Saumaton ryhmätyö tuki strategian jalkauttamista

Paulina Ahokkaan Aalto EMBA -strategiaprojekti oli osaltaan varmistamassa, että Tampere-talon uusi strategia myös toteutuu.

Heidi Hammarsten, 27.10.2016

Erityisen arvokas projektissa oli muiden opiskelijoiden panos.

Paulina Ahokas siirtyi Music Export Finlandin johdosta Tampere-talon toimitusjohtajaksi joulukuussa 2011. Omistajan tahdosta talolle alettiin saman tien työstää uutta strategiaa yhdessä hallituksen ja johtoryhmän kanssa. Samaan aikaan Ahokas oli myös hakeutunut Aalto Executive MBA-koulutukseen.

Halusin kuitenkin päivittää johtamisosaamiseni ja minua kiinnosti, millaista opetusta siihen tarjoaa Suomen nimekkäin alan kouluttaja.”

Olin siirtynyt huomattavasti suurempaan vastuuseen johtamisessa. Tiesin, että sisällöllisesti tai toimialatiedon osalta minulla todennäköisesti oli tehtävään vaadittava kyvykkyys. Halusin kuitenkin päivittää johtamisosaamiseni ja minua kiinnosti, millaista opetusta siihen tarjoaa Suomen nimekkäin alan kouluttaja, Ahokas kertoo.

Hän on alkuperäiseltä koulutukseltaan musiikkitiedettä opiskellut filosofian maisteri, jolla oli takanaan myös markkinoinnin opintoja kauppakorkeakoulussa sekä useita pienempiä koulutuksia.

Aalto EMBA-opintojen lopputyönä tehdään ryhmässä Business Strategy Project. Ryhmä valitsee keskuudestaan kiinnostavan aiheen jonkun opiskelijan organisaatiosta. Ahokkaan ryhmä otti käsittelyyn Tampere-talon strategian jalkauttamisen.

Koska Tampere-talolla oli tuore strategia, jossa näkyi omistajan tahdonilmaus, ryhmän mielestä sitä ei kannattanut tai edes voinut olennaisesti muuttaa. Sen sijaan mietimme, miten strategiaa lähdetään toteuttamaan ja jalkauttamaan.

Uusi strategia oli asettanut tavoitteeksi Tampere-talon entistä suuremman vaikuttavuuden. Piti siis löytää keinoja kasvattaa kannattavaa liiketoimintaa ja hankkia lisää yleisöä.

Lopputyöryhmään kuului Ahokkaan lisäksi viisi opiskelijaa ja projektille nimetty akateeminen tutor, joka valitaan aina Aalto-yliopiston opettajakunnasta. Tutorin rooli on Aalto EE:n ohjelmajohtaja Saana Kaihun mukaan tarkoituksella pieni, koska ryhmän halutaan ottavan täyden omistajuuden projektista.  

Tutorin tehtävänä on aluksi olla mukana auttamalla ryhmää rajaamaan projekti oikean kokoiseksi. Lisäksi hän tarjoaa apua ryhmälle vinkaten esimerkiksi sopivasta lähdemateriaalista, teoreettisista viitekehyksistä ja benchmark-caseista.  Projektin edetessä tutor voi ryhmän niin pyytäessä kommentoida projektin kirjallisia välituotoksia ja sparrata opiskelijoita työstön aikana , kuvaa Kaihu.

Satoja tunteja ammattilaisten työtä

Projektin omistajana Ahokas piti huolen siitä, että Tampere-talon toimijat, analyysit ja tarvittava informaatio oli ryhmäläisten saatavilla. Hän arvioi, että ryhmäläiset käyttivät kukin reilut parisataa tuntia projektiin.

Lopputyötiimi oli loistava ja yhteistyö saumatonta. He olivat todella ammattilaisia.”

Lopputyötiimi oli loistava ja yhteistyö saumatonta. He olivat todella ammattilaisia. Mukana oli esimerkiksi kaksi toimitusjohtajatason ihmistä, joilla oli pitkä kokemus strategian jalkauttamisesta, Ahokas kertoo.

Ryhmän kompetenssit täydensivät hyvin toisiaan.

Mukana oli ihmisiä hyvin eri toimialoilta ja myös erilaisia persoonallisuustyyppejä. Oli esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, sisäiseen laskentaan intohimoisesti suhtautuva henkilö, tieteellinen ja analyyttinen kirjoittajatyyppi sekä analyyttisesti viestivä projektipäällikkö.

Ahokkaan mukaan asiasisältöjen tarjoamisen lisäksi Aalto EMBA -ohjelma paransi kykyä viedä asioita eteenpäin ja kasvatti verkostoja. Myös lopputyöprojekti tuotti hyvin konkreettisia tuloksia.

Sisäisen laskennan uudistus, tehokkaampi organisaatio

Sen pohjalta muodostettiin Tampere-talon sisäisen laskennan järjestelmä sekä lähdettiin uudistamaan myynnin ja tuotannon organisaatioita. Näiden muutosten tavoitteena oli tehokkaampi, tarkempaan kulurakenteen ymmärrykseen perustuva myynti.

Tehokkaan sisäisen laskennan avulla selvisi, miten Tampere-talon kulut muodostuvat ja missä tuotteissa on paras kate. Myyntiä oli mahdollisuus tehostaa kohdistamalla sitä juuri näihin tuotteisiin.

Aalto EMBA -projekti on osaltaan vaikuttanut myös mittavaan uudistushankkeeseen, johon investoidaan kokonaisuudessaan 18,6 miljoonaa euroa. Keskeinen osa uudistusta on maailman ainoan Muumimuseon rakentaminen Tampere-taloon. Myös muuta palvelutarjontaa laajennetaan muun muassa kehittämällä ravintolakonsepteja, toteuttamalla kauppa ja Tove Jansson -lukukirjasto sekä laajentamalla ohjelmatarjontaa.

Hanke on osittain Aalto EMBA -ohjelman tulosta. Se tähtää asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen entistäkin korkeammaksi, liikevaihdon kasvattamiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on nostaa kävijämäärää 35 prosenttia 420 000 vuotuiseen kävijään. Samalla kasvatetaan koko Tampereen seudun matkailutuloja.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Saumaton ryhmätyö tuki strategian jalkauttamista

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka