Enemmän toimintakykyä, lisää työhyvinvointia

Itse tekemällä tätä oppii parhaiten, sanoo Lean-kehittämissuunnittelija Heli Naukkarinen Eksotesta. Armilan kuntoutuskeskuksen Lean-hankkeessa asiakkaiden toimintakyky on parantunut, työntekijöiden hyvinvointi lisääntynyt ja samalla säästynyt sairaanhoitopiirin rahoja.

Heidi Hammarsten, 19.02.2016

Itse tekemällä tätä oppii parhaiten, sanoo Lean-kehittämissuunnittelija Heli Naukkarinen Eksotesta. Armilan kuntoutuskeskuksen Lean-hankkeessa asiakkaiden toimintakyky on parantunut, työntekijöiden hyvinvointi lisääntynyt ja samalla säästynyt sairaanhoitopiirin rahoja.

Eksoteen eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin kuuluva Armilan kuntoutuskeskus on parissa vuodessa lähes tuplannut ajan, joka siellä käytetään asiakkaiden toimintakyvyn parantamiseen. Esimerkiksi osastolla 1 aika oli ennen 2 tuntia 45 minuuttia, nyt se hipoo parhaimmillaan jo kuutta tuntia.

Muutosta voi mitata myös rahassa, kertoo Armilan muutoshankkeessa mukana oleva Lean-kehittämissuunnittelija Heli Naukkarinen.

”Eksoten talouspuolella on kehitetty vaikuttavuusmittari, joka perustuu sille, kuinka paljon kuntoutujat käyttävät Eksoten palveluita kuntoutumisjaksonsa jälkeen. Olemme pystyneet vähentämään myös tätä määrää eli palvelutarve on laskenut”, sanoo Naukkarinen.

Sote-uudistus lisää paineita uudenlaisiin terveydenhuollon tehostamisratkaisuihin, joista Armilan leanaus on hyvä esimerkki. Siihen käyvätkin tutustumassa alan päättäjät ympäri Suomea. Myös koko Eksote on tehnyt edelläkävijäratkaisuja, esimerkiksi sotea ennakoiden poistanut rajat perus- ja erikoisterveydenhuollon välillä.

Tavoitteena lisää toimintakykyä

Armilan alkutilanne oli perinteinen terveyskeskuksen vuodeosasto, josta haluttiin rakentaa Lean-organisaatio Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen hyvien Lean-kokemusten innostamana.

”Ensiksi lähdimme miettimään, miksi ylipäänsä olemme työssä ja mikä on toiminnan tavoite. Oivalsimme, että kuntoutuja lähtee hakemaan enemmän toimintakykyä, jotta pärjäisi kotona. Se on nyt meidän visiomme, joka on nostettu myös koko Eksoten visioksi.”

Armilan henkilökunta ryhmiteltiin kahdeksaan tiimiin, jotka työskentelevät viidellä osastolla. Tiimi kerrallaan mietti, mitä visio heidän kannaltaan tarkoittaa. Syntyi tavoite tuplata toimintakyvyn parantamiseen tähtäävä toiminta.

Kuntoutuslähtöiset toimintamallit tarkoittavat sitä, että potilaita ei enää hoideta sängyssä ja omassa huoneessa kuten ennen.

”Nyt syödään päiväsaleissa, käytävillä on kuntopisteitä ja muutenkin on lisätty kuntoutettavien aktiviteettien määrää sekä kannustettu asiakasta olemaan itse mukana oman kuntoutumisensa suunnittelussa ja toteuttamisessa.”

Matkalla Naukkarinen ja Armilan väki ovat noudattaneet monia Lean-käytäntöjä: on luotu arvovirtakarttoja, etsitty hukkia, vakioitu monia toimintatapoja, visualisoitu potilasprosessia ja opeteltu toiminnan jatkuvaa parantamista.

Terveystieteiden maisteri Naukkarinen tutustui alun perin Lean-periaatteisiin päivystyksen osastonhoitajana. Hän osallistui oman työnsä ohessa yleislääketieteen ja päivystyksen kehittämiseen Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

Päätoiminen kehittäminen tehoaa

Naukkarinen on opiskellut Leania monipuolisesti muun muassa opinnäytetyössään, opintomatkoilla ja Aalto PRO:n Terveydenhuollon Lean-muutosagenttikoulutuksessa.  Armilan päätoiminen Lean-kehittämissuunnittelija hänestä tuli vuoden 2014 alussa.

”Parhaiten tätä oppii kun tekee itse, matkan varrella olen viisastunut. Ja täyspäiväisenä pystyy paremmin paneutumaan kehittämiseen ja olemaan enemmän työntekijöiden kanssa. Aiemmin työhöni kuului niin paljon muuta, että kehittämiseen käytetty aika tahtoi jäädä vähiin.”

Valmistahan Leanissa ei tule koskaan, vaan kyse on nimenomaan jatkuvasta parantamisesta. Nyt vuorossa on johtamisen kehittäminen ja valmentavan johtamisen periaatteiden levittäminen.

”Yksi tärkeä oppi tästä hankkeesta on ollut johtamisen merkitys: esimiesten ja johdon tulee olla muutoksen takana. Koko henkilökunnan pitää lähteä tarkastelemaan omaa toimintaansa uudella tavalla ja siihen tarvitaan johdon tukea ja kannustusta.”

Monille henkilökunnasta oli aluksi aivan uutta, että he saivat keskittyä pohtimaan oman työnsä kehittymistä jopa useiksi päiviksi.

”Nyt he ovat innostuneita ja motivoituneita. Armila on harvoja Eksoten yksiköitä, joissa työhyvinvointiluvut ovat kehittyneet parempaan suuntaan.”

Ammattiryhmien raja-aidat alas

Terveydenhuolto on perinteisesti tunnettu hierarkkisista organisaatioista ja tiukoista rajoista ammattikuntien välillä. Lean auttaa murtamaan myös näitä raja-aitoja, koska siinä tutustutaan muidenkin ammattiryhmien työhön yhteisestä asiakkaan näkökulmasta.

”Keskinäinen kunnioitus lisääntyy, muiden työtä ymmärtää ja arvostaa paremmin. Usein joku ammattiryhmä ei alun perin tiedä, mitä toinen ammattiryhmä on tehnyt tai mikä merkitys toisen tekemällä työllä on.”

Hyvät kokemukset ovat lisänneet Lean-kiinnostusta koko Eksotessa. Mukaan olisi tulossa enemmän yksiköitä kuin vajaalla kahdella Lean-ammattilaisella on kapasiteettia.

”Kun Eksotessa ei enää erotella perus- ja erikoissairaanhoitoa, yhteistyötä pystyy tekemään aika kevyellä rakenteella. Tämäkin on madaltanut uudistusten aloittamiskynnystä.”

Heli Naukkarinen osallistui Aalto PRO:n Terveydenhuollon Lean-muutosagentti koulutusohjelmaan. Useammalle toimialalle Aalto PRO:n tarjoaa Lean-muutosagentti -koulutusohjelman.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Enemmän toimintakykyä, lisää työhyvinvointia

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka