Tabs

Yleistä tietoa

Ajanmukaiset työkalut veroriskien ennakointiin ja hallintaan

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -koulutusohjelma tarjoaa kattavan kokonaiskuvan kansainvälisen yritystoiminnan verotuksesta ja ajankohtaisista muutostrendeistä. Ohjelman aikana pureudutaan syvällisesti erityisesti siirtohinnoitteluun liittyviin kysymyksiin sekä tarjotaan välineitä siirtohinnoittelun riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hallintaan. Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -ohjelma kehittää paitsi osallistujan omaa asiantuntijuutta, myös yrityksen strategisen verosuunnittelun käytänteitä. Ohjelma soveltuu kaikille kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille yrityskoosta riippumatta.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA –ohjelmaan.

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -ohjelma lyhyesti

Aika: 
Seuraava ohjelma järjestetään vuonna 2018.
Paikka: 

Aalto EE:n koulutustilat Helsingissä.

Pitäkää minut ajan tasalla tästä ohjelmasta

Kohderyhmä

Verojohtajat, talousjohtajat, Group Controllerit, lakiasianjohtajat sekä muut vero- ja siirtohinnoittelukysymysten kanssa työskentelevät asiantuntijat, jotka haluavat käyttöönsä vahvan työkalupakin yrityksensä kansainvälisten verokysymysten hallintaan ja johtamiseen.

Ohjelman hyödyt

  • Saat kokonaiskuvan keskeisimmistä yritysten verotukseen vaikuttavista kehityssuuntauksista
  • Omaksut yritysten veroriskien hallintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset vaatimukset sekä yleisimmin käytössä olevat tavat mitata ja hallita verotukseen liittyviä mahdollisuuksia sekä riskejä
  • Lisäät ymmärrystäsi kansainvälisessä ympäristössä toimivien yritysten liiketoimintamallien sekä verolainsäädännön ja siirtohinnoittelun liittymäkohdista
  • Vahvistat osaamistasi rahoituksen markkinaehtoisuuteen liittyvistä perusperiaatteista sekä saat välineitä konsernin treasury -toiminnon organisoimiseksi verotuksellisesti kestävällä tavalla
  • Hallitset aineettomien oikeuksien tunnistamiseen, käsittelyyn ja arvostamiseen liittyvät siirtohinnoittelun perusperiaatteet.
  • Saat kokonaiskäsityksen veroriitojen ehkäisyyn käytettävissä olevista yrityksen sisäisistä keinoista sekä mahdollisuuksista parantaa yhteistyötä veroviranomaisten kanssa
  • Hallitset keskeiset kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenetelmät

Lue lisää aiheesta Aalto Leaders' Insightista:

Maailma muuttuu – ja niin muuttuu myös kansainvälisen liiketoiminnan verotus
Onko Sinulla kokonaiskuva liiketoimintasi verotukseen vaikuttavista muutosvoimista? Miten voit valmistautua muutoksiin kansainvälisen liiketoiminnan verotuksessa? Asiantuntija Petteri Rapo kertoo.

Lataa esite

Aalto EE käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.