Tabs

Yleistä tietoa

Tentteihin ilmoittautuminen

Sijoituspalvelualan tentteihin pääset ilmoittautumaan tästä linkistä

Ilmoittaudu »

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä sijoitusalan tutkintoja. Tutkintoja on kaksi erilaista: sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinto.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssialan Keskusliitto on suositellut, että vuoden 2013 alusta kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet Finanssialan Keskusliiton auktorisoiman Sijoituspalvelututkinnon (APV1). Tällä pyritään varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tehtäviensä hoitamiseksi riittävät tiedot ja ammattitaito. Vaativissa tehtävissä toimiville suositellaan Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) suorittamista.

Sijoituspalvelualan tutkinto järjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotyöryhmä, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat tutkintovaatimukset.

Yhteistyökumppanit

                               

 

  

Auktorisointisäännöt

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) auktorisointisäännöt:
Suomeksi
På svenska
In English

Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) auktorisointisäännöt:
Suomeksi
På svenska
In English

Ajankohtaisia uutisia

3.2.2016

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tentin 12.2.2016 tenttipaikat ovat nähtävillä Sisältö ja aikataulu -sivulla.

17.12.2015

APV2 20.11. tentin osion I kysymyksessä 2 oli kirjoitusvirhe. Kysymys kuului:

Mikä seuraavista rahastojen menestymisen mittareita koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa?
a) Tracking error kertoo mikä rahastoista on tuottanut parhaiten.
b) Sharpen mittari kertoo mikä rahastoista on tuottanut parhaiten suhteessa rahaston volatiliteettiin.
c) Traynorin mittari kertoo mikä rahastoista on tuottanut parhaiten suhteessa rahaston ottamaan markkinariskiin.
d) Jensenin mittari (alfa) kertoo mikä rahastoista on tuottanut parhaiten ylituottoa.

Vaihtoehdossa C on kirjoitusvirhe. Kyseessä on Treynorin mittari, ei Traynor, joten vaihtoehdot A sekä C eivät pidä paikkaansa. Molemmat vastaukset hyväksytään oikeiksi vastauksiksi.

Osion II kysymys 3 kuului seuraavasti: ” Pääoman kiertonopeus kertoo kuinka nopeasti liiketoiminta antaa tuottoina liiketoiminnan sitoman pääoman takaisin.” Väite on oikein. Netissä vastaukseksi oli virheellisesti jäänyt ’V’. Vastaukset arvostellaan tämän oikean vastauksen mukaisesti.

23.11.2015

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) 20.11.2015 tenttien oikeat vastaukset ovat nähtävillä Sisältö ja aikataulu -sivulla Aiemmat tentit -osiossa.

Katso aiempia tiedotteita

Koulutus tutkintoihin

Tutkintojen suorittaminen ei edellytä erillisille kursseille osallistumista. Useimmat suorittajat ovat kuitenkin kokeneet sen hyödylliseksi ja osallistuneet valmentavalle kurssille.

Esimerkkejä koulutuksista:

Arcada (APV1 ja APV2)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (APV1)
Markkinointi-instituutti (APV1 ja APV2 -verkkokurssit) - Lue lisää
NASDAQ OMX (APV1 ja APV1-kertauskurssi)
Sijoitusvisio (APV1)
Svenska handelshögskolan (APV1 ja APV2)
Vaasan yliopisto, Levón-instituutti (APV1)

Myös muutamat muut ammattikorkeakoulut järjestävät vastaavaa koulutusta.

Tunnusmerkkien tilaus

Tilaa APV-tunnusmerkit täältä.

Lataa esite