"Aalto EMBA oli silmiä avaava kokemus: uusien näkökulmien myötä havainnoin maailmaa laajemmin.”

Kristiina Golan
Toimitusjohtaja, yrittäjä, Hilla Oy

Aloittaessaan Aalto EMBA -ohjelman psykiatrian erikoislääkäri Kristiina Golanilla oli parinkymmenen vuoden kokemus julkisesta terveydenhuollosta ja hän työskenteli ylilääkärinä HUS Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. EMBA-opintojen aikana Golanista tuli täysipäiväinen yrittäjä. Tänä päivänä hänen perustamansa yritys Hilla Oy on menestystarina ja kovassa kasvussa.

Golan kuvailee Aalto EMBA -ohjelmaa silmiä avaavaksi kokemukseksi, jonka kautta hän sai paitsi täysin uutta perspektiiviä globaaliin liiketoimintaan, myös elinikäisiä ystäviä.

”Terveydenhuolto on oma maailmansa. Hakeuduin EMBA-ohjelmaan paitsi saadakseni lisää johtamiskoulutusta, myös kyetäkseni keskustelemaan poliittisten ja liiketaloudellisten päättäjien kanssa. Tiesin, ettei pelkkä sanaston oppiminen riittäisi, vaan minun olisi opittava hahmottamaan asioita uusista näkökulmista terveydenhuollon kuplan ulkopuolelta”, hän sanoo.

Golan kertoo valinneensa Aalto EMBA:n yhdestä syystä: hän halusi parhaan.

”Olen todella tyytyväinen valintaani. Aalto EMBA oli ensiluokkainen alusta loppuun ja opin enemmän kuin olisin uskonut. EMBA oli havahduttava kokemus: sen tarjoamat uudet näkökulmat muuttivat tapoja jäsentää maailmaa”, Golan toteaa.

Golan naurahtaa, kun häntä pyytää nimeämään ohjelman mielenkiintoisimmat aiheet: “Sanalla sanoen – kaikki.”

EMBA oli havahduttava kokemus: sen tarjoamat uudet näkökulmat muuttivat tapoja jäsentää maailmaa."

”Lääkärinä aiempi liiketoimintatietämykseni oli liki olematon. Olin ollut johtoasemassa monen vuoden ajan, mutta jokainen käsittelemämme aihepiiri oli silti vahvasti mukavuusalueeni ulkopuolella. Talousteoriat, HR, strategia, markkinointi – sain jokaisesta moduulista paljon irti”, hän alleviivaa.

”EMBAn aikana joudut etenemään pintaa syvemmälle. Jokaista moduulia seuraavat tehtävänannot varmistavat, että reflektoit kaikkea oppimaasi suhteessa omaan työhösi”, hän lisää.

Golan kertoo saamiensa uusien ystävien ja Aalto EE:n yhteisöllisyyden olleen opintojen suurimpia positiivisia yllätyksiä.

”Aalto EE:llä on todella avulias henkilökunta. He tekevät kaikkensa varmistaakseen oppimisen sujuvuuden. Henkilökunta oli innostavaa – ja kaikki käytännön asiat hoidettu niin hyvin – että tunsin olevani hemmoteltu”, Golan huomauttaa.

”Opiskelutoverini olivat koko ohjelman ehdottomasti paras asia. Pohdimme juuri taannoin alumnitapaamisessa, kuinka poikkeuksellista näin läheisten ystävyyssuhteiden luominen aikuisiällä on. Kaikki kannustivat ja tukivat toinen toisiaan koko opintojen ajan. Uskon, että voisin koska tahansa soittaa kenelle vain ryhmästämme ja luottaa saavani apua”, hän korostaa.

Golanista tuli EMBA-opintojensa aikana täysipäiväinen yrittäjä. Idea oli ollut hänen mielessään jo pidemmän aikaa: yritys, joka tarjoaisi asiantuntevia psykiatrisia palveluja tehokkaasti mutta laadusta tinkimättä.

”Juuri ennen opintojeni alkua järjestettiin Aalto Executive Summit elokuussa 2016. Se antoi lisäpontta ajatuksille ja rohkaisi perustamaan Hilla Oy:n. Tässä vaiheessa minulla ei kuitenkaan ollut aikeita ryhtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi, ja Hillan strategia ja toimintasuunnitelmat olivat vielä epäselviä ja häilyviä ”, Golan sanoo.

EMBAn Business Strategy Project, BSP, muutti tilanteen.  

”Hilla voitti paikan BSP:ssä. Projektin aikana fiksut ja ystävälliset opiskelutoverini auttoivat minua tarkentamaan arvon, jota Hilla voi tuottaa. Heidän tukensa ja neuvonsa kirkastivat Hillan tulevaisuudensuunnitelmia ja itseluottamukseni ryhtyä työnantajaksi kasvoi”, Golan muistelee.

Sain EMBAsta uudenlaista itsevarmuutta ja uskoa kykyihini yrittäjänä."

”Julkisella sektorilla olin tottunut siihen, että asioita suunnitellaan vuosien aikaperspektiivillä. Yksi tärkeimmistä BSP:n aikana oppimistani asioista oli uskallus kokeilla ja epäonnistua, ”failing fast”. Tänä päivänä uskallan tehdä asiat toisin. Uskon sen olevan yksi syy Hillan menestykseen”, hän pohtii.

Self-development Process auttoi myös Golanin tietä yrittäjäksi – ja teki hänestä samalla vähemmän stressaantuneen ja onnellisemman ihmisen.

”Psykiatriaan erikoistuneena lääkärinä koin prosessin hyvin kiinnostavaksi. Se tarjosi tilaisuuden katsoa omaa elämää uusin silmin, löytää keinoja rentoutua ja hallita stressiä paremmin. Kaiken kaikkiaan sain EMBAsta uudenlaista itsevarmuutta ja uskoa kykyihini yrittäjänä”, hän painottaa.

Golan kertoo suosittelevansa Aalto EMBA -ohjelmaa mielellään. Hän huomauttaa opintoja harkitsevan ihmisen olevan todennäköisesti niihin myös valmis.

”Paras aloittamisajankohta ei välttämättä ole kytköksissä uravaiheeseen, vaikka tietty määrä työkokemusta on toki oltava, jos aikoo saada kokemuksesta täyden hyödyn. Ihmisellä voi kuitenkin olla monia syitä aloittaa itsensä kehittäminen. Jos harkitsee opintoja, on luultavasti valmis. Miksi viivästyttää niin hienoa kokemusta? Suosittelen osallistumista lämpimästi”, hän sanoo.

Aalto Executive MBA -ohjelma