"Sain koko koulutusohjelman ajan jatkuvasti uusia eväitä niin oman osaamiseni kuin yrityksemme toiminnan kehittämiseen turvallisuuden saralla.”

Heidi Koskinen
Turvallisuus-, laatu- ja ympäristöpäällikkö, VR Track Oy

VR Track Oy:n turvallisuus-, laatu- ja ympäristöpäällikkö Heidi Koskisella on monipuolinen ja laaja tehtävänkuva. Hänen vastuullaan on yrityksen turvallisuus- laatu- ja ympäristöasiat, tuottavuudenhallinta lean-opeilla, sekä riskienhallintatoiminta. Viisi vuotta nykyisessä tehtävässään viihtynyt Koskinen kertoo pitävänsä työssään erityisesti nopeasti muuttuvista tilanteista ja siitä, ettei yksikään työpäivä ole samanlainen.

Koskinen on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri, pääaineenaan hän luki aikanaan turvallisuusjohtamista. Kuultuaan Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelmasta hän kiinnostui ohjelmasta heti.

”Ohjelmasisältö vakuutti minut siitä, että opiskelu edistäisi osaamistani kokonaisvaltaisen turvallisuuden johtamisessa. Huipputason luennoitsijoilta odotin saavani tietoa alan uusimmista trendeistä. Arvelin ohjelman tarjoavan myös hyvän foorumin ajatusten vaihtoon ja verkostoitumiseen, kun osallistujia olisi sekä yksityiseltä sektorilta että viranomaispuolelta”, Koskinen taustoittaa.

”Odotukseni olivat siis korkealla – ja ohjelma vastasi niihin erinomaisesti. Se antoi kattavan kuvan siitä, kuinka turvallisuuden eri osa-alueet linkittyvät toisiinsa. Opiskelu herätti myös ajattelemaan laajemmin oman yrityksemme toimintaa, ja antoi minulle uutta näkemystä siitä, missä olemme vahvoilla ja missä voisimme kehittää toimintaamme”, Koskinen kertoo.

Sain koko koulutusohjelman ajan jatkuvasti uusia eväitä niin oman osaamiseni kuin yrityksemme toiminnan kehittämiseen turvallisuuden saralla.”

”Hyvä turvallisuuskulttuuri vaikuttaa koko yritykseen positiivisesti ja ohjelmassa oppi paljon myös turvallisuudesta osana johtamista ja yrityksen muuta toimintaa. Sain koko koulutusohjelman ajan jatkuvasti uusia eväitä niin oman osaamiseni kuin yrityksemme toiminnan kehittämiseen turvallisuuden saralla”, Koskinen lisää.

Koskinen kuvaa ohjelmaa hyvin järjestetyksi. Hän sanoo opiskelun olleen antoisaa ja paikoin varsin intensiivistä.

”Lähipäiviä oli aina pari kolme joka kuukausi ja ne olivat poikkeuksetta hyviä, tiiviitä paketteja yhden aihepiirin ympäriltä. Opetusmetodit olivat minusta oikein onnistuneita: meillä oli interaktiivista keskustelua, ryhmätöitä, luentoja ja harjoituksia, sekä lisäksi myös muutama yritysvierailu ja opintomatka, jotka olivat todella mielenkiintoisia”, hän huomauttaa.

Koskinen kehuu erityisesti koko ohjelman ajan jatkunutta prosessia, jossa osallistujat oppivat analysoimaan omia johtamistaitojaan.

Omien johtamiskäytäntöjen analysointi toi omaan työskentelyyni paljon uutta.”

”Työelämässä ei kovin helposti tule pohtineeksi sitä, miksi tekee asioita tietyllä tavalla. Omien johtamiskäytäntöjen analysointi toi omaan työskentelyyni paljon uutta ja käytän prosessin aikana oppimiani analysointityökaluja edelleen”, hän kiittää.

Myös ohjelmaan kuulunut kehitysprojekti saa Koskiselta kiitosta hyödyllisyydestään: ”Seurasin vuoden ajan yrityksemme projektitoiminnan riskienhallintaa. Työn ansiosta tästä aihepiiristä tuli raportoitua erityisen tarkasti ja pystyimme luotettavasti arvioimaan, kuinka hyvin olimme saaneet asioita vuoden aikana eteenpäin. Lisäksi saimme vielä suunnitelman tulevalle vuodelle”, Koskinen kertaa kehitysprojektin hyötyjä.

Koskinen sanoo suosittelevansa Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaa mielellään, mutta muistuttaa opintojen vaativan osallistujilta paljon.

”Tähän ohjelmaan ei missään nimessä kannata lähteä ajatuksella, että sen suorittaa vasemmalla kädellä. Opiskelu vaatii panostamista, aikaa ja vaivaa – mutta se kannattaa. Kun ohjelmaan sitoutuu niin opetuksesta saa erittäin paljon irti”, hän tähdentää.

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma - TJK