"Ohjelmassa minulle parasta antia oli koulutuksen päätteeksi tehty kehitystyö. Siitä oli myös merkittävää hyötyä työnantajalleni.”

Anni Sarvaranta

Energiatekniikan diplomi-insinööri Anni Sarvaranta on työskennellyt keväästä 2017 lähtien Helen Oy:n strategiapäällikkönä. Työssään hän toimii siltana ylimmän johdon ja keskijohdon sekä asiantuntijoiden välillä, vastuullaan muun muassa strategiaprosessin kehittäminen, sen onnistumisen arviointi sekä strategiaviestintä. Lisäksi Sarvaranta vastaa Helenin tuotekehitys- ja tuotteistusprosessien kehittämisestä.

”Energia-ala on valtavan mielenkiintoisessa murrosvaiheessa ja Suomen suurimpien energiayhtiöiden strategioiden kanssa työskenteleminen on todella innostavaa. Meidän isojen yhtiöiden on opeteltava toimimaan uusin keinoin ja kehittymään aivan erilaisella muutosvauhdilla, kun mihin on totuttu. Tämä vaatii meiltä kaikilta henkilökohtaista uusiutumista ja uusia ajatuksia”, Sarvaranta kuvaa alan nykytunnelmia.

Sarvaranta sanoo työnantajansa panostavan henkilöstön kehittämiseen varsin ansiokkaasti. Kuultuaan kollegaltaan hyvää palautetta Aalto PRO:n Energy Business Professionals -ohjelmasta hän päätti itsekin hakeutua koulutukseen.

”Energy Business Professionals oli kokonaisuutena positiivinen opiskelukokemus. Kouluttajat olivat hyviä, aihepiirit mielenkiintoisia ja keskustelut toivat paljon lisäarvoa koulutukseen”, Sarvaranta kiittää.

”Minulle mieleenpainuvimpia muistoja oli muun muassa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekeminen. Pidin myös tavasta, jolla meitä energia-alan ihmisiä provosoitiin ja haastettiin ohjelman kuluessa”, hän jatkaa.

Ohjelmassa minulle parasta antia oli koulutuksen päätteeksi tehty kehitystyö. Siitä oli myös merkittävää hyötyä työnantajalleni.”

Sarvaranta kertoo oppineensa kaikkein eniten tehtävistä, joissa piti itse kirjoittaa ja pohtia asioita, sillä se on hänelle luontaisin oppimismetodi.

”Ohjelmassa minulle parasta antia oli koulutuksen päätteeksi tehty kehitystyö. Siitä oli myös merkittävää hyötyä työnantajalleni. Kehitysprojektini fokus oli energiayhtiön tuoteportfolion johtamiskäytännöissä ja työni päätyi lopulta johdon ohjaamaksi muutoshankkeeksi”, hän sanoo.

Sarvaranta kävi Energy Business Professionals -ohjelman vuonna 2015. Ohjelman päätyttyä moni hänen kehitystyössään esittämä ajatus on toteutettu.

”Melkein kaikki kehitysideat työstä on nyt saatu aidosti vietyä käytäntöön – muutos on siis saatu aikaiseksi. Se on mahtava tunne: nähdä paperilla olleet ideat muuntuneena oikeaksi tekemiseksi”, Sarvaranta hymyilee.

Aloittaessaan Energy Business Professionals -ohjelman Sarvaranta työskenteli kaukolämmön tuotepäällikkönä. Hän siirtyi ohjelman kehitystyöstä alkaneen muutoshankkeen käynnistyessä uusiin tehtäviin osaksi Helenin strategiatiimiä ja keväällä 2017 hänet ylennettiin Helenin strategiapäälliköksi.

”Tietysti asioihin vaikuttaa moni tekijä, mutta kyllä koulutuksen yhteydessä hyvin tehty kehitysprojekti toimi minulle ponnahduslautana urallani etenemisessä. Koulutusjaksolla oli minun uraani positiivinen vaikutus”, Sarvaranta toteaa.

Koulutuksen yhteydessä hyvin tehty kehitysprojekti toimi minulle ponnahduslautana urallani etenemisessä.”

”Heleniä on kiittäminen siitä, että sain tehdä lopputyöni hyvin paljon silloista vastuualuettani laajemmasta kokonaisuudesta, eli minulle annettiin mahdollisuus näyttää kykyni. Koulutukselle lohkaistu aika toimi tähän tarkoitukseen hyvin”, Sarvaranta painottaa.

Sarvaranta kertoo suosittelevansa ohjelmaa mielellään henkilöille, joilla on aidosti aikaa panostaa koulutukseen:

Energy Business Professionals -ohjelma on minusta hyvin suunniteltu kokonaisuus, joka tukee monipuolisesti sekä asiantuntija- että johtotehtävissä toimivia henkilöitä. Mitä enemmän omaa aikaansa käyttää välitehtävien, henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja lopputyön tekemiseen, sitä enemmän kokonaisuus tuo arvoa opiskelijalle.”

Haastattelu on tehty elokuussa 2017. Sarvaranta on sittemmin vaihtanut työpaikkaa.

Energy Business Professionals