"Ohjelma antoi hyvän kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon muutostarpeesta, sekä erinomaisia eväitä ja työkaluja muutosjohtajuuteen.”

Leila Lehtinen
Kaupallinen johtaja, Smarp, hallituksen jäsen, Kela

Leila Lehtinen valittiin keväällä 2017 Kelan hallitukseen. Ohjelmisto- ja palveluyhtiö Tiedon julkisen sektorin yhteiskuntasuhdejohtajana pitkään toiminut Lehtinen vaihtoi samoihin aikoihin myös työpaikkaa ja siirtyi startup-maailmaan Smarpin kaupalliseksi johtajaksi.

”Kelan hallituspaikka vaati siirtymistä sote-sektorin ulkopuolisiin tehtäviin”, Lehtinen taustoittaa. Hän on innoissaan uudesta työstään: ”Pääsen mukaan kirittämään kansantaloutta suomalaisessa startup-yrityksessä, jolla on isoja asiakkaita. Aloittaessani työt Smarp oli juuri tehnyt kaupan Euroopan komission kanssa”, Lehtinen sanoo.

Lehtinen kertoo hyödyntävänsä Kelan hallitustyöskentelyssä paitsi pitkää kokemustaan ICT-alalta ja liiketoimintajohtamisesta, myös Aalto EE:n Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmasta ammentamaansa tietoa.

”Osallistuin Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmaan ollessani Tiedossa töissä. Kaikissa Pohjoismaissa on käynnissä jonkinlainen sosiaali- ja terveydenhuollon reformi. Halusimme ymmärtää tätä murrosta syvällisesti ja osallistua keskusteluun siitä, kuinka ICT voi auttaa uudistamaan ja tehostamaan terveydenhuoltoa ja tukea palvelujen vaikuttavuutta”, Lehtinen kertaa syitään hakeutua mukaan ohjelmaan.

”Ohjelma antoi hyvän kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon muutostarpeesta, sekä erinomaisia eväitä ja työkaluja muutosjohtajuuteen”, Lehtinen listaa ohjelman hyötyjä.

Ohjelmassa oli myös paljon tehtäviä. Ne tukivat hyvin sitä, että osallistujien ajattelun kehittyessä uudet oivallukset johtavat toimintaan."

”Tiedän kuulostavani nyt yltiöpositiiviselta, mutta olin erittäin tyytyväinen kokemukseen. Ennakko-odotukseni olivat korkealla, ja ne ylitettiin”, Lehtinen naurahtaa.

”Professorit olivat valtavan taitavia uudistamaan osallistujien ajattelutapaa ja luomaan tilaa keskustelulle, jossa osallistujien oma ajattelu kehittyy. Ohjelmassa oli myös paljon tehtäviä. Ne tukivat hyvin sitä, että osallistujien ajattelun kehittyessä uudet oivallukset johtavat toimintaan”, Lehtinen kiteyttää.

Lehtinen kuvaa opetuksen rakennetta onnistuneeksi. Etukäteistehtävät varmistivat, että kaikilla osallistujilla oli lähipäivinä tietyt lähtötiedot ja yhteinen tavoitteellinen toimintatapa. Jälkitehtävät syvensivät jokaisen omaa oppimista.

”Vuorovaikutus toimi myös lähipäivien jälkeen. Jälkitehtävät pakottivat positiivisella tavalla reflektoimaan opittuja asioita ja professorit olivat aidosti kiinnostuneita siitä, että jälkitöissä näkyy oppimisen tulos. He käyttivät aikaa palautteen antamiseen”, Lehtinen kiittää.

Opetussisältö avasi Lehtisen mukaan mainiosti muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää ja hän kertoo saaneensa ohjelmasta paljon tietoa, josta on etua Kelan hallitustyöskentelyssä. Lisäksi ohjelma tarjosi runsaasti teorioita ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä toimialasta riippumatta.

”Ohjelman aluksi meitä motivoitiin kuvaamalla toimintaympäristön muutosta. Tämän jälkeen käsittelimme monipuolisesti terveydenhuollon johtamisen keskeisiä kysymyksiä, muun muassa kansainvälisten mallien toimivuutta, muutosjohtamista ja digitalisuuden roolia, sekä strategiaa ja talouskysymyksiä. Olin hyvin tyytyväinen opetussisältöön: pääsin sukeltamaan syvälle aihepiiriin”, hän muistelee.

Ohjelman kuluessa oppi ymmärtämään muiden asiantuntijoiden ajattelutapoja ja heiltä sai paljon oivalluksia."

Vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa toi Lehtisen mukaan myös tärkeää lisäsubstanssia opetukseen.

”Kävimme korkeatasoista keskustelua koko ohjelman ajan. Osallistujat edustivat monia eri aloja ja mukana oli todella ammattitaitoisia ihmisiä. Ohjelman kuluessa oppi ymmärtämään muiden asiantuntijoiden ajattelutapoja ja heiltä sai paljon oivalluksia”, Lehtinen tähdentää.

Lehtinen kertoo suosittelevansa ohjelmaa mielellään. Hän muistuttaa kuitenkin, ettei osallistujia päästetä helpolla.

”Osallistujien on oltava valmiita tekemään töitä koko ohjelman ajan. Opetuksesta saa irti juuri niin paljon kuin itse antaa. Suosittelen osallistumista ammattilaisille, jotka pääsevät miettimään kuinka oma organisaatio menestyy muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Erityisesti suosittelen ohjelmaa henkilöille, jotka haluavat uusia näkökulmia terveydenhuollon johtamiseen.”

Johtaminen terveydenhuollossa