Finanssialan osaamisen kehittämisen trendit ja vuoden 2018 koulutukset

07.12.2017

Koulutusten suunnittelun tueksi toteutimme tälläkin kertaa laajan koulutustarvekyselyn asiakkaille. Koulutustarvekyselyt toimivat FINVAssa yhtenä koulutussuunnittelun välineenä sidosryhmäyhteistyön ohella. FINVAn yhdistyminen Aalto EE:n kanssa tuo vuodelle 2018 paljon hyötyjä koulutuksiimme osallistuville. Finanssialan substanssitiedon lisäksi koulutusten sisältöön pystytään tuomaan enemmän tutkittua tietoa ja toisaalta myös taitoa käyttää uutta tietoa hyväksi käytännössä. Koulutustarvetta kysyttiin kolmelta eri kohderyhmältä: asiantuntijat, työeläkeyhtiöt ja finanssialan johto.

Finanssialan asiantuntijoiden vastauksissa korostui asiakaskäyttäytymisen muutoksen johdosta tapahtuva työn muutos. Finanssialan asiakaspalvelu siirtyy vauhdilla sähköisiin kanaviin ja samalla kuluttajan- sekä sijoittajansuojaa vahvistetaan sääntelyn turvin mm. IDD sekä MiFID2 sääntelyhankkeilla. Regulaation ja digitalisaation myötä kaivataan asiakaspalvelussa sekä tuote- ja palvelukehityksessä osaamista ja tietoa muuttuvista menettelytavoista finanssipalveluiden tarjoamisessa.

Työeläkeyhtiöden asiantuntijat näkivät työn muutoksen osalta koulutustarpeita monipaikkaiseen työhön ja etätyöhön sekä erityisesti niiden johtamiseen liittyen. Digitalisaatio vaikuttaa työn tekemiseen siten, että työ on muuttunut ja muuttuu jatkossakin enemmän siihen suuntaan, että työ ei ole aika ja paikka vaan tehtäviä ja ihmisiä.

Finanssialan johdolle suunnatun kyselyn perusteella pankkitoiminnan osalta kaivataan tietoa PSD2:n mukanaan tuoman Open Bankingin vaikutuksista. PSD2 regulaation tavoitteena on pyrkiä lisämään kilpailua ja haastaa teemaa ”too big to fail” ja näin hajauttaa riskiä sekä palveluiden keskittyneisyyttä. Vakuutustoimintojen osalta halutaan erityisesti tietoa uudesta IFRS 17 Vakuutussopimusstandardista ja sen vaikutuksista tilinpäätösraportointiin.

Kohderyhmien antamien vastausten perusteella koulutustarpeiden osalta on havaittavissa myös samoja teemoja mm. EU-tietosuoja uudistuksen mukanaan tuomat haasteet finanssialalle. Vaikka finanssialalla on ennestään jo vahvasti sisäänrakennettua tietosuojaa tiukan pankki- ja vakuutussalaisuuden myötä, tuo tietosuoja tiettyjä erityiskysymyksiä henkilötietojen käsittelyyn joita on organisaatioissa todennäköisesti täsmennettävä.

Koulutusohjelmat jatkavat vaikuttavampina

Valiko siirtyy osaksi AaltoEE:n JOKO®-ohjelmien kokonaisuutta ja jatkaa alkaen 2018 FinanssiJOKOna. Ohjelma yhdistää Valikon ja JOKO®:n vahvuudet ainutlaatuisella tavalla. Siinä säilyy finanssialan vahva käytännönläheinen substanssisisältö yhdistettynä uusimpaan tieteelliseen tietoon sekä verkostoituminen. Ohjelmaa uudistetaan ja vahvistetaan AaltoJOKO®:sta tutuilla strategiseen johtamiseen liittyvillä sisällöillä ja opetusmenetelmillä.

Nykyinen Tampereen yliopiston kanssa toteutettu FEMBA päättyy keväällä. Aalto EE:n FEMBA alkaa lokakuussa 2018. Aalto Executive MBA (EMBA) on johtava Suomessa toteutettava liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelma. Sille on myönnetty yliopistomaailman kolme arvostetuinta akkreditointia eli niin kutsuttu ”Triple Crown”: AACSB, AMBA ja EQUIS. Samaan yltää vain 0,5 prosenttia maailman kauppakorkeakouluista. Lisäksi ohjelma on sijoittunut sadan parhaan joukkoon Financial Timesin arvostetussa arvioinnissa.

Ylempi vakuutustutkinto YVTS jatkuu kuten vuonna 2017. Aloittamaan pääsee kaksi kertaa vuodessa.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Finanssialan osaamisen kehittämisen trendit ja vuoden 2018 koulutukset

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka