VTT käänsi katseen asiakkaan tarvetta päin: Hyvä asiakas, miten voimme auttaa?

VTT:n Antti Vasara ja Kirsi Nuotto kertovat, miten käänsivät yhtiön tutkimuslähtöisestä asiakaslähtöiseen suuntaan. ”Opettelimme miettimään ensin sitä, mitä asiakas tarvitsee ja sitten sitä, miten voimme ratkaista heidän tarpeen tai ongelman”. Tukena muutoksessa oli Aalto EE:n kanssa räätälöity ohjelma.

Kirsi Nuotto ja Antti Vasara

Reetta Räty, 21.08.2018

Kun VTT lähti uudistamaan strategiaansa, tilanne oli kärjistetysti tämä: Perusasiat olivat kunnossa. Tekninen, tieteellinen ja teknologinen osaaminen olivat huippua. Tekemisen tapa oli se, että tehdään hyvää tutkimusta, ja jos joku on siitä kiinnostunut, sitä myydään eteenpäin. Muutoksen tavoite oli muuttaa asetelmaa niin, että ensin mietitään, mitä asiakkaat ja yhteiskunta tarvitsevat - ja sitten mietitään, miten voidaan olla mukana auttamassa niissä kysymyksissä ja haasteissa, joita asiakkailla on.

Muutoksen tavoitteena on olla sekä tutkimus- että palveluorientoitunut.”

Toimitusjohtaja Antti Vasara aloitti tehtävässään 2015. ”Halusimme lähteä kehittämään tapaa, jolla asiakkaiden kanssa toimitaan. Tavoitteena on olla sekä tutkimus- että palveluorientoitunut.”

Prosessin yhteydessä uudistettiin lähes koko johtoryhmä. Muutoksia tehtiin kaikilla johtamisen portailla: ihmisiä kierrätettiin, tuotiin ulkoa ja koulutettiin.

VTT on merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa: lähes jokainen suomalainen yritys, jonka tekeminen pohjautuu tekniseen keksintöön, on jossain vaiheessa VTT:n asiakas. Samoin lähes kaikki ministeriöt ja useat muut julkishallinnon tahot. VTT ei ole yliopisto, eikä yritys, mutta siinä on piirteitä molemmista. ”VTT on sekoitus useampaa maailmaa. Kaikki tekeminen pohjautuu tutkittuihin tuloksiin, mutta koska olemme yhtiö, tekemisessä on elinkeinoelämän piirteitä”, Vasara sanoo. ”Meidän tekemän tutkimuksen arvo syntyy siinä, kun joku ottaa sen käyttöön.”

Uudistamiseen liittyvät räätälöidyt ohjelmat jorylle ja ylimmälle johdolle suunniteltiin yhdessä. VTT:n HR-johtaja Kirsi Nuotto sanoo, että hänellä on ollut vahva tunne siitä, että ohjelma on ”meille tehty”.

”Aalto EE on miettinyt meidän parasta, kuunnellut meitä ja jos jotakin asiaa on pitänyt muuttaa tai johonkin paneutua pidemmin, se on hoitunut.” Nuotto sanoo, että ohjelma on ollut innostava ja inspiroiva. ”Se veti meitä yhteen. Johtoryhmässä koetaan, että koulutuksella on ollut merkitystä, tunnemme toisiamme paremmin ja tiedämme, mihin suuntaan haluamme viedä VTT:tä ja sen johtamista.”

Aalto EE:n räätälöidyissä ohjelmissa tavoitteet asetetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.”

Aalto EE:n räätälöidyissä ohjelmissa tavoitteet asetetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. VTT-läisten kanssa käytiin läpi mm. tällaisia moduleita: Transformational Leadership, Creating Customer Impact, and  Driving Strategy Forward.

Vasara kuvaa tilannetta peruskysymyksillä what, how ja why. Ohjelma on keskittynyt how-puoleen. ”Kyse ei ole siitä, että olisimme tehneet aiemmin vääriä asioita. Tarvitsimme muutosta siihen, miten teemme.”

Vasara ja Nuotto sanovat, että muutos on alkanut näkyä organisaatiossa nopeasti. Ihmiset toimivat ja puhuvat eri tavoin kuin ennen: ensisijaisesti mietitään, mikä on asiakkaan ongelma tai tarve, jota lähdetään ratkomaan. ”Huomaa, että ihmiset pitävät siitä, kun voivat ratkaista muiden ongelmia.”

Ohjelmaan kuuluvia workshop-päiviä edelsivät etukäteistehtävät. VTT:läiset olivat motivoituneita oppimaan ja keskustelemaan. Nuotto ja Vasara ilahtuivat siitä, kun heidän asiantuntijansa myös haastoivat luennoitsijoita. ”Etukäteistehtävät oli huolella tehty, saatiin aikaan tosi hyvää dialogia.”

Työn merkityksellisyys tunnistetaan nykyään isoksi motivaation lähteeksi.”

Aalto EE:n ohjelmissa akateemiset osuudet limittyvät käytännön harjoituksiin. VTT:n johtoryhmä esimerkiksi työsti valmennuksen yhteydessä omat johtajuuden prinsiipit. Antti Vasara luettelee perusasioita: ”Empatia ja luottamus, kannustetaan jakamiseen ja yhteistyöhön sekä oma-aloitteisuuteen, jos joku ei toimi, siihen puututaan… Nämä asiat olivat kuplineet organisaatiossa pitempään, Aalto EE:n kanssa työstimme ne meille sopiviksi.”

Yhteinen kouluttautuminen hitsaa porukkaa yhteen ja auttaa sitoutumaan yhtenäiseen johtamiskulttuuriin. ”Meillä ihmiset tekevät työtä, josta ovat intohimoisesti innostuneita. He haluavat myös kehittyä työssään: miten kommunikoin paremmin, miten annan palautetta, millainen johtaminen on strategiamme mukaista”, Nuotto kuvailee.

Työn merkityksellisyys tunnistetaan nykyään isoksi motivaation lähteeksi. Siitä VTT:ssäkin on puhuttu. ”Me olemme pyrkineet yhdessä korostamaan sitä, että jokin projekti itsessään ei ole merkittävä, vaan se, että siinä saadaan aikaan jotain merkittävää.”

VTT & Aalto EE objectives of the program

Transformational Leadership

Enhance a common leadership culture by identifying and activating leadership behaviors that will ensure the successful execution of VTT’s strategy and drive required transformation.

Focus on how to create the culture of excellence and on how to trigger continuous change and renewal.

Creating Customer Impact

To get a strategic view of customer relationships, how customers create value for themselves, and how solution-, opportunity-, and vision-driven services add to this process.

Driving Strategy Forward

To gain greater visibility into the different ways in which a market, a domain or a landscape can evolve, and to be prepared with the right moves.

To integrate scenario craft with strategy frameworks; to see uncertainty as opportunity and craft high-level portfolios of strategic options that have a better chance of yielding success.

Aalto EE kehittää yli 40 vuoden kokemuksella korkeatasoisia ratkaisuja organisaatioiden kehittymiseen ja strategiseen uudistumiseen. Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: VTT käänsi katseen asiakkaan tarvetta päin: Hyvä asiakas, miten voimme auttaa?

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka