Jo yli 10 000 vakuutustutkinnon suorittajaa

Vakuutustutkinto eli VTS on vuodesta 1958 ylläpidetty, vakuutusalan arvostama ja laajasti käyttämä tutkinto, ja sen onkin suorittanut jo yli 10 000 vakuutusalan ammattilaista. VTS on tarkoitettu kaikille vakuutusalalla aloittaville tai alalle hakeutuville, mutta antaa myös alalla pitempään toimineelle mahdollisuuden tuoreuttaa alan perustietoja sekä osoittaa ammatillinen pätevyytensä.

07.12.2017

Erinomainen yleiskuva vakuutusalasta itseopiskeluna työnohessa

VTS on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa erinomaisen yleiskuvan vakuutustoiminnasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää kattavasti vakuuttamisen periaatteisiin, vakuutuslainsäädäntöön ja vakuutustoiminnan taloudelliseen merkitykseen, vakuutuspalvelujen markkinointiin sekä sosiaalivakuutuksen periaatteisiin ja muotoihin.

Tutkinto koostuu neljän yhteisen ja neljän valinnaisen aineen suorituksesta eli kahdeksasta tentistä ja se suoritetaan tehokkaasti ja joustavasti itseopiskeluna työn ohessa. Tentit suoritetaan verkkotentteinä ja tenttimateriaalit on sallittu tenttitilaisuuksissa toukokuusta 2018.

VTS kehittyy yhdessä alan ja asiantuntijaryhmien kanssa

FINVA on aktiivisesti kehittänyt VTS-tutkintoa yhdessä asiantuntijaryhmien kanssa.

”VTS-asiantuntijat seuraavat aktiivisesti vakuutusalan ja oman lajinsa muutoksia ja tarpeita. Tentit todentavat usein vaaditun osaamisen tason saavuttamisen lisäksi tiedon soveltamista ajankohtaisiin aiheisiin. Asiantuntijoiden paneutuminen tenttisuunnitteluun varmistaa monipuoliset tentit ja tasapuolisen osaamisen arvioinnin. Arvostamme asiantuntijoiden monipuolista ammattitaitoa suuresti,” sanoo Senior Program Manager Salla Närhinen.

Tutkinnossa keskeinen ja tärkeä rooli on myös vakuutusyhtiöiden edustajista koostuvalla vakuutustutkintolautakunnalla, joka valvoo ja seuraa vakuutustutkintotoimintaa.

VTS-asiantuntijoille ja vakuutustutkintolautakunnalle tehtiin marraskuussa kysely tutkinnon kehittämisestä Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijoiden projektitiimin kanssa.

Kysely lähetettiin noin 80 VTS-asiantuntijalle ja siihen vastasi 45 % vastaanottajista. Laurean projektitiimiin kuuluivat opiskelijat Hani Abdullahi, Kalle Alander, Joonas Mansnér, Shukri Mohamud, Laura Mänkärlä ja Sissel Välinen. Projektipäällikkönä toimi Joonas Mansnér. FINVA teki vastaavanlaisen kyselyn asiakkaille kesäkuussa.

Kyselyn tuloksia ja tulevaisuuden näkymiä

Opiskelijoiden projektitiimi analysoi tulokset aineryhmittäin sekä teki myös kokonaisanalyysin. Kaiken kaikkiaan asiantuntijat ovat suuressa osassa kysymyksistä saman mielisiä keskenään. Suurin osa heistä pitää vakuutustutkinnon nykyistä vaativuustasoa sopivana. Tärkeänä he pitävät lisäksi, että tenttijät osaisivat soveltaa oppimaansa.

Asiantuntijoiden näkemys on, että VTS-tutkintoa pidetään tulevaisuudessakin arvostettuna perustutkintona. Tutkinnon uudistusta ja kehitystä pidetään tarpeellisena.

FINVAssa jatketaankin vakuutustutkinnon vahvistamista osaamisen mittaajana sekä tenttimisen sujuvoittamista. Vuoden 2018 aikana vakuutustutkinnon seuraava kehitysaskel on uuden tenttialustan käyttöönotto.   

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Jo yli 10 000 vakuutustutkinnon suorittajaa

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka