"Osallistuminen kannatti. Oli loistava fiilis olla mukana tällaisessa ryhmässä keskustelemassa.”

Jukka Kinnunen
Toimitusjohtaja, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Jukka Kinnuselle päätös osallistua Aalto CEO Circle -verkostoon oli helppo: Jatkuva itsensä kehittäminen on tärkeää ja sitä varten on etsittävä hyviä foorumeita. Minusta Aalto EE on sellainen. LähiTapiola on tehnyt muissa merkeissä Aalto EE:n kanssa tiivistä yhteistyötä ja minulla on vahva luottamus heidän ammattitaitoonsa. Kuulin heidän kokoavan uutta CEO Circle -ryhmää ja ajattelin osallistumisen olevan hyvä tilaisuus.

”Aalto EE on Suomessa erittäin korkeatasoinen ja myös kansainvälisesti noteerattu toimija. Heillä on hyvin valmisteltuja ohjelmia ja vankka ammattitaito ja kokemus – niin tieteen, valmennuksen kuin koulutusten organisoinninkin saralla”, Kinnunen kertoo. Hän kiittää ohjelman konseptia toimivaksi.

”Osallistuminen kannatti. Oli loistava fiilis olla mukana tällaisessa ryhmässä keskustelemassa. Siinä oppi tuntemaan uusia ihmisiä eri toimialoilta ja sai hyviä vaikutteita. Korkeakoulu yhteistyökumppanina antaa myös tuntumaa ajan hengestä. Oma tutkinto kun on vuosikymmenten takaa, on hyvä pysyä kärryillä siitä mitä korkeakouluissa opetetaan tänä päivänä”, hän naurahtaa.

Kinnunen arvioi oman työnsä kannalta antoisimmiksi aiheiksi jaksot jotka liittyivät yrityksen johtamiseen, johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen sekä tulevaisuuteen.

Sain kotiin viemisiksi kiinnostavia teemoja, joita en olisi ehkä itse huomannut nostaa pöydälle. Osallistuminen rohkaisi ottamaan esille myös sellaisia asioita, joita ei normaaliarjessa tule helposti pohdittua.”

”Kaikkihan aina sanovat maailman muuttuvan, mutta nyt se muuttuu ihan oikeasti ja kiihtyvällä vauhdilla. Yritykset jotka eivät säännöllisesti pidä silmällä mihin maailma menee ovat äkkiä koetuksella. Aalto CEO Circle -ohjelman tulevaisuusfokus antoi paljon ajateltavaa. Esimerkiksi tulevaisuuden kompetenssien tunnistaminen oli hyvin mielenkiintoinen jakso”, Kinnunen kiittää.

Kinnunen sanoo saaneensa ohjelmasta hyviä kysymyksenasetteluja, joita hän pohti oman johtoryhmän ja LähiTapiolan asiantuntijoiden kanssa:

”Sain kotiin viemisiksi kiinnostavia teemoja, joita en olisi ehkä itse huomannut nostaa pöydälle. Osallistuminen rohkaisi ottamaan esille myös sellaisia asioita, joita ei normaaliarjessa tule helposti pohdittua”, Kinnunen toteaa. Hän kertoo ohjelman antaneen hänelle työkaluja ja viitekehyksiä, joiden kautta asioihin saa uutta näkemystä.

”Näiden oppien hyödyntäminen omassa työssä vaatii toki viitseliäisyyttä, pitää nähdä se vaiva, että ottaa niitä mukaan arkeen”, Kinnunen huomauttaa. Hän kertoo suosittelevansa Aalto CEO Circle -ohjelmaan osallistumista mielellään – jos osallistuja on valmis käyttämään jonkin verran lisäaikaa jälkipohdintoihin omassa organisaatiossaan.

Ohjelma on hetken kustannus, josta tulee kannattava investointi, kun siitä ottaa omaan työkalupakkiin pari kolme oikein hyvää juttua.”

”Kannattaa varata aikaa paitsi osallistumiseen myös oppien kotiuttamiseen, ettei arki vie mukanaan. Ohjelman teemoja on hyvä käsitellä sisäisesti sopivan porukan kanssa aina mahdollisimman pian lähipäivän jälkeen”, Kinnunen tähdentää.

”Ohjelma on hetken kustannus, josta tulee kannattava investointi, kun siitä ottaa omaan työkalupakkiin pari kolme oikein hyvää juttua, joita voi kuljettaa mukanaan muutaman vuoden. Sisältö on varsin monipuolinen, eikä kaikkea opittua voi viedä käytäntöön, mutta omaan työyhteisöön tuotuna jo muutamankin hyvän idean kerrannaisvaikutuksista voi olla merkittävää hyötyä”, hän pohtii.

”Ajan löytäminen voi toki olla haastavaa, mutta tämä on hyvä priorisoida ja sovittaa kalenteriin. Kannattaa mennä, ehdottomasti”, Kinnunen suosittelee.

Aalto CEO Circle