Kannattaako vastuullisuus liiketoiminnassa?

Michaela Ramm-Schmidtin laaja selvitys antaa vastauksia tähän ja kuvaa kymmeniä esimerkkejä arjen vastuullisuudesta.

Michaela Ramm-Schmidt, 21.02.2018

Vastuullisuus liiketoiminnassa on kiihtyvään tahtiin kasvava trendi. Useimmat yritysjohtajat eivät enää selviä ilman keskustelua yrityksensä vastuullisuudesta. Mutta onko vastuullisuus vain merkityksetöntä hömppää vai hyvän liiketoiminnan ajuri?

Harvard Business Review kirjoitti joulukuussa, että käsitys kestävyydestä liiketoiminnassa kehittyy erittäin nopeasti. Vastuullisuuden teema kattaa jo laajasti yrityksen kyvyn hallita sekä ympäristöllisiä että monitahoisia sosiaalisia haasteita. Lehti totesi myös, että vuosi 2017 jää historiaan vuotena, jolloin isot sijoittajat heräsivät kestävän kehityksen hyötyihin.

Cone Communications toteaa vastuullisuusselvityksessään , että ”2017 will be remembered as the year that corporate social responsibility (CSR) was redefined. Although CSR will always be grounded in business operations – from water conservation to supply chain transparency – recently, the stakes have gotten a lot higher.” Kuluttajat toivovat nyt yritysten ottavan tehtäväkseen ajaa sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta. Vastaavia tuloksia on saatu myös suomalaisista tutkimuksista.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa? 

Vastuullisuus on teemana monelle vielä hämärän peitossa - mitä se tarkoittaa käytännössä ja miksi se on tärkeää? Tarjotakseni vastauksia näihin kysymyksiin tein viime syksynä selvityksen yritysvastuusta osana jatko-opintojani Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelmassa, nykyisin Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma. Tutkimus kuvaa yhteyttä menestyksekkään yritystoiminnan ja vastuullisuuden välillä.

Selvityksen tavoitteena on tarjota yrityksille toimialasta riippumatta inspiraatiota, ideoita ja käytännön esimerkkejä vastuullisesta liiketoiminnasta. Sen ytimessä ovat noin 40 haastatteluani mm. yritysten, sijoittajien ja hallitusammattilaisten kanssa. Haastattelemani henkilöt kertovat, miten he rakentavat menestystä vastuullisuudella.

Raportti käy myös läpi tutkimuksia ja muita selvityksiä aiheesta.

Miksi vastuullisuus kannattaa?

Vastuullisen liiketoiminnan todellisen sisällön sisäistänyt yritys on oivaltanut, että vastuullisuus tuo uusia näkökulmia liiketoimintaan ja tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kasvattaa yritystä kestävästi ja parantaa tulosta. Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet eivät siis sulje pois toisiaan.

Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet eivät sulje pois toisiaan.

Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt vaihtelevat yrityksittäin. Haastatteluissa painottui kuitenkin näkemys, jonka mukaan vastuullisuus helpottaa rekrytointia ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Vastuullisuus tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tilaisuuden positioida itseään markkinoilla toisin.

Tutkimustenkin mukaan kestävä liiketoiminta antaa etumatkaa suhteessa kilpailijoihin. Liiketoiminnan kestävyys kasvattaa lisäksi tuntuvasti yrityksen arvoa, brändiä ja mainetta. Asiakkaiden esittämät vaatimukset kiristyvät niinikään jatkuvasti.

Vastuullisuus ei ole kaavamaista 

Vastuullisuus näyttäytyy eri yrityksissä eri tavalla. Vaikuttavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta vastuullisuuden tulee kuitenkin lähteä yrityksen liiketoiminnasta. Tulee ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri tälle yritykselle ja miksi se on tärkeää. Väärä lähestymistapa voi ajaa hallinnollisesti raskaaseen sustishumppaan, jossa vastuullisuus on liiketoiminnasta irrallista sanahelinää ja hyödytkin jäävät saamatta.

Toteutuksessa tärkeintä on viedä vastuullisuus aidosti päätöksentekopöytiin, arvoihin ja johtamiseen. Yrityksen johdon tulee kokea asia omakseen, toimitusjohtajaa myöten. Kyse on näkökulmista, asenteista ja halusta rakentaa liiketoimintaa vastuullisesti, koska se on oikein. Vastuullisuuden vahvistaminen on matka - välillä tulee epäonnistumisia eikä kaikki ole heti valmista.

Kestävä liiketoiminta rakentuu aidoimmillaan kahdesta yhtä tärkeästä elementistä, jotka tukevat toisiaan.

1. Ytimessä on yrityksen vastuullinen tarkoitus. Yrityksen päätehtävä kytkeytyy silloin ympäröivään yhteiskuntaan ja se ratkaisee jotakin ongelmaa tai täyttää jotakin tarvetta, joka maailmalla on.

2. Kaikkia yrityksen perustoimintoja johdetaan vastuullisesti ja toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan huomioidaan. Tämä rakentaa luottamuksen, jota yritys tarvitsee menestyäkseen.

Kun nämä osatekijät ovat kunnossa, vie liiketoiminta sekä yritystä että yhteiskuntaa eteenpäin. Intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.

Michaela Ramm-Schmidt on käynyt Aalto PRO:n Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelman. Koulutusohjelman nimi syksystä 2020 alkaen on Vastuullisuus ja liiketoiminta. Hän on vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija ja konsulttiyritys WhyCo Oy:n perustaja. Voit tiedustella koko julkaisua sähköpostitse osoitteesta michaela.ramm-schmidt@whyco.fi.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Kannattaako vastuullisuus liiketoiminnassa?

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka