"DBA on ollut minulle antoisa tutkimusmatka niin ammatillisesti, akateemisesti kuin henkilökohtaisessa elämässäni.”

Elina Kukkonen
SVP, Communications and Brand, Alma Media

DBA on ollut minulle antoisa tutkimusmatka niin ammatillisesti, akateemisesti kuin henkilökohtaisessa elämässäni.

Se on ollut mahdollisuus yhdistää pitkän työuran tuomaa liiketoimintaosaamista akateemiseen kiinnostukseeni. Akateemiseen tutkimukseen syventyminen ammatillisista lähtökohdista on laajentanut ymmärrystäni ja tuonut uusia näkökulmia sekä itsevarmuutta työskentelyyni, jossa suunnittelen ja johdan yrityksen kehitystä ja toteutan markkinointia.

DBA-tutkinto ja väitöskirjani aihe, Gaining more Value of Customer Relationships in the Digital Business Environment on myös avannut minulle uusia ovia yrityksiin ja yhteisöihin. Olen päässyt konsultoimaan, luennoimaan, ja opettamaankin digitaalisen maailmamme mahdollisuuksista.

Koen, että myös henkinen kapasiteettini on kasvanut tutkimustyötä tehdessä merkittävästi.

Työn, urheilevan lapsiperheen ja tutkimuksen yhdistäminen on ollut uudenlainen oppimatka omaan itseeni, jossa olen kokeillut rajojani, ja löytänyt jokaisesta vuorokaudesta aikaa, jota en aiemmin edes tiennyt olevan olemassa. Lisäksi tärkeä anti on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen, ja ainutlaatuisen akateemisen verkostoni muodostuminen.

Aalto Executive DBA