Finanssialan murros avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Perinteisten toimijoiden on etsittävä uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, sanoo OP Vakuutuksen Juha Viljakainen.

Annamari Typpö, 20.12.2017

Kun tuoreet tulokkaat valtaavat finanssimarkkinoita, on perinteisten toimijoiden etsittävä uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, sanoo OP Vakuutuksen Juha Viljakainen.

Finanssiala elää historiansa suurinta murroskautta. Ajurit – digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos – ovat tuttuja muilta toimialoilta. Joidenkin arvioiden mukaan finanssiala voi muuttua viiden seuraavan vuoden kuluessa enemmän kuin muutamana edeltävänä vuosikymmenenä yhteensä.

"Ala on tienhaarassa. Nyt eletään viimeisiä aikoja, jolloin finanssiryhmät vielä muistuttavat toisiaan", sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Juha Viljakainen OP Vakuutuksesta.

Viljakainen uskoo, että 5–10 vuoden kuluttua nykyisiä finanssituotteita ja -palveluita tuottavat vahvasti myös muut kuin alan nykyiset toimijat.

"Mukaan tulee sekä startup-firmoja että isoja poikia, kuten Google ja Amazon. Samaan aikaan finanssimaailma digitalisoituu ja integroituu osaksi muita palveluja."

Viljakainen korostaa, että muutos näyttäytyy erilaisena alan eri liiketoimintasegmenteissä. Lähimmäksi jokapäiväistä elämää tulee maksamisen murros. Sitä kiihdyttävät sekä teknologinen kehitys – esimerkiksi etämaksaminen on edistynyt vauhdikkaasti viime vuosina – että lainsäädännön muuttuminen, kun markkinoille halutaan lisää kilpailua.

Edessä laihdutuskuuri

Suomessa tammikuussa voimaan tuleva uusi maksupalveludirektiivi määrää, että pankkien on tarjottava kolmansille osapuolille pääsy esimerkiksi ylläpitämilleen maksutileille. Käytännössä se tarkoittaa, että kuka tahansa voi rakentaa OP:n tilin päälle oman palvelun, jonka avulla kuluttajat voivat hallita tilitapahtumiaan ja maksaa esimerkiksi verkko-ostoksia aiempaa vaivattomammin.

Maksaminen on hyvä esimerkki muutoksesta, joka on sekä uhka että mahdollisuus."

"Maksaminen on hyvä esimerkki muutoksesta, joka on sekä uhka että mahdollisuus. Se tarjoaa myös OP:lle mahdollisuuden rakentaa omia palveluita muiden finanssiryhmien palveluiden päälle.

Toisaalta muut toimijat voivat hyödyntää vastaavalla tavalla OP:n palveluita. Tällainen white label -tyyppinen liiketoimintamalli voi olla opportunistinen, mutta taustalla toimiva prosessitehdastulevaisuus ei ainakaan ole OP:n polku", Viljakainen sanoo.

OP on varautunut murrokseen miljardien eurojen investointiohjelmalla. Samalla se pyrkii tehostamaan toimintaa, osin liiketoimintamuutoksen kautta.

"Erään ulkomaisen vakuutusyhtiön mukaan Suomen markkinaa dominoi neljä laiskanpulskeaa yhtiötä. Totta tai ei, jos tämä sellaisena näyttäytyy, niin kohta tänne tulee joku uusi peluri ja vie markkinan. Tehostamisvaatimus tulee tästä", Viljakainen sanoo.

Ansaintamallit muuttuvat

Perinteisellä finanssiryhmällä on Viljakaisen mukaan murroksessa neljä vaihtoehtoa. Jos ei tee mitään, on riski kuihtua kokonaan pois. Voi myös ryhtyä prosessitehtaaksi, joka tekee kaiken tehokkaammin kuin muut, tai pyrkiä uudistumaan toimialan rajoissa.

Neljäs vaihtoehto on se, jonka OP on valinnut: muutos finanssitoimijasta monialaiseksi palveluyritykseksi, jonka ansainnasta merkittävä osa tulee jatkossa aivan uudenlaisesta liiketoiminnasta.

Vakuutus- ja finanssimarkkina on Viljakaisen mukaan kokonaisuutena kohtuullisen kannattava niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen.

"Kun markkina muuttuu merkittävästi, uusille toimijoille tarjoutuu luontaisia paikkoja tulla mukaan vaikkapa kapealla niche-tarjonnalla tai tehokkaammalla prosessilla. Tällöin on suuri riski, että ansainta perinteisistä liiketoiminnoista pienenee."

Jos ei tee mitään, on riski kuihtua kokonaan pois."

Osittain taustalla on Viljaisen mukaan rakenteellisia syitä. Esimerkiksi liikkumisessa on nähtävissä, että liikenneturvallisuus paranee keskipitkällä aikavälillä teknologisen kehityksen eli muun muassa itseohjautuvien autojen ansiosta. Kun vahinkojen määrä laskee ja vakuutusyhtiöiden ansainta pienenee, niille tulee tarve etsiä uusia ansaintavirtoja.

"Toisaalta kun finanssituotteet integroituvat osaksi muita palveluita, meille osuustoiminnallisena ryhmänä on luontevaa miettiä, pitäisikö meidän tarjota omistaja-asiakkaillemme niitä palveluja, joihin finanssituotteet integroituvat."

Silmät auki uudelle

OP:n ensimmäiset uudet palveluavaukset sijoittuvat liikkumisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Liikkumisen puolella OP on lanseerannut muun muassa auton pitkäaikaisvuokrausta tarjoavan OP Kulku -palvelun. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden saralla paljon näkyvyyttä on saanut Pohjola Sairaala, OP:n oma sairaalaketju, joka starttasi vuonna 2013.

Muut uudet liiketoiminta-avaukset ovat Viljakaisen mukaan vielä eri kypsyysvaiheissa.

Väläytelty on esimerkiksi uusia asumisen palveluita, joissa OP on perinteisesti ollut mukana asuntoja rahoittamalla, vakuuttamalla ja välittämällä. Viljakainen nostaa esiin myös kaupankäynnin ja turvallisuuden.

"Ne ovat vakuutusyhtiön vinkkelistä luontevia kehityssuuntia. Kaupankäynnissä finanssiryhmällä on transaktioiden kautta luontainen rooli välittäjänä kahden osapuolen välillä. Turvallisuuden näkökulmasta taas esimerkiksi paloturvallisuus ja fyysinen turvallisuus on integroitu vakuutusyhtiön dna:han."

Pankkitoimiala voisi Viljakaisen mukaan hyödyntää turvallisuussektorilla esimerkiksi sähköisen pankkiholvin analogiaa ja kehittää erilaisia identiteettiin ja tunnistautumiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Vanhat tehtävät korvautuvat uusilla

Murros ja liiketoimintamuutos tuovat mukanaan vaatimuksen myös uudenlaisesta osaamisesta.

"Tehostaminen ja teknologinen kehitys johtavat siihen, että osa taustatöistä robotisoituu tai automatisoituu eli työtä väistämättä häviää. Samaan aikaan syntyy kuitenkin ihan uudenlaisia tehtäviä, pääasiassa uusien liiketoimintamallien kautta", Viljakainen sanoo.

Syntyy ihan uudenlaisia tehtäviä, pääasiassa uusien liiketoimintamallien kautta."

Esimerkiksi liikkumiseen liittyvien palveluiden tarjoaminen vaatii uuden liiketoiminta-alueen logiikkaa ymmärtäviä asiantuntijoita. Terveys- ja hyvinvointipalveluihin taas tarvitaan lääkäreitä ja hoitajia, jotka pitävät huolta potilaista. Lisäksi pitää olla ihmisiä, jotka ymmärtävät näiden kahden liiketoiminta-alueen – terveysalan ja finanssialan – väliset yhteydet.

"Investointiohjelma puolestaan johtaa siihen, että tarvitaan paljon osaajia, jotka tekevät kehityksen mukanaan tuomat muutokset tietojärjestelmiin", Viljakainen toteaa.

Juha Viljakainen puhui aiheesta Finvan Valiko-ohjelman 30-vuotisjuhlassa. Valiko on nykyään FinanssiJOKO, joka on finanssialan johtamiseen ohjelma. Se antaa laajan ymmärryksen alan liiketoiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista digitaalisuus, globalisaatio ja vastuullisuus huomioiden. Lue lisää ohjelmasta.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Finanssialan murros avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka