"Koulutus sopii sekä aloittelevalle että jo kokeneemmalle tuotannonohjaajalle oman tietotaidon lisäämiseen.”

Erkki Pöhö
Delivery Coordinator, Sandvik Mining and Construction

Sandvik Mining and Construction on kansainvälinen korkean teknologian teollisuuskonserni, joka tuottaa laitteita muun muassa kallionporaukseen ja louhintaan. Konserni työllistää noin 40 000 henkilöä, ja sillä on toimintaa yli 130 maassa.

Erkki Pöhö on työskennellyt Sandvikin Turun tehtaalla monenlaisten tehtävien parissa. Koulutuksen aikaan Pöhö toimi jälkimarkkinaliiketoiminnassa tuotannon edustajana, minkä lisäksi hän hoiti loppukokoonpanosolujen tuotannonohjausta. Pöhön tehtävänä oli varmistaa tuotannon oikea-aikainen eteneminen, organisoida mahdollisia muutoksia ja tiedottaa sidosryhmille. Nykyään Pöhö toimii Delivery Coordinator tehtävässä.

Pöhö osallistui Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä – TURBO -ohjelmaan Aalto PRO:ssa. Hän kertoo hakeutuneensa koulutukseen parantaakseen ennen kaikkea omaa tietotaitoaan, sekä saadakseen entistä kattavamman kokonaiskäsityksen tuotannonohjauksesta.

”Lisäkoulutus ja itsensä kehittäminen on minusta aina paikallaan. Olin jo jokin aikaa työskennellyt tuotannonohjauksen puolella ja halusin syventää tietojani: ymmärtää paremmin tuotannonohjauksen tärkeän merkityksen kehittyvässä teollisuusympäristössä”, Pöhö taustoittaa.

Pöhö kertoo lähteneensä koulutuksesta tyytyväisenä pois. Tiivis paketti vastasi ennakko-odotuksia.

Sain lähiopetuksesta uutta tietoa, ja paremman kuvan siitä mitä kaikkea tuotannonohjaus voikaan teoriatasolla yrityksessä sisältää.”

”Kahden päivän aikana ehdittiin käydä kattavasti läpi kaikki tuotantoympäristön peruskäsitteet ja -toiminnot, joita yrityksistä yleensä löytyy, tilaus-toimitusketjusta lähtien. Lähiopetuksen ohella koulutukseen kuului myös hyvin seikkaperäinen materiaali ja harjoitustehtävä, joka syvensi opittuja asioita”, Pöhö sanoo.

”Sain lähiopetuksesta uutta tietoa, ja paremman kuvan siitä mitä kaikkea tuotannonohjaus voikaan teoriatasolla yrityksessä sisältää. Pystyin peilaamaan tätä Sandvikin tapaan toimia ja oli ilo huomata, että meillä osataan keskittyä oikeisiin asioihin”, Pöhö huomauttaa.

Pöhö osallistui ohjelmaan yhdessä kollegansa kanssa. Samassa ohjelmassa opiskelu tarjosi Pöhön mukaan molemmille hyvän mahdollisuuden keskustella opituista asioista ja reflektoida tietoa siihen, kuinka Sandvikissa menetellään.

”Yhdessä osallistuminen oli ehdottomasti hyödyllistä. Teimme kollegani kanssa myös koulutukseen liittyvän harjoitustyön yhdessä. Harjoitustyö tarjosi mahdollisuuden syventyä oman yrityksen eri toimintoihin tarkemmin: käsittelimme muun muassa asiakkaan ja kysynnän vaihtelun vaikutuksia tuotannossa, tuotannon resurssien kuormitusta, sekä tuotannonkehityksen päärooleja”, Pöhö kertoo.

Yhdessä kollegan kanssa osallistuminen oli ehdottomasti hyödyllistä.”

Pöhö sanoo suosittelevansa ohjelmaa mielellään ja korostaa sen sopivan kaikille tuotannonohjauksen parissa työskenteleville tahoille, olipa kokenut ammattilainen tai noviisi – ja riippumatta siitä onko työnantaja kansainvälinen suuryritys tai pieni kotimainen paja.

”Koulutus sopii sekä aloittelevalle että jo kokeneemmalle tuotannonohjaajalle oman tietotaidon lisäämiseen, sekä kehitysmahdollisuuksien löytämiseen. Koulutus on tiivis, mutta se onnistuu silti tarjoamaan hyvän kuvan tuotannonohjauksesta, ja varsinkin pienemmissä yrityksissä työskenteleville koulutus antaa varmasti paljon uusia näkökulmia, miten omaa toimintaa pystyy kehittämään”, Pöhö korostaa.

Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä – TURBO