Koulutus antoi mahdollisuuden saada nopean yleiskäsityksen visualisoinnin teoriaan ja käytäntöön.

Erkka Rautio
Tietoasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Tietoasiantuntijana työskentelen paljon laadullisen ja määrällisen tiedon kanssa, ja niiden visuaaliseen esilletuontiin on viime aikoina organisaatiossani kiinnitetty huomiota. Tähän asti olen pitkälti itse opiskelemalla tutustuttanut itseni aiheeseen, mutta Aalto PRO:n Tehokas tiedon visualisointi -koulutus antoi mahdollisuuden saada nopean yleiskäsityksen visualisoinnin teoriaan ja käytäntöön. Osallistuin koulutukseen pääasiassa saadakseni ideoita tulevaa varten sen sijaan että olisin tullut etsimään vastausta aikaisemmin ilmenneisiin haasteisiin. Siinä mielessä kurssi vastasi hyvin odotuksiani.

Koulutuksen jälkeen olen jatkanut opiskelua lisää ja tutustunut visualisointityökaluihin. Samalla olen päätynyt pohtimaan, mitä uusia tapoja tiedon visualisoinnissa voitaisiin organisaatiossani ottaa käyttöön. Koulutuksessa opittuja asioita pääsee siis hyödyntämään vaiheittain. Uuteen asiaan orientoitumisessa on auttanut, että lähin esimies ja koko organisaatio on asennoitunut kehittämään organisaation visuaalista viestintää.

Koulutuksen suurin anti oli osoittaa, että visualisoinneissa ei riitä vain tekninen oikeaoppisuus, vaan kohdeyleisön huomioon ottaminen on erittäin tärkeä osa toimivaa tiedon visualisointia. Jokainen tulkitsee saamaansa tietoa oman tietopohjansa kautta. Ongelmana on, että kuviota loputtomiin selittämällä menetetään sitä merkitystä, jonka takia visualisointeja ylipäätään tehdään.

Tehokas tiedon visualisointi -koulutusta on helppo suositella kenelle tahansa tiedon, tutkimuksen ja/tai viestinnän kanssa työskenteleville, sillä aihetta lähestytään varsin selkeästi ja perusteista alkaen. Kurssista on hyötyä kaikille, eikä se ole sidonnainen esimerkiksi kaupallisen alan tehtäviin. Itse asiassa soisi, että osallistujissa olisi enemmän yhteiskunnallisen tai humanistisen taustan omaavia ihmisiä.

Tehokas tiedon visualisointi