"Ohjelma on matka itsessään. Voit soveltaa kaikkea oppimaasi ja ammentaa käytännön hyötyjä saman tien, mutta valmennuksen aikana ehtii silti rauhassa peilata oppimaansa.”

Katri Kennedy
Kehitysjohtaja, If Vahinkovakuutusyhtiön

If Vahinkovakuutusyhtiön kehitysjohtaja Katri Kennedyn työn keskeisenä sisältönä on strategian ja liiketoiminnan kehityksen johtaminen Henkilöasiakkaat-liiketoiminnossa Suomessa. Kennedy vastaa kahdesta yksiköstä, joista toinen keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen ja toinen tuottaa liiketoimintatietoa johdon päätöksenteon tueksi. Kennedy työskentelee tiiviissä yhteistyössä If:n maajohtajan kanssa ja koordinoi johtoryhmän agendaa.

Kennedy on ollut If:n palveluksessa kuuden vuoden ajan. Palava kiinnostus kehitystyötä kohtaan syttyi jo tätä ennen, Kennedyn työskennellessä liikkeenjohdon konsultoinnissa.

”Työni on tavattoman monipuolista. Se tuntuu uudelta jopa useamman vuoden jälkeen, sillä työni muuttuu jatkuvasti ja minulla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan kehityksen suuntaan ja painopistealueisiin”, Kennedy kuvailee.

Kennedy osallistui hiljattain Certificate in Digital Business Strategy and Innovation Agility -ohjelmaan, jonka Stanford Center for Professional Development ja Aalto EE ovat yhteistyössä kehittäneet. Kuusi kuukautta kestävä ohjelma sisältää lähiopetuspäiviä Piilaaksossa ja Helsingissä, minkä lisäksi ohjelmaan kuuluu Stanfordin ja Aalto-yliopiston professoreiden pitämiä verkkokursseja, luentoja ja webinaareja.

”Oli hyvä hetki altistaa itseni uusille ideoille. Ohjelma vaikutti juuri oikealta paikalta löytää keinoja varmistamaan yrityksemme kehitystyön eteneminen oikeaan suuntaan”, Kennedy toteaa.

Minulla oli vähänlaisesti kokemusta verkko-oppimisesta ennen tätä valmennusta. Se osoittautui todella positiiviseksi kokemukseksi. Kouluttajat aktivoivat tehokkaasti oppimista."

Kennedy kertoo ohjelman antaneen hänelle arvokasta ajateltavaa, uusia näkökulmia johtajuuteen ja käytännöllisiä työkaluja sekä metodeja, joita hän nyt hyödyntää If:n strategia- ja kehitystyössä.

”Sain siis lyhyesti sanottuna ohjelmasta juuri sitä, mitä toivoinkin. Valmennus oli paitsi erittäin hyödyllistä, myös todella antoisa kokemus”, hän korostaa.

”Minuun vetosi erityisesti ajatus ‘Risteyskohdassa elämisestä’ innovaatiotyössä. Se merkitsee ennen kaikkea uusien ideoiden aktiivista etsimistä myös oman viiteryhmän ulkopuolelta. Tutkin parhaillani keinoja idean tehokkaaseen hyödyntämiseen meillä If:ssä”, hän lisää. 

Kennedy sanoo lähipäivien Kaliforniassa ja Helsingissä tarjonneen hänelle juuri sellaista altistumista uusille ideoille kuin hän toivoikin – ja kertoo verkkovalmennuksen ylittäneen hänen odotuksensa.

”Minulla oli vähänlaisesti kokemusta verkko-oppimisesta ennen tätä valmennusta. Se osoittautui todella positiiviseksi kokemukseksi. Kouluttajat aktivoivat tehokkaasti oppimista. Professorimme kannustivat meitä peilaamaan kaikkia käsiteltyjä asioita oman organisaatiomme näkökulmasta ja antoivat hyödyllistä palautetta kaikkeen jakamaamme”, Kennedy muistelee.

Kennedy kuvailee lähiopetuspäiviä Stanfordin kampuksella erityisen vaikuttavaksi kokemukseksi. Stanfordin yhdessä startup-yritysten kanssa muodostama ekosysteemi luo hänen mukaansa ainutlaatuisen ilmapiirin, joka on vaikuttanut suuresti professoreiden ajattelutapaan.

”Meitä opettamassa oli Stanfordin huippunimiä. He kaikki elävät ja hengittävät startup-maailmaa. Heitä yhdisti uskomaton pedagogiantaju, kokemus ja visio siitä, mikä tulee olemaan seuraava läpimurto. Kaiken kaikkiaan koin Stanfordin poikkeuksellisen inspiroivaksi”, hän sanoo.

Opetus Stanfordissa keskittyi innovaatioihin ja liiketoimintastrategioihin, kun Helsingin lähiopetuksessa syvennyttiin digitaaliseen murrokseen. Kennedy luonnehtii näitä moduuleja hyvin opettavaisiksi.

”Helsingissä opimme jälleen alan parhailta nimiltä. Näistä päivistä ammentamieni oppien ansiosta olen pystynyt käymään merkityksellisiä sisäisiä keskusteluja digitaalisen teknologian roolista tulevaisuudessamme ja seuraavista käynnistettävistä piloteista”, hän pohtii.

Kennedy sanoo vieneensä jo nyt monia ohjelmasta ammentamiaan oppeja töissä käytäntöön.

”Olen muun muassa muokannut tapaa, jolla johtoryhmämme tarkastelee strategiaamme eri aikajänteillä ja soveltanut tiettyjä ohjelmassa oppimiani viitekehyksiä liiketoiminnan kehityksen tiekarttaamme. Osa omaa johtajuuttani selkeimmin hyödyttävistä ajatuksista on lähtöisin startup-maailmasta – kehitystyön johtamiseen liittyviä oivalluksia, jotka ovat aivan yhtä merkityksellisiä suurelle yritykselle”, hän toteaa.

Ohjelma on matka itsessään. Voit soveltaa kaikkea oppimaasi ja ammentaa käytännön hyötyjä saman tien, mutta valmennuksen aikana ehtii silti rauhassa peilata oppimaansa."

Kennedy kertoo saaneensa ohjelmasta myös verkoston samanhenkisiä ihmisiä, mikä oli hänen mukaansa odottamaton bonus.

”Meillä oli mahtava ryhmä ja tutustuimme toisiimme valmennuksen kuluessa varsin hyvin. Tulimme kaiken kokoisista yrityksistä ja olimme kaikki todella kiinnostuneita innovaatioista ja kehitystyöstä. Se johti harvinaisen palkitseviin keskusteluihin”, hän huomauttaa.

Kennedy tähdentää valmennuksen tarjonneen erinomaista vastinetta niin rahalle kuin ajalle ja sanoo suosittelevansa mielellään osallistumista:

”Ohjelma on matka itsessään. Voit soveltaa kaikkea oppimaasi ja ammentaa käytännön hyötyjä saman tien, mutta valmennuksen aikana ehtii silti rauhassa peilata oppimaansa. Uskon kenen tahansa kehitysasioiden parissa työskentelevän ihmisen kokevan valmennuksen erittäin hyödylliseksi.”

Certificate in Digital Business Strategy and Innovation Agility