"Parasta oli nimenomaan vaikuttavuuden pohdiskelu.”

Anna Haverinen
Vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki

Anna Haverinen työskentelee Oulun kaupungilla vanhustyön johtajana ja vastaa ikäihmisten sosiaalipalvelujen ja kotisairaanhoidon järjestämisestä. Hän on tuotannollisesti vastuussa sosiaalihuollon ympärivuorokautisista palveluista ja palveluohjauksesta jotka tukevat kotona asumista.

Haverinen kävi ammentamassa uusia ajatuksia sote-muutostyön tueksi Aalto PRO:n Vaikuttavuutta sote-palveluihin -ohjelmasta ja hän kiittää kokemusta hyväksi.

”Kiinnostuin ohjelmasta jo sen nimen takia, sillä vaikuttavuus on niin tärkeä ja ajankohtainen asia. Me pyrimme kaikessa toiminnassamme mahdollisimman monipuoliseen vaikuttavuuteen, mutta käytännössä toiminnot voivat usein olla osa-optimoivia: joku hyötyy mutta toiselle voi tulla haittaa. Hain koulutuksesta tukea ennen kaikkea kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja myös mittaamiseen”, Haverinen taustoittaa.

Opiskelukokemusta hän kuvaa positiiviseksi: ”Parasta oli nimenomaan vaikuttavuuden pohdiskelu, sekä tietysti kaikki teemat joita tarkastelimme myös vaikuttavuuden näkökulmasta, kuten esimerkiksi digitalisaatio, kehittämisen menetelmät ja integraatio”, Haverinen pohtii.

”Koulutus sattui todella hyvään ajankohtaan, kun olemme keskellä sote-muutosta. Oli valtavan mielenkiintoista käydä ajankohtaista keskustelua sote-muutoksesta eri tahoilta tulevien osallistujien ja tietysti kouluttajien kanssa. Kävimme koulutuksen aikana hyvin analyyttista ja hedelmällistä keskustelua, minkä koin erittäin rikastuttavana. Tällaista kuuntelua ja keskustelua tarvitaan”, hän lisää.

Kävimme koulutuksen aikana hyvin analyyttista ja hedelmällistä keskustelua, minkä koin erittäin rikastuttavana. "

Haverinen tutki koulutukseen kuuluvassa kehitystyössään ikäihmisten palveluohjausta.

”Silmälasini olivat jo maakunnallisessa mallissa: kuinka erityisesti palvelutarpeen arviointivaiheessa taataan se, että palveluohjaaja saisi oman työhönsä tukea vaikuttavuuden arviointiin, sekä pidemmän ajan seurantatietoa. Näin turvataan parhaat mahdolliset asiakaslähtöiset ratkaisut. Pohdin palveluohjauksen tukimallin vaikuttavuusmittareita lyhyemmän, noin 1-2 vuoden tähtäimellä sekä pidemmän aikavälin, eli noin 5 vuoden päähän”, Haverinen kertoo.

Haverisen kehitystyö tulee suoraan Oulun keskitetyn palveluohjausyksikön käyttöön ja mikäli sote-muutos etenee oletetulla tavalla, on ikäihmisten palveluohjaus entistäkin ajankohtaisempi aihe.

Haverinen kertoo olleensa tyytyväinen Aalto PRO:n Vaikuttavuutta sote-palveluihin -ohjelmaan: ”Oulusta Helsinkiin ei ole aivan lyhyt matka, mutta tämän koulutuksen vuoksi kannatti tulla.”

Vaikuttavuutta sote-palveluihin