiken irti. Monen päivän tiiviissä valmennussessioissa oltiin pois töistä ja sehän tarkoittaa, että työt tehdään muulloin, Mustakoski huomauttaa, mutta lisää AaltoJOKO®n antavan aikaa asioille, joihin ei kiireisessä työssä usein ehdi paneutua, kuten oman johtajuuden pohtimiseen ja sparraamiseen eri koulutustaustoista tulevien ihmisten kanssa.

Kannattaa olla aktiivinen ja kannattaa verkostoitua, kokonaisuus ei muodostu muuten. AaltoJOKO® oli järjestetty tavalla, joka tuki verkostoitumista, samoin vapaaehtoinen ulkomaanopintomatka, joka oli todella mielenkiintoinen. Pääsin hyvin pois juristin roolista, kun tutustuimme matkan aikana innovaatiotoimintaan. Se avasi uusia ajattelutapoja, joita hyödynnän varmasti omassa työssäni. Matkalla myös tutustui kurssilaisiin muista AaltoJOKO® -ohjelmista, se oli erinomainen asia. Aion ehdottomasti osallistua AaltoJOKO®-alumnitoimintaan.

AaltoJOKO®