Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Certified Green Belt antoi vahvan perustan Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämiseen omassa työssäni. Green Beltistä Black Beltiksi -ohjelman ansiosta olen voinut luottavaisin mielin ottaa isompia haasteita vastaan ja vetää suuria projekteja.”

Johanna Nikula
Kehityspäällikkö, Metsä Fibre Oy

Metsä Fibre tunnetaan johtavana sellun, sahatavaran, biokemikaalien ja bioenergian tuottajana. Vuodesta 2011 yhtiössä työskennellyt kehityspäällikkö Johanna Nikula on koulutukseltaan kemiantekniikan insinööri ja prosessitekniikan diplomi-insinööri. Hänen päävastuualueenaan on kehitysprojektien vetäminen Metsä Fibren tehtailla.

Nikula on suorittanut Aalto EE:lla kaksi Lean Six Sigma -koulutusta. Certified Green Belt -ohjelman vuonna 2017 ja Green Beltistä Black Beltiksi -ohjelman vuonna 2020.

”Innostukseni aihepiiriä kohtaan lähti Black Belt -koulutuksen käyneestä kollegastani Metsä Fibrellä. Hän käytti todella vaikuttavia menetelmiä. Kävin hänen kanssaan asiasta keskusteluja ja kiinnostuin tosissani systemaattisesta tilastollisesta lähestymistavasta”, Nikula taustoittaa.

”Leanin maailma oli minulle verrattain uusi ja päätin aloittaa opinnot Aalto EE:n Green Belt -ohjelmalla. Ennen kaikkea halusin oppia liiketoiminnan kehittämisestä Six Sigma -menetelmillä”, hän kertoo.

Nikula luonnehtii opiskelua Green Belt -ohjelmassa silmiä avaavaksi kokemukseksi.

”Systemaattinen DMAIC-ongelmanratkaisumenetelmä, Minitab-ohjelma ja tehokas projektityöskentely tulivat kaikki koulutuksen aikana tutuiksi. Kouluttajat olivat asiantuntevia ja teoria yhdistyi saumattomasti käytäntöön”, hän sanoo.

Kouluttajat olivat asiantuntevia ja teoria yhdistyi saumattomasti käytäntöön."

”Meitä opastettiin kädestä pitäen Leanin maailmaan ja ryhmätöissä aihepiirit avautuivat entistä paremmin. Erinomaisten kouluttajien lisäksi myös osallistujilta oppi paljon. Oli mielenkiintoista todeta, kuinka erilaisille aloille menetelmät sopivat”, hän pohtii.

Green Belt -ohjelman projektityön Nikula toteutti Metsä Fibren Rauman tehtaalle.

”Projektityönä tarkastelin valkaisukemikaalien optimointia. Projekti oli pitkälti datanhakkausta ja DMAIC sekä Minitab olivat siinä varsin suuressa roolissa. Pääsin projektissa tavoitteeseen ja tuloksiin oltiin tehtaalla tyytyväisiä”, hän huomauttaa.

Muutamaa vuotta myöhemmin Nikula päätti syventää oppejaan osallistumalla Aalto EE:n Green Beltistä Black Beltiksi -ohjelmaan.

”Aalto EE oli minulla ilman muuta ensimmäisenä mielessä. Minulla oli niin hyvä mielikuva ensimmäisen ohjelman jälkeen, etten nähnyt mitään syytä vaihtaa koulutustarjoajaa”, hän muistelee.

Black Belt -sertifioinnilla Nikula halusi syventää oppimiaan menetelmiä ja saada uusia ideoita sekä työkaluja Six Sigma -projektien vetämiseen.

”Black Belt -koulutus antoi paljon. Kouluttajat ja asiasisältö olivat ensiluokkaisia. Pääsimme heti hyppäämään vaativiin analysointimenetelmiin, muutoksenhallintaan ja Lean Six Sigma -projektien johtamisen saloihin”, hän listaa.

Pääsimme heti hyppäämään vaativiin analysointimenetelmiin, muutoksenhallintaan ja Lean Six Sigma -projektien johtamisen saloihin."

”Noin puolet ohjelmasta toteutettiin koronan vuoksi etäopetuksena. Olin vaikuttunut siitä, kuinka erinomaisesti oppi menee perille myös etänä. Ohjelma oli onnistunut kokonaisuus”, hän kiittää.

Black Belt -koulutuksesta Nikula kertoo saaneensa ennen kaikkea lisää systematiikkaa projektityöskentelyyn ja varmuutta projektien johtamiseen.

”Koulutustaustani on vahvasti tekninen ja tilastotieteeseen perustuva laatujohtaminen on lähellä sydäntäni. Sain Black Belt -ohjelmasta entistä paremmat valmiudet ongelmanratkaisuun vaativin tilastollisin menetelmin – nyt käytän näitä oppeja työssäni jatkuvasti”, hän toteaa.

Nikula kertoo suosittelevansa niin Green Belt -ohjelmaa kuin Green Beltistä Black Beltiksi -koulutusta.

”Olen koulutusten myötä kehittynyt ammattilaisena ja myös päässyt urallani eteenpäin. Suosittelen mielelläni molempia ohjelmia”, hän sanoo.

Sain Black Belt -ohjelmasta entistä paremmat valmiudet ongelmanratkaisuun vaativin tilastollisin menetelmin – nyt käytän näitä oppeja työssäni jatkuvasti."

”Certified Green Belt antoi vahvan perustan Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämiseen omassa työssäni. Green Beltistä Black Beltiksi -ohjelman ansiosta olen voinut luottavaisin mielin ottaa isompia haasteita vastaan ja vetää suuria projekteja”, hän kuvailee.

Seuraaviin ohjelmiin osallistuville ihmisille Nikulalla on yksi vinkki: projektityön aihe kannattaa rajata tarkkaan.

”Tärkein yksittäinen koulutuksista ammentamani oppi on, että systemaattisesti tekemällä saadaan mitattavia tuloksia. Projektitöissä ei kannata yrittää parantaa koko maailmaa kerralla, vaan keskittyä riittävän rajattuun aihepiiriin, jonka saa hiottua huippuunsa”, Nikula tähdentää.

Lue lisää Lean Six Sigma Certified Green Belt -valmennuksesta

Lue lisää Lean Six Sigma Green Beltista Black Beltiksi -ohjelmasta