IDD, laki vakuutusten tarjoamisesta etenee – lain vaateisiin vastataan toimialalle yhteisellä hankkeella

13.06.2017

Vakuutusten tarjoamista koskevaa lainsäädäntöä tarkennetaan. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa ammattimainen ja luotettava asiakaspalvelu, korkeatasoinen asiakkaansuoja sekä vakuutuksentarjoajien toiminnan tehokas valvonta. STM-työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla 12.6.2017 saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2017 siten, että laki tulee voimaan 23.2.2018 mennessä.

Keitä laki koskee?

Laki tulee koskemaan niin vahinko- kuin henkivakuutuksia. Laki tulee koskemaan näiden vakuutusten tarjoamiseen osallistuvia henkilöitä. Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden asiamiesten lisäksi myös työeläkeyhtiöiden asiamiehet kuuluvat lain piiriin. Yhtiöiden tulee itse arvioida, mikä osa henkilöstöstä kuuluu lain piiriin ja mikä on heidän tehtäviensä osalta lain vaatima osaamistarve.

Koulutusvaateen osalta tule olemaan kaksi tasoa. Kun henkilö aloittaa työt, joka liittyy vakuutusten tarjoamiseen, on näytettävä toteen ammattipätevyys. Ammattipätevyysvaade ilmenee laissa seuraavasti. Ensinnä vakuutusten tarjontaan osallistuvalla henkilöllä tulee olla työtehtävien laatuun ja laajuuteen riittävä ammattipätevyys ja tiedot. Tämä on jatkossa pystyttävä osoittamaan viranomaiselle. Toiseksi vakuutusten tarjontaan osallistuvan henkilön osalta on jatkossa osoitettava, että henkilö ylläpitää ja kehittää ammattipätevyyttään. Pätevyyttä ylläpidetään vuosittain vähintään 15 tunnin ylläpitovelvoitteella. STM julkaisee asetuksen vähimmäisvaatimuksista, jossa luetellaan direktiivin vaateet ammattipätevyyksistä (asetus tulee voimaan samaan aikaan kuin laki eli 23.2.2018).

Pätevyyden ylläpidon osalta on olennaista, tarjoaako henkilö päätoimisesti vai sivutoimisesti vakuutuksia. Sivutoimisesti vakuutuksia tarjoavalta ei edellytetä vuosittaista 15 tunnin ylläpitovelvoitetta.

Toimialan yhteinen hanke vastaamaan vaateisiin

Lain vaateisiin lähdettiin vastaamaan toimialalle yhteisenä ratkaisuna yhdessä neljän yhtiön kanssa kick off-tapaamisessa kesäkuussa. Useampi yhtiö on myös ilmoittanut, että ovat kiinnostuneet hankkeen myötä tulevista koulutus- ja todentamismateriaaleista.

Nyt mukaan lähtevät yhtiöt pääsevät vaikuttamaan sisältöihin ja toteutustapaan sekä millaiselle kohderyhmälle materiaalia tehdään. Samalla yhtiön edustajat saavat yhdessä muiden toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa keskustellessaan lisätietoa ja ymmärrystä miten vakuutusalan kannattaa yhdessä vastata lain kautta tuleviin vaateisiin.

Ensimmäisen keskustelun perusteella tarpeet uudelle koulutusmateriaalille nähtiin hyvin vahvana. Aikomus on lähteä toteuttamaan useita moduuleita, joilla yhtiöt voivat täydentää helposti myös omaa jo olemassa olevaa koulutustarjontaansa. Suurin tarve nähtiin erityisesti alalle tuleville suunnatuille ”uusi finanssialalla” -tyyppisille moduuleille. Uudistumassa oleva Vakuutustutkinto, VTS:n erilliset tentit koettiin varteen otettavana ammattitaidon varmistajana ja osaamisen todentamisen keinona päätoimisesti vakuutuksia tarjoavien henkilöiden osalta.

Osaamisen todentamiseen niin alalle tulevien osalta kuin ylläpitovelvoitteen osalta nähtiin myös asiana, johon on saatava työkaluja.

Hanke on edennyt syksyllä 2017 ja verkkokurssikokonaisuus osaamiskokeineen valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätiedot: Iris Alanen puh. 040 163 6485.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: IDD, laki vakuutusten tarjoamisesta etenee – lain vaateisiin vastataan toimialalle yhteisellä hankkeella

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka