DBA-matkani: Alku kaiken kauniin

Jouko Pitkäsen Aalto Executive DBA -blogisarja alkaa.

11.12.2017

Read this in English.

Olen iloinen saadessani jatkaa Riitta Lumme-Tuomalan jälkeen tämän Aalto Executive DBA - (Doctor of Business Administration) blogin kirjoittamista. Riitan määrätietoinen työ DBA-opintojen parissa johti väitökseen ja siitä edelleen tohtorin oppiarvon saavuttamiseen.

Ihaillen esitän vielä kerran omat lämpimät onnen toivotukset Riitalle. Sen lisäksi että olet täyttänyt oman tutkimusaukkosi ansiokkaalla ja arvokkaalla tieteen tekemisellä, olet tukenut meitä muita, vielä taipaleella olevia tohtorin alkuja arvokkailla ja viisailla näkemyksilläsi. Riitta olet omalla työlläsi osoittanut, että vaativan päivätyön ohessa, arjen haasteiden ympäröimänä, näiden DBA-opintojen läpivieminen, tutkimuksen organisoiminen ja laadukkaan väitöskirjan kirjoittaminen on mahdollista. Onnea ja kiitos!

Olen nyt omalta osaltani ottanut vastaan tämän vaativan ja vastuullisen blogistin roolin ja seuraavat, noin 2,5 vuotta aion tätä kruunua ilolla kantaa. Aluksi lienee paikallaan lyhyt esittäytyminen.

Kokemusta ammatillisella uralla on jo kohtuullisen paljon karttunut ja samaan aikaan ymmärrys oman osaamispääoman kasvattamisesta edelleen on syntynyt."

Oheisesta linkistä pääset kurkistamaan oman esirippuni taakse, millaisista lähtökohdista olen aloittanut tämän ”Kolmannen näytöksen”.Tarina avaa sinulle jokseenkin tyypillisen tarinan DBA-opiskelijoiden takana. Kokemusta ammatillisella uralla on jo kohtuullisen paljon karttunut ja samaan aikaan ymmärrys oman osaamispääoman kasvattamisesta edelleen on syntynyt.

Kokemus auttaa usein ymmärtämään pienuuttamme ja terve tarve tuntea itsensä ”suuremmaksi” kuuluu kehittyvän ihmisen tunneskaalaan. Tarttuminen väitöskirjahankkeeseen on järeä keino täydentää omaa osaamispääomaa työnohessa ja saavuttaa omalla alalla jotakin sellaista mitä ei ole aiemmin ääneen sanottu.

”Elämän tarkoitus on ymmärtää” on yksi minulle tärkeitä elämän filosofisia perusteita. Kohtuullinen kokemus esimerkiksi työelämässä saa aikaan sen, että kokemuksen mukanaan tuomat kerrostumat luovat yhä laajempia kokonaisuuksia. Syntyneisiin kokonaisuuksiin liittyy edelleen laajempia kysymyksiä vailla ymmärrystä.

Minulle vähittäiskauppaa myllertävä disruptio, mittava toimialan murros, on herättänyt paljon avoimia kysymyksiä jo pidemmän aikaa. Digitalisaatio syvenee ja valmista tästä tulee tuskin koskaan. Muutoksen suuntaa, lopputulemia ja sen vaikutuksia kaupan liiketoimintamalleihin voi vain arvailla. Uskon, että seuraamalla muutoksen suuntaa menneessä ja ymmärtämällä nykyhetkeä on jotakin ennustettavissa tulevasta. Tämä ajatusmalli on saanut minut tarttumaan tutkimukseen, jalostamaan syntyvää dataa uudeksi tiedoksi ja siitä edelleen väitöskirjaksi joka julkisesti tarkistetaan väitöstilaisuudessa.

On sanottu, että DBA-tutkijalla on enemmän annettavaa käytännön liike-elämään kuin PhD:lla, koska teorian tuottamisen vaatimus ei ole meillä DBA:ssa yhtä vahva. Relevantin, käytännön liike-elämää rikastavan soveltavan tiedon tuottaminen on meille DBAlaisille se erityinen arvo.

Ensimmäinen vuosi DBA-opintoja on nyt takana. Kysyjille vastaan, että elän ”elämän kevättä”. Olen monen uuden asian äärellä, luon uutta ja uudistun. Suurella mielenkiinnolla vien omaa DBA- projektiani eteenpäin. Tohtoriohjelman perusopinnot koostuvat 60 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta ja omalta osalta vuoden loppuun mennessä kolme neljännestä opintopisteitä on kasassa. Aalto EE:n DBA-ohjelma ottaa erittäin hyvin huomioon yksilölliset tarpeet ja on joustava. Osa kursseista suoritetaan yhdessä muiden DBA tai Kauppakorkeakoulun tohtoriopiskelijoiden kanssa mutta suurin osa kursseista on mahdollisuus suorittaa erittäin joustavasti, opetuksen laatuvaatimuksista tinkimättä, yksilöllisesti ohjaavan professorin kanssa ihan kahdestaan.

Perusopintojen keskeinen tavoite on oppia ensin tutkijan ”ammatti”, syventyen tutkimusmenetelmiin sekä akateemiseen kirjoittamiseen ja lukemiseen. Oman tutkimuksen suunnittelu ja läpivienti on täysin mahdotonta, mikäli tämä osaaminen puuttuu. Alusta alkaen opinnot suuntautuvat tutkimusraporttien eli ”papereiden” lukemiseen ja myöhemmin kirjoittamiseen. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien kurssit sekä akateemisen kirjoittamisen ja lukemisen kurssi antavat loistavat lähtökohdat oman tutkimuksen läpiviemiselle sekä tutkimusraporttien ja väitöskirjan kirjoittamiselle. Tämä kokonaisuus on noin kolmannes perusopinnoista.

Jäljelle jäävät kaksi kolmannesta perusopinnoista keskittyy oman tutkimusaiheen ympärille. Itse olen valinnut strategisen johtamisen ja markkinoinnin kurssit, liiketoimintamalleihin liittyviä kursseja sekä vähittäiskaupan johtamiseen, kilpailuun ja markkinointiin liittyviä kokonaisuuksia. Kurssien sisällöt ovat mittavia, osaamista ja laaja-alaista näkemystä avartavia kokonaisuuksia joiden vetäjinä toimivat erittäin osaavat professorit. Kurssisuoritukset vaativat aiheeseen paneutumista, lukemista ja loppuraporttien sekä esseiden kirjoittamista.

Juuri nyt valmistaudun ensi viikon tutkimusseminaariin. Seminaarissa jokainen meistä DBA- opiskelijoista esittelee oman työnsä tilannetta. Jotkut meistä hiovat omaa tutkimussuunnitelmaansa valmiiksi. Joillakin on data kerätty ja sen analysointivaihe on käynnissä. Joku luonnostelee ensimmäistä tutkimusraporttiaan ja jollakin edistyneemmällä on jo väitöskirjan käsikirjoitus hyvässä vaiheessa valmistumassa. Jokaiselle nimetyt omat väitöskirjatyön ohjaavat professorit ovat paikalla. Siinä, osaavien käsien kannatellessa, kommentoimme ja keskustelemme töiden etenemisestä ja saamme toinen toisiltamme paljon arvokasta palautetta sekä näkökulmia oman työn edistämiseen.

Tutkimusseminaarit ovat tärkeä ja arvokas osa DBA opintokokonaisuutta. Tutkimusaiheet ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja relevantteja liike-elämän kannalta. Oman vähittäiskauppaan porautuvan tutkimuksen lisäksi mukana on esimerkiksi logistiikkaa, konflikteja ja vastuullisuutta.

Saadakseen tohtorin oppiarvon on osoitettava oma ”lukeneisuutensa” valitun aiheen ympärillä. On kirjoitettava ja kiteytettävä. Tutkittava ja tuotettava. Lainattava ja luotava. Normaalin päivätyön lomassa, aikaiset aamut ja myöhäiset illat kuuluvat tähän lajiin. Näin loppuvuodesta täällä meillä Suomessa on ihan koko ajan pimeää, vain lähestyvä joulu asiaan kuuluvine valoineen tuo tuiketta hämäriin hetkiin. Minua tämä valon puute ei haittaa – elänhän ”elämäni kevättä”.

Lämpöistä joulun aikaa toivottaen,

Jouko

Jouko Pitkänen on Birn+Partnersin partneri.  

Aalto Executive Doctor of Business Administration (DBA) on kokeneille johtajille suunnattu kauppatieteellinen tohtorikoulutusohjelma. Ohjelma tarjoaa työnantajille ja opiskelijoille merkittäviä käytännön hyötyjä akateemisista vaatimuksista tinkimättä. Lue lisää ohjelmasta.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: DBA-matkani: Alku kaiken kauniin

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka