APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä sijoitusalan tutkintoja. Tutkintoja on kaksi erilaista: sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinto.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssialan Keskusliitto on suositellut, että vuoden 2013 alusta kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet Finanssialan Keskusliiton auktorisoiman Sijoituspalvelututkinnon (APV1). Tällä pyritään varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tehtäviensä hoitamiseksi riittävät tiedot ja ammattitaito. Vaativissa tehtävissä toimiville suositellaan Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) suorittamista.

Sijoituspalvelualan tutkinto järjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotyöryhmä, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat tutkintovaatimukset.

Yhteistyökumppanit

                               

 

  

Auktorisointisäännöt

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) auktorisointisäännöt
Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) auktorisointisäännöt

Koulutus tutkintoihin

Tutkintojen suorittaminen ei edellytä erillisille kursseille osallistumista. Useimmat suorittajat ovat kuitenkin kokeneet sen hyödylliseksi ja osallistuneet valmentavalle kurssille.

Esimerkkejä koulutuksista:

Arcada (APV1 ja APV2)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(APV1)
Markkinointi-instituutti (APV1 ja APV2 -verkkokurssit) - Lue lisää
NASDAQ OMX (APV1 ja APV1-kertauskurssi)
Sijoitusvisio (APV1)
Svenska handelshögskolan (APV1 ja APV2)
Vaasan yliopisto, Levón-instituutti (APV1)

Myös muutamat muut ammattikorkeakoulut järjestävät vastaavaa koulutusta.

Tunnusmerkkien tilaus

Tilaa APV-tunnusmerkit täältä.

Ajankohtaisia uutisia

19.9.2014

Sijoituspalvelututkinnon 19.9.2014 tentin vastaukset julkaistaan ma 22.9. sivulla Sisältö ja aikataulu.

25.8.2014

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) 9.5.2014 tentin kysymyksestä 7 on myönnetty kaikille tenttijöille +2 pistettä. Lisätietoja sähköpostitse apv@aaltoee.fi.

9.6.2014

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) 9.5.2014 tentit on korjattu ja tentin tulokset on lähetetty tenttiin osallistuneille.
Läpäisypisteraja on 50 p. Mikäli tentissä ei ole vastannut vähintään vaadittuun 40 kysymykseen (Avoimet kysymykset eivät ole mukana tässä 40 kysymyksessä), tenttisuoritusta ei ole hyväksytty.

Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) 9.5.2014 tentit on korjattu ja tentin tulokset on lähetetty tenttiin osallistuneille.
Läpäisypisteraja on 50p. Mikäli tentissä ei ole vastannut vähintään vaadittuun 34 kysymykseen (Esseekysymykset eivät ole mukana tässä 34 kysymyksessä), tenttisuoritusta ei ole hyväksytty.

Mahdolliset kysymykset ja tiedustelut osoitteeseen apv@aaltoee.fi.

Katso aiempia tiedotteita