Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Turvallisuusjohdon koulutusohjelma laajensi perspektiiviäni kokonaisturvallisuudesta, syvensi ammattitaitoani ja kirkasti työelämässä saatuja oivalluksia.”

Ari Kumara
Vice President, Corporate Security, Chief Security Officer, Finavia Oyj

Finavia Oyj:n Vice President, Corporate Security ja Chief Security Officer Ari Kumara on ollut konsernin palveluksessa vuodesta 2011 lähtien. Hän siirtyi keväällä 2018 nykyiseen tehtäväänsä työskenneltyään tätä ennen useamman vuoden Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuspäällikkönä. 

Aloittaessaan uudessa tehtävässään Kumara osallistui parhaillaan Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaan. Kumara kertoo saaneensa TJK-valmennuksesta paljon eväitä työhönsä. 

”Turvallisuusjohdon koulutusohjelma laajensi perspektiiviäni kokonaisturvallisuudesta, syvensi ammattitaitoani ja kirkasti työelämässä saatuja oivalluksia. Ohjelma tarjosi myös enemmän kuin pelkkää verkostoitumista: sieltä sai arvokasta vertaistukea oman alan rautaisilta ammattilaisilta," Kumara kertoo.

Ohjelma laajensi perspektiiviäni kokonais-turvallisuudesta, syvensi ammattitaitoani ja kirkasti työelämässä saatuja oivalluksia."

”Etenin uuteen tehtävääni Finavia Oyj:n yritysturvallisuudesta vastaavaksi johtajaksi TJK-valmennuksen aikana. Entistä laajempi vastuu oli toki osa normaalia urakehitystä, mutta uskoisin, että valmennuksellakin oli osuutta asiaan, yhtenä jyvänä korissa”, Kumara sanoo.

Kumaran vastuulla on siviili-ilmailu- ja yritysturvallisuuden varmistaminen kaikilla Finavian hallinnoimilla 21 lentoasemalla. TJK-koulutukseen hän hakeutui ennen kaikkea syventääkseen osaamistaan kokonaisturvallisuudessa. 

”Halusin vahvistaa ammattitaitoani hankkimalla aiempaa kattavamman kuvan koko alasta – eritoten siksi, että lentoasemat ovat kokonaisturvallisuuden kannalta kriittisiä paikkoja, joissa tehdään paljon yhteistoimintaa muun muassa eri viranomaisten kanssa”, Kumara toteaa. 

Turvallisuusjohdon koulutusohjelman opetussisältö vastasi Kumaran mukaan erinomaisesti hänen odotuksiaan. 

”Toivoin ajantasaista läpileikkausta koko turva-alasta ja sen myös sain. TJK on syystäkin alallamme arvostettu valmennus. Turvallisuuden eri osa-alueita – esimerkiksi riskienhallintaa, turvallisuusviestintää, pelastustoimintaa, ympäristöturvallisuutta ja tietoturvaa – avattiin varsin konkreettisesti ja yhdistettiin turvallisuusjohtamiseen ja johtajana kehittymiseen”, hän muistelee.

”Vaikka olen työskennellyt alalla pitkään, koin silti saaneeni jokaisesta valmennuksen osuudesta uutta ajateltavaa. Lähipäivät, pienryhmätyöskentely, omaan organisaatioon liittyvä kehitysprojekti ja omien johtamiskäytäntöjen analysointi tukivat kaikki oppien perille menoa ja kokonaiskuvan muodostamista. Myös käytännön järjestelyt toimivat mainiosti ja tieto kulki”, Kumara lisää. 

Ryhmässä käydyt keskustelut ja käytännönläheinen opetus saavat niin ikään Kumaralta kiitosta. 

”Aallon omat ja vierailevat asiantuntijat osasivat avata asioita elävien esimerkkien avulla. Niitä oli helppo peilata omaan organisaatioon ja pohtia mahdollisia kehityskohteita Finavialla”, Kumara kuvailee. 

”Muiden osallistujien kanssa käydyt keskustelut rikastivat näkökulmia entisestään, sillä ryhmässämme oli edustajia niin julkishallinnosta, kuntasektorilta kuin yksityiseltä puolelta”, hän jatkaa. 

Opintomatkaa Yhdysvaltoihin Kumara luonnehtii kiinnostavaksi kokemukseksi, joka avarsi turva-alan perspektiiviä ja loi vahvan yhteishengen koko ryhmään.

”Opintomatkalla New Yorkiin ja Washingtoniin vierailimme esimerkiksi FBI:ssä ja muutamassa mielenkiintoisessa yrityksessä. Kokemus oli antoisa ja myös hitsasi meidät lopullisesti ryhmänä yhteen. Valmennuksen jälkeen on ollut helppo ottaa puhelin käteen ja soittaa TJK-tutuille, jos kaipaa töissä vertaistukea turva-alan ammattilaisilta”, Kumara toteaa. 

TJK on hyvin silmiä avaava ohjelma ja suosittelen ilman muuta osallistumista. Siitä olisi varmasti paljon hyötyä muillekin kuin suoraan turva-asioiden parissa työskenteleville ihmisille.”

Kumara kertoo suosittelevansa mielellään osallistumista valmennukseen. Kumara osallistuu itsekin seuraavaan Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaan yhteistyökumppanina, sillä Finavia on mukana yhtenä case-yrityksenä, jonka turvallisuusjohtamiseen osallistujat perehtyvät syvällisesti ohjelman aikana.

”TJK on hyvin silmiä avaava ohjelma ja suosittelen ilman muuta osallistumista. Siitä olisi varmasti paljon hyötyä muillekin kuin suoraan turva-asioiden parissa työskenteleville ihmisille: johtoryhmätasollakin olisi hyvä olla kokonaisvaltaista turva-alan ymmärrystä”, hän pohtii. 

”Tuleville osallistujille annan yhden vinkin. Kannattaa ottaa todesta, kun Aalto PRO:n järjestäjät kehottavat tekemään ajankäyttösuunnitelman ja varoittavat ohjelman olevan työllistävä. Itse en aluksi uskonut – ja pian huomasin, että olisi kannattanut. Vaikka olisit kuinka kokenut turva-alan ammattilainen, näiden oppien omaksuminen vaatii aikaa. Varaa sitä riittävästi”, Kumara painottaa. 

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma